Obiekt

Tytuł: Merited, (Un)Appreciated, (Un)Remembered: Women in Educational and Social Policy Sciences as a Scholarly Discipline in Poland, 1900–39

Twórca:

Bołdyrew, Aneta

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Gender and Science in East Central Europe ; Acta Poloniae Historica T. 117 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk ; Korecki, Tristan. Tł.

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 95-129 ; 23 cm

Abstrakt:

The first four decades of the twentieth century saw an intense development in the Polish lands of educational sciences and social policy sciences. A role of importance in the development of the underlying theory for these scientific domains and in the pursuit of pioneering empirical studies fell to a group of women who combined their intellectual interests and scientific research with activities in the fields of education and social work. This article seeks to outline their scholarly achievements (until 1939) and point to the specificity of their effort: none of them pursued a ‘classical’ academic career comprehended in terms of getting employed and promoted by a university. Their formative experience consisted in studying abroad and obtaining their doctoral degrees there. Migrations and membership in (or contribution to) international scientific organisations enabled them to deepen their knowledge and present their theories in the international forum whilst also making them acquainted with the academic models functioning in West European countries in the context of female participation. The personal histories of Polish female scholars researching into education and social history show the ‘typical’ experience of reluctance and arbitrariness of the academic circles, male-dominated as they were at that time when gender weighed high on career-seeking in science. This implied search for strategies and areas of activity which enabled to participate in the world of science. Pursuance of research, in selected areas, and publication of scholarly texts was enabled through the cooperation with organisations which welcomed female experts such as those employed (for example) with ministries; the Polish Society for Social Policy was one such organisation. In spite of multiple hindrances and restrictions, those female scholars who got employed on a full-time basis with academies which were ‘alternative’ to the traditional universities – the Institute of Special Pedagogy, the State Institute of Teachers, and primarily, the Free Polish University – enjoyed the most favourable conditions of work.

Bibliografia:

Bełcikowski Jan, Polskie Kobiece Stowarzyszenia i Związki Współpracy Międzynarodowej Kobiet (Warszawa, 1939). ; Bobrowska-Nowak Wanda and Drynda Danuta (eds.), Słownik pedagogów polskich (Katowice, 1998). ; Bołdyrew Aneta, ‘Próba popularyzacji zachodnioeuropejskich teorii i wzorców kulturowych w piśmiennictwie naukowym i publicystyce Zofii Daszyńskiej-Golińskiej’, in Tomasz Pudłocki and Katarzyna Sierakowska (eds.), Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia (Warszawa, 2013). ; Dadej Iwona, ‘“Do czego dążymy?” Niemieckie i polskie akademiczki i ich strategie walki o uznanie w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Nowy porządek płci w nauce dzięki ruchowi społecznemu?’, in Izabela Desperak and Inga Kuźma (eds.), Kobiety niepokorne: reformatorki, buntowniczki, rewolucjonistki: herstorie (Łódź, 2017). ; Dadej Iwona, ‘“Mittendrin statt nur dabei?” Niemieckie badania nad historią płci w nauce. Rekonesans’, Rocznik Antropologii Historii, ii (2014). ; Domarańczyk Daria, ‘Czy kobiety nauki to kobiety sukcesu? Polki i ich dokonania w pedagogice i psychologii na przełomie XIX i XX wieku’, in Izabela Desperak, Inga Kuźma (eds.), Kobiety niepokorne: reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki: herstorie (Łódź 2017). ; Kałwa Dobrochna, Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych (Kraków, 2001). ; Kosmowska Irena, Milkuszyc Dorota and Szycówna Aniela, Kobieta polska jako autorka pedagogiczna: bibljografja książek z dziedziny teorii wychowania, podręczników i literatury dla młodzieży, poprzedzona wstępem historycznym (Warszawa, 1912). ; Krzywicki Ludwik, Wspomnienia, i, iii (Warszawa, 1947, 1959). ; Michalski Grzegorz, Zygmunt Mysłakowski (1890-1971): działalność i twórczość pedagogiczna, (Łódź, 1994). ; Owadowska Renata, Zofia Daszyńska-Golińska: o nurt reformistyczny w polityce społecznej (Poznań, 2004). ; Pamiętnik Polskiego T-wa badań nad dziećmi za rok 1912 (Warszawa, 1913). ; Radlińska Helena, ‘Listy o nauczaniu i pracy badawczej’, in eadem (ed.), Z dziejów pracy społecznej i oświatowej (Wrocław, 1964). ; Theiss Wiesław, ‘Udział Heleny Radlińskiej w europejskim ruchu społeczno-pedagogicznym (1918-1939)’, Society Register, i (2017). ; Więcławski Włodzimierz, Słownik biograficzny socjologii polskiej, i–iv (Toruń, 2001– 2011). ; Wołoszyn Stefan, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku: próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym (Kielce, 1998). ; Zysiak Agata, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście (Kraków, 2016).

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Poloniae Historica

Tom:

117

Strona pocz.:

95

Strona końc.:

129

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:72198 ; 0001-6829 ; 2450-8462 ; 10.12775/APH.2018.117.04

Źródło:

IH PAN, sygn. A.295/117 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/117 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji