RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Dzięki komu Islandczycy nawrócili się na chrześcijaństwo? : konwersja widziana oczami średniowiecznych autorów

Creator:

Rutkowski, Rafał (1986– ) ORCID

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 121 nr 1 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. ; p. 5-40

Type of object:

Journal/Article

References:

Bagi Dániel. 2008. Królowie węgierscy w Kronice Galla Anonima. Kraków : WUJ.
Banaszkiewicz Jacek. 2001, Dwie sceny z żywotów i z życia św. Wojciecha: misjonarz i wiec Prusów, martyrium biskupa. W Ludzie — Kościół — wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze — wczesna epoka nowożytna), 86-96. Warszawa Wyd. Naukowe.
Cetwiński Marek. 2002. Metamorfozy śląskie. Studia źródłoznawcze i historiograficzne. Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe.
Kujawiński Jakub. 2004. „Spotkanie z innym. Średniowieczny misjonarz i jego sacrum w oczach pogan”. Roczniki Historyczne 60 : 32–55.
Kulesza P. 2007. Normanowie a chrześcijaństwo: recepcja nowej wiary w Skandynawii w IX i X wieku. Wrocław–Racibórz: Wydawnictwo.
Malinowski Łukasz. 2009. Berserkir i úlfheðnar w historii, mitach i legendach. Kraków : WUJ.
Michałowski Roman. 2010. Król czy misjonarz? Rozumienie misji w X/XI wieku. W Bruno z Kwerfurtu. Osoba — dzieło — epoka, 129–144. Pułtusk AH.
Michałowski Roman. 2010. Pałace monarsze na tle geografii sakralnej pierwszej monarchii piastowskiej. Uwagi wstępne. W Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, 465-480. Warszawa UW.
Michałowski Roman. 2013. Misjonarz i pan misji we wczesnym średniowieczu. W Lustro. Teksty o kulturze średniowiecznej ofiarowane Halinie Manikowskiej, 31–57. Warszawa IH PAN.
Modzelewski Karol. 2005. Laicyzacja przez chrzest. W Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, 99–113. Warszawa.
Morawiec Jakub. 2004. Kilka uwag dotyczących okoliczności i przebiegu bitwy w Øresundzie. W Średniowiecze polskie i powszechne, 18–36. Katowice UŚ.
Morawiec Jakub. Leszek Paweł Słupecki. 2009. Between Paganism and Christianity in the North. Rzeszów : Wyd. Naukowe.
Morawiec Jakub. Przemysław Urbańczyk. 2012. Legendarny wymiar bitwy pod Svoldr z 1000 r. W Wojna, pamięć, tożsamość. O bitwach i mitach bitewnych, 201–211. Warszawa IAEA.
Pieniądz Aneta. 2011. Sądowe i pozasądowe metody rozwiązywania konfliktów we wczesnym średniowieczu: Zarys problematyki. W Historia społeczna późnego średniowiecza: Nowe badania, 293–318. Warszawa : WUW.
Pomian Krzysztof. 2009. Przeszłość jako przedmiot wiary: Historia i filozofia w myśli średniowiecza. Warszawa : PWN.
Rosik Stanisław. 2000. Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI–XII wieku (Thietmar, Adam z Bremy, Helmold). Wrocław : FNP.
Rosik Stanisław. Przemysław Wiszewski. 2005. Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego. Wrocław: WUWr.
Słupecki Leszek Paweł. 2004. Czy völsi zawędrował na Ruś? O szczególnej formie indoeuropejskiej ofiary z konia u Skandynawów i na Rusi. W Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu, 95–113. Wrocław WUWr.
Słupecki Leszek Paweł. 2004. Konwersja jako zamach stanu. Przyjęcie chrztu przez Islandię w 1000 roku. W Zamach stanu w dawnych społecznościach, 20-30. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe.
Słupecki Leszek Paweł. 2008. Forn sidr. Pogaństwo jako sposób życia dawnych Islandczyków. W Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu, 39–46. Wrocław WUWr.
Żmudzki Paweł. 2009. Nowe wersje opowieści Galla Anonima w dziele Wincentego Kadłubka (bitwa Chrobrego z Rusinami, Czesi oszukujący Szczodrego, dzieciństwo Kazimierza Odnowiciela). W Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, 321 – 349. Warszawa : Wyd. Naukowe.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

121

Issue:

1

Start page:

5

End page:

40

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49925

Source:

IH PAN, sygn. A.52/121/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/121/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information