Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: Kilka uwag o fragmencie naczynia z Odercy (Bułgaria)

Twórca:

Kucharczyk, Renata

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Archeologia Polski T. 59 Z. 1-2 (2014)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

25 cm

Abstrakt:

Podczas prac wykopaliskowych w bizantyńskiej twierdzy w Odercy (Bułgaria) odkryto fragment dekorowanego kieliszka lub pucharka. Czerwonobrązowe opakowe nitki szklane nałożone bezpośrednio pod krawędzią i poniżej, jak również, niestety bardzo fragmentarycznie zachowana namalowana grecka inskrypcja, czyni to naczynie wyjątkowym. Najprawdopodobniej powstało ono w jednym z warsztatów szklarskich funkcjonujących na obszarze wschodniego Śródziemnomorza. Aleksandria wydaje się tu być najbardziej oczywistym kandydatem. Naczynie z Odercy można datować na VI w

Bibliografia:

Burdajewicz M. 2011. Glass finds in archaeological context. A case study of Hippos (Sussita), „Études et Travaux”, 24, s. 22–40
Cholakowa A. 2009. Glass from Late Roman/Early Byzantine Dichin (Northern Bulgaria), [w:] Late Anti¬que/Early Byzantine glass in the eastern Mediterranean, E. Lafli red., Izmir, s. 261
Clairmont C. W. 1977. Catologue of Ancient and Islamic Glass, Athens
Dankowa G. 1993. Kieliszki i unguentaria. (Materiały do Katalogu), „Novensia”, nr 6, s. 81–130
Dekówna M., Dymaczewska U. 2014. Fragment naczynia szklanego z napisem znaleziony w Odercy (Bułgaria), „Archeologia Polski”, t. 59, z. 1–2, s. 231–269
Foy D. 2001. Secteur nord de Tebtynis (Fayyoum). Le verre byzantin et islamique, „Annales Islamoloqiques”, t. 35, s. 465–489
Foy D. 2003. Le verre en Tunisie: Ľ apport des fouilles récentes tuniso-françaises, „Journal of Glass Studies”, t. 45, s. 59–89
Golofast L. 2009. Early Byzantine glass from the Tauric Chersonesos (Crimea), [w:] Late Antique/Early Byzantine glass in the Eastern Mediterranean, E. Lafli red., Izmir, s. 301–335
Gorin-Rosen Y., Winter T. 2010. Selected insights into Byzantine glass in the Holly Land, [w:] Glass in Byzantium. Production, Usage, Analyses. International Workshop organised by the Byzantine Archaeology Mainz, 17th–18th of January 2008, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz, s. 165–181
Hadad S. 2005. Islamic glass vessels from the Hebrew University excavations at Bet Shean, „Qedem Reports”, Excavations at Bet Shean, t. 2, Jerusalem
Katsnelson N. 1999. Glass vessels from the painted tomb at Migdal Ashqelon, „Atiqot”, 37, s. 67–82
Kucharczyk R. 2005. Islamic glass from the auditoria on Kom el-Dikka in Alexandria, „Polish Archaeology in the Mediterranean”, 16, Warszawa, s. 31–41
Kucharczyk R. 2005. Glass finds from the Basilica in Marea, 2004, „Polish Archaeology in the Mediterranean”, 16, Warszawa, s. 55–59
Kucharczyk R. 2007. Late Roman/early Byzantine glass from the Basilica in Marea, „Polish Archaeology in the Mediterranean”, 17, Warszawa, s. 70–74
Kucharczyk R. 2008. Glass finds from the baths and Sāqiyah, [w:] Marea, t. 1, Byzantine Marea. Excavations in 2000–2003 and 2006, Kraków, s. 129–143
Kucharczyk R. [w przygotowaniu] A fragment of a goblet with gilded decoration
Kucharczyk R. [w przygotowaniu] Glass production at Kom el-Dikka in Alexandria
Majcherek G. 1992. Excavations in Alexandria in 1990–91, „Polish Archaeology in the Mediterranean”, 3, Warszawa, s. 5–14
Olczak J. 1995. Szkło rzymskie z terenu komendantury w Novae, „Novensia”, nr 8, s. 15–85
Rodziewicz M. 1984. Les habitations romaines tardives d’Alexandrie: À la lumière des fouilles polonaises à Kom el-Dikka, Alexandrie, t. 3, Warszawa
Salamon M. 2014. Napis na fragmencie szklanego naczynia znalezionego w Odercy (Bułgaria), „Archeologia Polski”, t. 59, z. 1–2, s. 271–278
Saller S. 1941. The memorial of Moses on Mt Nebo, Jerusalem
Scanlon G. T., Pinder-Wilson R. 2001. Fustat glass of the Early Islamic period: Finds excavated by the American Research Center in Egypt 1960–1980, London
Shindo Y. 2007. Islamic glass of the 8th century in Rāya, [w:] Archaeological survey of the Rāya/al-Ṭūr area on the Sinai Peninsula, Egypt 2005 and 2006, M. Kawatoko red., Islamic archaeology and culture, t. 1, s. 97–107
Sternini M. 1995. Il vetro in Italia tra Ve e IXe secoli, [w:] Le verre de l’ Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge. Typologie, Chronologie, Diffusion. Association Française pour l’ Archéologie du Verre, VIIIe rencontre. Guiry-en-Vexin, 18–19 novembre 1993, D. Foy red., Guiry-en-Vexin, s. 243–289
Vessberg O., Westholm A. 1956. The Hellenistic and Roman period in Cyprus, The Swedish Cyprus Expedition, IV/3, Stockholm

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

59

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

279

Strona końc.:

284

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54917 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji