Object

Title: Jak nie zgubić się w ogrodzie czyli o Sofijówce Stanisława Trembeckiego

Creator:

Bukowiec, Paweł

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2009)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. K. Bartoszyński, Podmiot literacki - konstrukcje i destrukcje, w: tegoż, Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze, Universitas, Kraków 2004, s. 193-214.
2. E. Buszewicz, Stanisław Trembecki, w: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, red. A. Skoczek, t. 4: Oświecenie, cz. 2, Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza - SMS, Bochnia-Kraków 2003, s. 28-32.
3. A. Chrząszczewski, Pamiętnik oficjalisty Potockich z Tulczyna, oprac., wstęp, kom. J. Piechowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976.
4. T. Kostkiewiczowa, Z problematyki gatunkowej polskiego poematu opisowego („Sofiówka i „Ziemiaństwo polskie”), w: Styl i kompozycja. Konferencje teoretycznoliterackie w Toruniu i Ustroniu, red. J. Trzynadlowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965, s. 61-78.
5. J. Łojek, Dzieje pięknej Bitynki. Opowieść o życiu Zofii Wittowej Potockiej (1760-1822), Pax, Warszawa 1970.
6. P. de Man, Alegorie czytania. Język figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta, przeł. A. Przybysławski, Kraków 2004, s. 14-15.
7. H. Markiewicz, Autor i narrator, w: tegoż, Prace wybrane, red. S. Balbus, t. 4: Wymiary dzieła literackiego, Universitas, Kraków 1996, s. 99 n.
8. A. Nasiłowska, Poezja opisowa Stanisława Trembeckiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, s. 163.
9. J.U. Niemcewicz, Listy litewskie, Warszawa 1812, s. 93-94.
10. A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji, w: tejże, Semantyka wypowiedzi poetyckiej (preliminaria), Universitas, Kraków 2001, zwłaszcza s. 108-117.
11. R. Przybylski, Rozpacz libertyna, w: tegoż, Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Marabut, Gdańsk 1996, s. 149-196.
12. J. Snopek, Ogród znaczeń. Wprowadzenie do lektury poematu, wstęp do: S. Trembecki, Sofijówka, s. 5-17.
13. W. Stróżewski, O prawdziwości dzieła sztuki. Prawdziwościowa interpretacja dzieła sztuki literackiej, „Studia Estetyczne” 1978 t. XV, s. 149-169.
14. S. Trembecki, Sofijówka, oprac. J. Snopek, Wydawnictwo IBL PAN-Pro Cultura Litteraria, Warszawa 2000.
15. A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 i wyd. nast., s. 70-78.
16. K. Wyka, "Pan Tadeusz". Studia o poemacie, PIW, Warszawa 1963, s. 23 passim.
17. W.M. Żyrmunski, Wstęp do poetyki, przeł. J. Kulczycka i F. Siedlecki, w: Teoria badań literackich za granicą. Antologia, wyb., wstęp, oprac. i kom. S. Skwarczyńska, t. 2: Od przełomu antypozytywistycznego do roku 1945, cz. 3: Od formalizmu do strukturalizmu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986, s. 51.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

193

End page:

207

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49738 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 14, 2014

Number of object content hits:

1 260

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/66089

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information