Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Dzięki komu Islandczycy nawrócili się na chrześcijaństwo? : konwersja widziana oczami średniowiecznych autorów

Twórca:

Rutkowski, Rafał (1986– ) ORCID

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 121 nr 1 (2014)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 5-40 ; Streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Bagi Dániel. 2008. Królowie węgierscy w Kronice Galla Anonima. Kraków : WUJ.
Banaszkiewicz Jacek. 2001, Dwie sceny z żywotów i z życia św. Wojciecha: misjonarz i wiec Prusów, martyrium biskupa. W Ludzie — Kościół — wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze — wczesna epoka nowożytna), 86-96. Warszawa Wyd. Naukowe.
Cetwiński Marek. 2002. Metamorfozy śląskie. Studia źródłoznawcze i historiograficzne. Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe.
Kujawiński Jakub. 2004. „Spotkanie z innym. Średniowieczny misjonarz i jego sacrum w oczach pogan”. Roczniki Historyczne 60 : 32–55.
Kulesza P. 2007. Normanowie a chrześcijaństwo: recepcja nowej wiary w Skandynawii w IX i X wieku. Wrocław–Racibórz: Wydawnictwo.
Malinowski Łukasz. 2009. Berserkir i úlfheðnar w historii, mitach i legendach. Kraków : WUJ.
Michałowski Roman. 2010. Król czy misjonarz? Rozumienie misji w X/XI wieku. W Bruno z Kwerfurtu. Osoba — dzieło — epoka, 129–144. Pułtusk AH.
Michałowski Roman. 2010. Pałace monarsze na tle geografii sakralnej pierwszej monarchii piastowskiej. Uwagi wstępne. W Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, 465-480. Warszawa UW.
Michałowski Roman. 2013. Misjonarz i pan misji we wczesnym średniowieczu. W Lustro. Teksty o kulturze średniowiecznej ofiarowane Halinie Manikowskiej, 31–57. Warszawa IH PAN.
Modzelewski Karol. 2005. Laicyzacja przez chrzest. W Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, 99–113. Warszawa.
Morawiec Jakub. 2004. Kilka uwag dotyczących okoliczności i przebiegu bitwy w Øresundzie. W Średniowiecze polskie i powszechne, 18–36. Katowice UŚ.
Morawiec Jakub. Leszek Paweł Słupecki. 2009. Between Paganism and Christianity in the North. Rzeszów : Wyd. Naukowe.
Morawiec Jakub. Przemysław Urbańczyk. 2012. Legendarny wymiar bitwy pod Svoldr z 1000 r. W Wojna, pamięć, tożsamość. O bitwach i mitach bitewnych, 201–211. Warszawa IAEA.
Pieniądz Aneta. 2011. Sądowe i pozasądowe metody rozwiązywania konfliktów we wczesnym średniowieczu: Zarys problematyki. W Historia społeczna późnego średniowiecza: Nowe badania, 293–318. Warszawa : WUW.
Pomian Krzysztof. 2009. Przeszłość jako przedmiot wiary: Historia i filozofia w myśli średniowiecza. Warszawa : PWN.
Rosik Stanisław. 2000. Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI–XII wieku (Thietmar, Adam z Bremy, Helmold). Wrocław : FNP.
Rosik Stanisław. Przemysław Wiszewski. 2005. Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego. Wrocław: WUWr.
Słupecki Leszek Paweł. 2004. Czy völsi zawędrował na Ruś? O szczególnej formie indoeuropejskiej ofiary z konia u Skandynawów i na Rusi. W Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu, 95–113. Wrocław WUWr.
Słupecki Leszek Paweł. 2004. Konwersja jako zamach stanu. Przyjęcie chrztu przez Islandię w 1000 roku. W Zamach stanu w dawnych społecznościach, 20-30. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe.
Słupecki Leszek Paweł. 2008. Forn sidr. Pogaństwo jako sposób życia dawnych Islandczyków. W Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu, 39–46. Wrocław WUWr.
Żmudzki Paweł. 2009. Nowe wersje opowieści Galla Anonima w dziele Wincentego Kadłubka (bitwa Chrobrego z Rusinami, Czesi oszukujący Szczodrego, dzieciństwo Kazimierza Odnowiciela). W Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, 321 – 349. Warszawa : Wyd. Naukowe.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

121

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

40

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49925 ; 0023-5903

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/121/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/121/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji