Object

Title: Retoryka tekstologii

Creator:

Cybulski, Łukasz

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2019)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. S. Awierincew, Pochwalnoje słowo fiłołogii, „Junost’” 1969 (1), przeł. E. Skalińska. ; 2. S. Awierincew, Pochwała filologii, „Colloquia Litteraria” 2014 17(2). ; click here to follow the link ; 3. J. Bryant, The Fluid Text. A Theory of Revision and Editing for Book and Screen, University of Michigan Press, Ann Arbor 2002. ; click here to follow the link ; 4. Ł. Cybulski, Krytyka tekstu na rozdrożach. Anglo-amerykańska teoria edytorstwa naukowego w drugiej połowie XX w.: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017. ; 5. A. Dąbrówka, Autorstwo uczestniczące, w: Teksty kultury uczestnictwa, red. A. Dąbrówka, M. Maryl, A. Wójtowicz, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2016. ; 6. T. Gałuszka, Kara więzienia w późnośredniowiecznej polityce penitencjarnej dominikanów polskich, Kwartalnik Historyczny” 2010 117(4). ; 7. S. Gindin, Czym jest filologia i jaką strukturę ma dzisiaj, przeł. M. Prussak, w: Filologia. Lekcja wolności. Antologia rosyjskich tekstów naukowych, wyb. M. Prussak, przeł. M. Prussak et al., Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017. ; 8. R. Grześkowiak, Barokowy tekst i jego twórcy. Studia o edycji i atrybucji poezji „wieku rękopisów”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003. ; 9. A. Karpiński, Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze dawnej w rękopisach, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2003. ; 10. M. Kazańczuk, O „Historyjach świeżych i niezwyczajnych” Michała Jurkowskiego, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2009. ; 11. M. Kazańczuk, Barokowy romans na kanwie średniowiecznej fabuły. O „Magielonie” Tomasza Nargielewicza, w: Oblicza mediewalizmu, red. A. Dąbrówka, M. Michalski, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013. ; 12. J. Kłoczowski, Polska prowincja dominikańska w średniowieczu i Rzeczypospolitej obojga (wielu) narodów, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań 2008. ; 13. A. Kochan, „Źwierciadło” Mikołaja Reja. Studium o utworze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003. ; 14. Historie świeże i niezwyczajne, oprac. T. Kruszewska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1961. ; 15. T. Kruszewska-Michałowska, „Różne Historyje”. Studium z dziejów nowelistyki staropolskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965. ; 16. A. Markiewicz, Osiemnastowieczne inwentarze jako źródło do dziejów klasztorów prowincji ruskiej dominikanów, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2013 61(1). ; 17. T. Michałowska, Romans, w: Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze, Renesans, Barok), red. T. Michałowska et al., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990. ; 18. J. Niedźwiedź, Sylwa retoryczna. Reprezentacja kultury literackiej XVII i XVIII wieku, w: Staropolskie kompendia wiedzy, red. I. M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009. ; 19. R. Nycz, Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017. ; 20. M. Prussak, Filolog w poszukiwaniu dwudziestowiecznej tożsamości. Zamiast wstępu, w: Filologia. Lekcja wolności. Antologia rosyjskich tekstów naukowych, wyb. M. Prussak, przeł. M. Prussak et al., Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017. ; 21. S. Szarzyński, Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego, w: idem, Poezje zebrane, oprac. R. Grześkowiak, A. Karpiński, K. Mrowcewicz, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2001.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

93

End page:

107

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120923 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2019.2.8

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

Jun 25, 2020

In our library since:

Apr 17, 2020

Number of object content hits:

12

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/150253

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Cybulski Ł. - Retoryka tekstologii Jun 25, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information