Object

Title: Sarmatyzm, czyli tradycja wynaleziona

Creator:

Instytut Badań Literackich

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2015)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. E. Angyal, Świat słowiańskiego baroku, przeł. J. Prokopiuk, wstęp J. Sokołowska, PIW, Warszawa 1972, s. 9-13. ; 2. A. Borowski, Powrót Europy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, s. 109-121. ; 3. H.-J. Bömelburg, Polska myśl historyczna a humanistyczyna historia narodowa (1500-1700), przeł. Z. Owczarek, wprowadzenie A. Lawaty, Universitas, Kraków 2011, s. 234-252. ; 4. P. Bukowiec, Dwujęzyczne początki nowoczesnej literatury litewskiej. Rzecz z pogranicza polonistyki, Universitas, Kraków 2008, s. 15-25. ; 5. T. Chynczewska-Hennel, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny do połowy XVII wieku, Instytut Historii PAN, Warszawa 1985. ; 6. G. Franczak, Faex gentium. Polacy w Moskwie wobec rosyjskiej „mniejszości” (1606-1612), w: Etniczność, tożsamość, literatura. Zbiór studiów, red. P. Bukowiec, D. Siwor, Universitas, Kraków 2010, s. 45-67. ; 7. S. Grzybowski, Sarmatyzm, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1996 (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, II 26), s. 1-2. ; 8. J. Kowalski, Niezbędnik Sarmaty poprzedzony obroną i uświetnieniem Sarmacji obojej, Fundacja Świętego Benedykta, Poznań 2006, s. 8 i 10. ; 9. A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014, s. 16. ; 10. J. Maciejewski, Sarmatyzm jako formacja kulturowa (Geneza i główne cechy wyodrębniające), „Teksty” 1974 nr 4, s. 20-21. ; 11. T. Mańkowski, Genealogia sarmatyzmu, Towarzystwo Wydawnicze „Łuk”, Warszawa 1946, s. 165. ; 12. M. Niendorf, Wielkie Księstwo Litewskie. Studia nad kształtowaniem się narodu u progu epoki nowożytnej (1569-1795), przeł. M. Grzywacz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, s. 76-84. ; 13. J. Pelc, Barok – epoka przeciwieństw, Czytelnik, Warszawa 1993, s. 211-218. ; 14. S. Plokhy, The Origins of the Slavic Nations. Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus, Cambridge University Press, Cambridge 2006. ; click here to follow the link ; 15. S. Plokhy, The Cossack Myth. History and Nationhood in the Age of Empires, Cambridge University Press, Cambridge 2012. ; click here to follow the link ; 16. E.W. Said, Orientalizm. Wprowadzenie, przeł. W. Kalinowski, w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, oprac. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Znak, Kraków 2006, s. 642. ; 17. Słownik sarmatyzmu. Idee, pojęcia, symbole, red. A. Borowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 7. ; 18. J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit, upadek, relikty, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978, s. 91. ; 19. J. Tazbir, Rzeczpospolita i świat. Studia z dziejów kultury XVII wieku, Instytut Historii PAN, Wrocław 1971, s. 10-11. ; 20. Z.G. Tőrők, Renaissance Cartography in East-Central Europe, ca. 1450-1650, w: The History of Cartography, vol. 3, Cartography in the European Renaissance, part 2, ed. D. Woodward, The University of Chicago Press, Chicago–London 2007, s. 1841. ; 21. Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, przeł. M. Godyń, F. Godyń, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008. ; 22. T. Ulewicz, Zagadnienie sarmatyzmu w kulturze i literaturze polskiej (problematyka ogólna i zarys historyczny), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1963 nr 59, z. 5, Filologia, z. 9, s. 32-33. ; 23. A. Waśko, Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863, Wydawnictwo Arcana, Kraków 1995, s. 11. ; 24. H. Wisner, Rzeczpospolita Wazów. Czasy Zygmunta III i Władysława IV, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2002, s. 52-53. ; 25. Н. Яковенко, Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна, Критика, Київ 1993. ; 26. Н. Яковенко, Druga strona lustra. Z historii wyobrażeń i idei na Ukrainie XVI–XVII wieku, przeł. K. Kotyńska, red. T. Chynczewska-Hennel, Wydawnictwa UW, Warszawa 2010. ; 27. Н. Яковенко, Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVII-початку XVIII століття, Laurus, Київ 2012.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

46

End page:

62

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62381 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Apr 19, 2017

Number of object content hits:

2 059

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80838

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information