Obiekt

Tytuł: Impact of selected road investments on traffic safety

Twórca:

Rosik, Piotr ; Goliszek, Sławomir

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Europa XXI 28 (2015)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Każdy numer posiada własny tytuł.

Abstrakt:

The study of influence, exerted by the road projects on road traffic safety was carried out on the basis of data, contained in the System of Registry of Accidents and Collisions (Polish acronym: SEWIK) for the years 2006-2012, and the questionnaire-based survey. The level of safety on the motorways and expressways, or, more broadly – on the separate traffic roads, is being assessed as much higher than on the remaining national roads. Construction of a motorway results in a significant drop in the number of persons harmed in the accidents over the connections between the cities considered. The fast traffic roads, including the ring roads, being the segments of expressways, significantly improve the safety over the routes of national roads, but do not entail any important change in the accident rates on other roads.

Bibliografia:

1. EU transport in figures, 2012. Statistical pocketbook. ; 2. Europejski Program Oceny Ryzyka na Drogach EuroRAP http://www.eurorap.pl/ ; 3. Gaca S., 2002. Badania prędkości pojazdów i jej wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, no. 75. ; 4. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., 2008. Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka. Warszawa: WKiŁ. ; 5. Hughes B.P., Newstead S., Anund A., Shu C.C., Falkmer T., 2015. A review of models relevant to road safety. Accident Analysis and Prevention, 74, pp. 250–270. ; - ; 6. Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich, 2008. Warszawa: Instytut Badawczy Dróg i Mostów. ; 7. Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005–2007–2013 (National Program of Road Safety 2005–2007–2013; in Polish) GAMBIT 2005, 2005, Warszawa. ; 8. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020 (National Program of Road Safety 2005–2013–2020; in Polish), 2013. Warszawa: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. ; 9. Novoa A.M., Pérez K., Borrell C., 2009. Evidence-based effectiveness of road safety interventions: a literature review. Gac Sanit., 23(6), pp. 553.e1–553.e14. ; 10. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (Transport Development Strategy until 2020 (with the perspective until the year 2030); in Polish), 2013. Warszawa: MTBiGM. ; 11. System Ewidencji Wypadków i Kolizji SEWIK (The System of Registering of Accidents and Collisions SEWiK; in Polish), Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. ; 12. Tracz M., Gaca S., 1995, Analysis of the effects of roadway and roadside design on road safety, Slovak Journal of Civil Engineering, STU, Bratislava. ; 13. Wypadki drogowe w Polsce (Road accidents in Poland; in Polish), 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Warszawa: Komenda Główna Policji. ; 14. Zarządzenie nr 635 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych (Ordinance no. 635 of the Police Commander in Chief of June 30th 2006 on the methods and forms of conducting the road events statistics by the Police; in Polish). ; 15. http://www.blognavi.pl/badania-naviexpert/332-rednio-jeden-pirat-drogowy-na-minut ; 16. http://www.eurorap.pl/

Czasopismo/Seria/cykl:

Europa XXI

Tom:

28

Strona pocz.:

71

Strona końc.:

90

Format:

Rozmiar pliku 2,4 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:58789 ; 1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2015.28.4

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji