Obiekt

Tytuł: Poeta z logogryfu. O " Wizerunku złocistej przyjaźnią zdrady" Adama Korczyńskiego

Twórca:

Grześkowiak, Radosław

Data wydania/powstania:

1997

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 4 (1997)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut", t. 2: Piśmiennictwo staropolskie, oprac, zespół pod kier. R. Pollaka, Warszawa 1964, s. 389.
2. A. Brückner, Bericht des Prof. A. Brückner über seine von der Königlichen Akademie subventionierte Reise, 1889/1890 (1890), w: tegoż Kultura, piśmiennictwo, folklor, red. W. Berbelicki, T. Ulewicz, Warszawa 1974, s. 429.
3. A. Brückner, Dodatki, w: J. T. Trembecki, Wirydarz poetycki, t. 1-2, wyd. A. Brückner, Lwów 1910-1911.
4. A. Brückner, Ratusz, [hasło w:] Encyklopedia staropolska, oprac, A. Bruckner, Warszawa 1990, t. 2, szp. 343.
5. J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, Kraków 1932, s. 215.
6. J. S. Bystroń, Napisy, 1927, w: Tematy, które mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone, oprac. L. Stomma, Warszawa 1980, s. 115 i przyp. 25, s. 165.
7. K. Chłędowski, Rokoko we Włoszech, Warszawa 1959, s. 43.
8. G. Cnapius, Adagia Polonica..., Kraków 1632, s. 1231.
9. Cz. Hernas, Hejnały polskie. Studium z historii poezji nielicznej, Studia Staropolskie, t. IX, Wrocław 1961, s. 9.
10. Cz. Hernas ,Poezja a malarstwo późnego baroku. Wokół warunków konfrontacji, w: Rokoko. Studia nad sztuką pierwszej połowy XVIII w., Warszawa 1970, s. 74.
11. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz, Słowo wstępne, w: Religijność literatury polskiego baroku, red. tychże, Lublin 1995, s. 7.
12. Katalog rękopisów polskich (poezyj) wywiezionych niegdyś do Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu, znajdujących się obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Kraków 1929, s. 49, nr 56.
13. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, s. 1161.
14. A. Korczyński, Fraszki, wyd. i oprac. R. Pollak, BN I 134, Wrocław 1950.
15. A. Korczyński, Fraszki dotąd nie wydane, oprac. R. Leszczyński, Łódź 1982.
16. A. Korczyński, Złocista przyjaźnią zdrada, oprac. R. Pollak, przy współpr. S. Saskiego, BPP 89, Kraków 1949.
17. E. Kotarski, O imionnikach XVI i XVII wieku, w: Staropolska kultura rękopisu, red. H. Dziechcińska, Warszawa 1990, s. 101.
18. A. Kuczera, Sandomierszczyzna. Ilustrowana monografia miasta Sambora i ekonomii samborskiej, t. 1, Sambor 1935.
19. J. Lewański, Polskie przekłady Jana Baptysty Marina, Studia staropolskie, t. XXXIX, Wrocław 1974, s. 6-7, 30-34, 152-171.
20. S. H. Lubomirski, Poezje zebrane, wyd. A. Karpiński, t. 1, Warszawa 1995, s. 337.
21. M. Malicki, „Summarius wierszów" przypisywany Hieronimowi Morsztynowi i odmiany jego tekstu. Miscellanea staropolskie, t. 6, red. T. Ulewicz, Wrocław 1990, s. 244.
22. L. Marinelli, K. Mrowcewicz, Wprowadzenie, w: G. Marino, Adon, przeł. Anonim, oprac, tychże, t. 2, Roma-Warszawa 1993, s. 29.
23. T. Mikulski, Rzeczy staropolskie, wstęp W. Weintraub, oprac. D. Maniewska, Z. Mikulska, T. Witczak, Studia staropolskie, t. XIV, Wrocław 1964, s. 478.
24. K. Mrowcewicz, „Canocchiale Sarmatico ", czyli staropolska konstelacja Marina, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A Mickiewicza", 1994 t. XXIX, s. 33, przyp. 54.
25. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, oprac, zespół pod kier. J. Krzyżanowskiego, t. 3, Warszawa 1972, s. 491-492.
26. M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii, podali do druku G. Jasiński, A Rzempołuch, R. Traba, Olsztyn [b. r.], s. 274.
27. R. Pollak, Korczyński Adam, [hasło w:] Polski słownik biograficzny, t. XIV/1 (z. 60), Wrocław 1968, s. 48.
28. R. Pollak, Marynistyczne motywy w powieści A. Korczyńskiego, „Studia i Materiały do Dziejów Nauki Polskiej", seria A, z. 12, Warszawa 1968, s. 275-278.
29. R. Pollak, Notatki na marginesie utworów A. Korczyńskiego, „Pamiętnik Literacki" 1952, s. 599-603.
30. R. Pollak, Obserwacje psychologiczne Korczyńskiego (1963), w: tegoż Wśród literatów staropolskich, Warszawa 1966, s. 481-497.
31. R. Pollak, Ze studiów nad powieścią Adama Korczyńskiego, w: tegoż Od renesansu do baroku, Warszawa 1969, s. 263 i przyp. 1.
32. Poncyjan, Historia siedmiu mędrców, przekładania Jana z Koszyczek, wyd. J. Krzyżanowski, BPP 79, Kraków 1927, s. 92-100 nr 25.
33. W. Potocki, Moralia [1688], wyd. T. Grabowski, J. Łoś, BPP 73, t. 3, Kraków 1918, s. 520.
34. W. Potocki, Ogród fraszek, oprac. A. Brückner, t. 1, Lwów 1907, s. 455, II 363.
35. W. Potocki, Wojna chocimska, oprac. A. Brückner, BN 1 75, Kraków 1924, s. 352.
36. M. Prejs, Poezja późnego baroku. Główne kierunki przemian, Warszawa 1989, s. 304, 314.
37. J. Rudnicka, Bibliografia powieści polskiej 1601-1800, Wrocław 1964, s. 216-217, nr 566-567.
38. W. Tatarkiewicz, Łazienki w Warszawie, Warszawa 1968, s. 43.
39. W. Weintraub, Uwagi o artyzmie „Złocistej przyjaźnią zdrady" (1962), w: tegoż Od Reja do Boya, Warszawa 1977, s. 154-164.
40. J. A. Załuski, Bibliotheca Poetarum Polonorum quipatrio sermone scriptorunt, Warszawa 1753, s. 53.
41. K. Żera, Vorago rerum. Torba śmiechu, groch z kapustą, a każdy pies z innej wsi..., oprac. K. Żukowska, Warszawa 1980, s. 276 nr 220.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

51

Strona końc.:

67

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:66491 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2018-10-16

Liczba wyświetleń treści obiektu:

183

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/72638

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji