Obiekt

Tytuł: Józef Japola (1945-2018) – badacz, nauczyciel, człowiek

Twórca:

Fitas, Adam

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 2 (2019)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. Bickerton D., Prolegomena do lingwistycznej teorii metafory, przeł. J. Japola, „Archiwum Tłumaczeń z Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich”, Lublin 1976.
2. Black M., Metafora, przeł. J. Japola, „Pamiętnik Literacki” 1971 z. 3.
3. Brooks C., Ironia, przeł. J. Japola, „Archiwum Tłumaczeń z Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich”, Lublin 1968.
4. Crane R.S., Koncepcje struktury poetyckiej we współczesnej krytyce literackiej, przeł. J. Japola, „Pamiętnik Literacki” 1969 z. 2.
5. Dickinson S., Norwid a dzieje Johna Browna, przeł. J. Japola, „Studia Norwidiana” 1990 nr 8.
6. Elzenberg H., O funkcji komunikatywno-poznawczej wysławiania się obrazowego. Punkty wyjścia dla logiki przenośni i porównania, w: tenże, Wartość i człowiek, Toruń 1960.
7. Hester M.B., Obrazowość i wolne skojarzenia, przeł. J. Japola, „Pamiętnik Literacki” 1971 z. 3.
8. Japola J., Amerykańska Religion and Literature – nowa odsłona, w: Veritatem in Caritate. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin biskupa Jana Śrutwy, red. ks. bp W. Depo, ks. bp M. Leszczyński, ks. T. Guz, P. Marzec, Lublin 2011.
9. Japola J., Badania nad relacją religia-literatura w Stanach Zjednoczonych, „Roczniki Humanistyczne” 1996 z. 1.
10. Japola J., Defending Literature: Polish Studies of the Sacred versus American Literature-Religion Criticism w: Catholic Universities in the New Europe, edited by Ch. Grabowski, P. Gutowski, A. Kijewska, Lublin 2005.
11. Japola J., John Updike: „Gołębie pióra”, „Tygodnik Powszechny” 1965, nr 37.
12. Japola J., Ku istocie metafory. Neotomistyczna propozycja R.R. Boyle’a, „Roczniki Humanistyczne” 1973 z. 1.
13. Japola J., Laudacja w: Janusz Sławiński. Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2007.
14. Japola J., Metafora a teoria aktów mowy, w: Studia o metaforze II, pod red. M. Głowińskiego i A. Okopień-Sławińskiej, Wrocław 1983.
15. Japola J., Metafora: poszukiwanie nowego aspektu, „Studia Semiotyczne” VIII, 1978.
16. Japola J., Polskie prace o metaforze, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1990 z. 72.
17. Japola J., Poprawianie Arystotelesa albo I.A. Richardsa teoria metafory, „Roczniki Humanistyczne” 1971 z. 1.
18. Japola J., Profesorów typologia, czyli o literackich badaniach, podglądaniu i gwiazdach (nie tylko) filmowych, „Teksty Drugie” 2001 z. 1.
19. Japola J., Próby lingwistycznego ujęcia metafory, „Roczniki Humanistyczne” 1976, z. 1.
20. Japola J., Religia a literatura – koniec projektu?, w: Czterdzieści i cztery studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, red. D. Seweryn, W. Kaczmarek, A. Seweryn, Lublin 2008.
21. Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin 1998.
22. Japola J., Z pogranicza literatury i religii, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, vol. XXXVII, Spring 1979.
23. Metaphor II. A Classified Bibliography of Publications 1985 to 1990, compiled by J.P. van Noppen & E. Hols, Amsterdam 1990.
24. van Noppen J.P., de Knop S., Jongen R. Metaphor. A Bibliography of Post-1970 Publications, Amsterdam – Philadelphia 1985.
kliknij tutaj, żeby przejść
25. Ong W.J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. i wstęp J. Japola, Lublin 1992.
26. Opacka A., Trwanie i zmienność. Romantyczne ślady oralności, Katowice 1998.
27. Sapir E., Mowa jako rys osobowości, przeł. J. Japola, „Pamiętnik Literacki” 1972 z. 3.
28. Shibles W. A., Metaphor. An Annotated Bibliography and History, Wisconsin 1971.
29. Wellek R., Amerykańskie badania literackie w ostatnim dziesięcioleciu, „Pamiętnik Literacki” 1974 z. 1.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

354

Strona końc.:

366

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:120940 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2019.2.25

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-17

Liczba wyświetleń treści obiektu:

9

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/150270

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji