Obiekt

Tytuł: „Naród bez broni” : nniechęć do służby wojskowej w II Rzeczypospolitej z przyczyn religijnych

Twórca:

Kasprzycki, Remigiusz (1972- )

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 126 nr 1 (2019)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 73-109 ; Streszczenie w jęz. angielskim i polskim

Abstrakt:

Przedwojenną Polskę zamieszkiwało kilkadziesiąt tysięcy adwentystów, baptystów, badaczy Pisma Świętego, zielonoświątkowców, a także wielu innych przedstawicieli mniejszych wyznań chrześcijańskich. Wielu spośród członków tych wspólnot religijnych literalnie odczytywało słowa Pisma Świętego. Przesłanie biblijne oznaczało dla nich bezkompromisowy sprzeciw wobec służby wojskowej z bronią w ręku. Niektórzy nie zgadzali się również na złożenie przysięgi wojskowej.

Bibliografia:

Bednarczyk Krzysztof, Historia zborów baptystów w Polsce do 1939 roku, „Słowo Prawdy”, Warszawa 1997.
Bisztyga Kazimierz, Sekty i sekciarze, Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków 1934.
Brzechczyn Krzysztof, Między odrzuceniem a akceptacją. Próba analizy modelowej ewolucji postaw społecznych wobec kościoła baptystycznego w Polsce, „Przegląd Religioznawczy” 2000, 2, s. 137–158.
Brzechczyn Krzysztof, Obraz Rosji Sowieckiej na łamach baptystycznego miesięcznika „Słowo Prawdy”, w: Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu, red. Jarosław Kłaczkow, Adam Marszałek, Toruń 2009.
Drugi powszechny spis ludności z dn. 9 XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność polska, Warszawa 1938.
Górski Edward, Wolski Zygmunt, Anarchistyczne tendencje badaczy Pisma Świętego, Sandomierz 1932.
Grelewski Stefan, Sekty religijne w Polsce, Radom 1933.
Grelewski Stefan, Wykład. Baptyści i adwentyści. III. Zielonoświątkowcy, „Żywe Słowo” [1934], 22.
Grelewski Stefan, Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej. Zarys stanu prawnego wyznań religijnych w Polsce, Diecezjalny Zakład Graficzno-Drukarski, Lublin 1937.
Janiszewski Przemysław, Wizerunek niekatolika na łamach „Rycerza Niepokalanej” w latach 1922–1939, „Baptystyczny Przegląd Teologiczny” 4–5, 2008–2010, Warszawa 2012.
Kozyra Waldemar, Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
Mackiewicz Józef, Bunt rojstów, Kontra, London 2002 (reprint z 1938 r.).
Michulec Robert, Ku wrześniowi 1939. Zbrojne ramię sanacji, Armagedon, Gdynia 2009.
Mierzwa Janusz, Starostowie Polski międzywojennej. Portret zbiorowy, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2012.
Odziemkowski Janusz, Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Bellona, Warszawa 1996.
Pełczyński Grzegorz, Ewangeliczni chrześcijanie-baptyści w Rosji i Związku Radzieckim, „Sensus Historiae” 4, 2011, 3, s. 75–97.
[Russell Charles Taze], Wykłady z Pisma Świętego. Walka Armagieddonu, Londyn–Melbourne–Warszawa 1923.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

126

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

73

Strona końc.:

109

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:74290 ; 0023-5903 ; 2451-1315 ; 10.12775/KH.2019.126.1.03

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/126/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/126/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji