Obiekt

Tytuł: Stan obecny i perspektywy ochrony minogów Petromyzonidae w Polsce

Twórca:

Witkowski, Andrzej (1947-2017)

Data wydania/powstania:

1995

Typ zasobu:

Artykuł

Wydawca:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 27-29 ; ISSN 0009-6172

Bibliografia:

1. Arndt W. 1925. Bemerkungen über die Verbreitung niederer Wirbeltier der deutschen Fauna. I. Aufssetzung und Einbürgerung fremder Nutzfischarten im Bobersystem. Arch. Naturgesch. 89A, 12: 1-4.
2. Balon E., Holčik J. 1966. Kilka nowych dla Polski form krągłoustych i ryb z dorzecza Dunaju (Czarna Orawa). Fragm. Faun. 11: 189-206.
3. Bartel R. 1993. Anadromous fishes in Poland. Bull. Sea Fish. Inst. (Gdynia) 1: 3-16.
4. Dziennik Ustaw 1995. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 r. - w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Wyd. Urząd Rady Ministrów, Warszawa, nr 13, poz. 61: 234-236.
5. Głowaciński Z. (red.) 1992a. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, ss. 352, Warszawa.
6. Głowaciński Z. (red.) 1992b. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Zakł. Ochr. Przyr. i Zas. Nat., PAN, ss. 119, Kraków.
7. Hanel L. 1993a. Mapováni výskytu mihuli v České Republice - metodické poznámky. Bull. Lampetra 1: 15-30.
8. Hanel L. 1993b. Přehled lokalit s výskytem mihuli (Cyclostomata, Petromyzonidae) na územi České Republiky. Bull. Lampetra 1: 35-88.
9. Holčik J. (red.) 1986. The freshwater fishes of Europe. 1. Petromyzoniformes. Aula Verl., ss. 313, Wiesbaden.
10. Jokiel J. 1983. Minogi w Polsce. Bull. Sea Fish. Inst. (Gdynia) 1-2: 23-26.
11. Kaźmierczak T. 1965. Jeszcze o minogu morskim Petromyzon marinus L. Przegl. Zool. 4: 444.
12. Lelek A. 1987. The freshwater fishes of Europe. 9. Threatened fishes of Europe. Aula Ver1., ss. 343, Wiesbaden (European Committee for Conservation of Nature and Natural Resources).
13. Lohniský K. 1968. Kruhoústi a ryby povodi Labe a Stěnavy v sevorovýchodnich Čechach. [Vertebrata: Cyclostomata et Teleostei]. Font. Mus. Reginaehrad. 6: 1-66.
14. Marszał L., Penczak T., Zaczyński A. 1993. Nowe stanowiska minoga ukraińskiego, Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) w Polsce. Przegl. Zool. 37: 87-91.
15. Oliva O., Hensel K. 1962. On the occurrence of the south Russian lamprey, Lampetra (Eudontomyzon) mariae Berg, 1931, in the Vistula basin. Acta Univ. Carol., Biol. 1: 99-104.
16. Pax F. 1925. Wirbeltierfauna von Schlesien. Faunistische und tiergeographische Untersuchungen im Odergebiet. V. Pisces. Berlin, s. 516-537.
17. Penczak T. 1964. Minog morski, Petromyzon marinus L. złowiony w Pilicy, lewobrzeżnym dopływie środkowej Wisły. Przegl. Zool. 8: 261-265.
18. Rembiszewski J. M. 1967. Materiały do poznania minogów (Petromyzonidae) rodzaju Lampetra Gray w Polsce. I. Lampetra (Eudontomyzon) mariae Berg. Fragm. Faun. 13: 249-260.
19. Rembiszewski J. M. 1971. Minogi dorzecza Sanu i Strwiąża. Fragm. Faun. 17: 545-557.
20. Rembiszewski J. M., Rolik H. 1975. Katalog fauny Polski. Cz. 8. Krągłouste i ryby. PWN, ss. 249, Warszawa.
21. Rolik H. 1967. Materiały do ichtiofauny Strwiąża (dopływ Dniestru) ze szczególnym uwzględnieniem Gobio gobio L. i Cobitis (Sabanejewia) aurata (Fil.). Fragm. Faun. 14: 133-151.
22. Stein G. H. W. 1936. Mitteilungen zur Wirbeltierfauna der östlichen Mark. Märk. Tierw. 1: 234-236.
23. Thumann M. E. 1943. Fang eines Meerneunauges in der Oder. Fisch. Ztg. 46: 149.
24. Weisz Z., Kux T. 1966. Přispěvek k poznáni mihulovitých (Petromyzonidae) v baltickém a černomořskem povodi severni časti Karpatskěho Obluku. Čas. Mor. Mus. 51: 341-348.
25. Witkowski A. 1992a. Threats and protection of freshwater fishes in Poland. Neth. J. Zool. 42: 243-259.
26. Witkowski A. 1992b. Minog ukraiński, Eudontomyzon mariae (Berg, 1931). W: Polska czerwona księga zwierząt (red. Głowaciński Z.). PWRiL, s. 253-254, Warszawa.
27. Witkowski A. 1992c. Minog rzeczny, Lampetra fluviatilis (Linne, 1758). W: Polska czerwona księga zwierząt (red. Głowaciński Z.), PWRiL, s. 254-256, Warszawa.
28. Witkowski A. 1992d. Minog strumieniowy, Lampetra planeri (Bloch, 1784). W: Polska czerwona księga zwierząt (red. Głowaciński Z.). PWRiL, s. 256-257, Warszawa.
29. Witkowski A. 1994. Ukrainian brook lamprey, Eudontomyzon mariae (Berg, 1931 in Poland: its distribution and preservation. Bull. “Lampetra” 2: (w druku).
30. Witkowski A. 1995. Distribution of the River lamprey, Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) in inland waters of Poland and reasons for the species decline. Bull. “Lampetra” 3: (w druku).
31. Witkowski A., Błachuta J. 1983. Nowe stanowiska minoga ukraińskiego Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) w dorzeczu Biebrzy. Przegl. 2001. 27: 339-347.
32. Witkowski A., Kuszewski J. 1994. Characteristics of the population of Lampetra fluviatilis (L.) entering the Drwęca and Grabova rivers (North Poland). Acta Ichthyol. Piscat. (w druku).

Czasopismo/Seria/cykl:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Tom:

51

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

19

Strona końc.:

29

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:75695

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-07-23

Data dodania obiektu:

2019-07-23

Liczba wyświetleń treści obiektu:

12

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/91380

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji