Object

Title: Kategoria sarmatyzmu w dyskursie „Gazety Wyborczej”

Creator:

Bohuszewicz, Paweł

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2015)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. K. Abriszewski, Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Universitas, Kraków 2008, s. 190-191. ; 2. M. Adamski, Nowy prototyp genologii, „Teksty Drugie” 2010 nr 4, s. 201-202. ; 3. W. Bartczak, O niepożytkach z jagiellonizmu, „Gazeta Wyborcza” 06.04. 2009. ; 4. R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Aletheia, Warszawa 2008, s. 247. ; 5. [b.a.], Polacy niewiele oczekują od seksu, „Gazeta Wyborcza” 12.07. 2011. ; 6. A. Bielik-Robson, „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Universitas, Kraków 2008, s. 431. ; 7. P. Bohuszewicz, Pożytki z prawicowego neosarmatyzmu. (Nie-prawicowa) obrona Krzysztofa Koehlera, w: Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej. Studia i szkice kulturoznawcze, t. 1, red. P. Biliński, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011. ; 8. A. Borowski, Powrót Europy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, s. 88 i n. ; 9. J. Butler, E. Laclau, S. Žižek, Przygodność, hegemonia, uniwersalność: współczesne debaty na lewicy, przeł. A. Czarnacka, M. Kropiwnicki, S. Królak, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014. ; 10. T. Chrzanowski, Wędrówki po Sarmacji europejskiej. Eseje o sztuce i kulturze staropolskiej, Znak, Kraków 1988, s. 233-235. ; 11. P. Cywiński, M. Tomaszewski, Barbarzyńca w moherze, „Kontakt. Magazyn Nieuziemiony” 2012 nr 21; online: http://magazynkontakt.pl/magazyn (05.12.2014). ; 12. J. Czapiński, Jakich pytań Polacy sobie nie zadają 11 listopada, a powinni. Wywiad przeprowadzony przez A. Kublik, „Gazeta Wyborcza” 15.11.2012. ; 13. P. Czapliński, Biało-czerwony, Bieńkowski Dawid [rec.], „Gazeta Wyborcza” 15.10.2007. ; 14. P. Czapliński, Fado, Stasiuk Andrzej [rec.], „Gazeta Wyborcza” 13.10.2006. ; 15. P. Czapliński, Sarmatyzm, uwłaszczenie mas i późna nowoczesność, w: Nowoczesność i sarmatyzm, red. P. Czapliński, ,, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2011, s. 206. ; 16. A. Czyż, Polski barok niesarmacki, „Ogród” 1994 nr 4 (20). ; 17. M. Dąsal, Wieloczynnikowa koncepcja rytuału. Studia nad rytuałem zainspirowane dorobkiem Bensona Salera, „Nomos” 2009 nr 67/68. ; 18. H. Dylągowa [rec.], „Gazeta Wyborcza” 29.06.2001. ; 19. A. Grabowski, Z gęby w gębę. Wywiad przeprowadzony przez Roberta Taborskiego, „Wysokie Obcasy” – dodatek do „Gazety Wyborczej” 06.05.2011. ; 20. A. Jajszczyk, Polskie uczelnie w objęciach sarmatyzmu, „Gazeta Wyborcza” 24.09.2010. ; 21. M. Janion, Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 178. ; 22. J. Jedlicki, Kompleksy i aspiracje prowincji, „Gazeta Wyborcza” 15.11.2010. ; 23. R. Kalukin, Frontalny atak Platformy na PIS, „Gazeta Wyborcza” 22.05.2006. ; 24. J. Kłoczowski, Historia Rzeczypospolitej Wielu Narodów 1505-1795. ; 25. K. Koehler, „Monitor”, „Arcana” 1995 nr 1, s. 97. ; 26. K. Koehler, W rytmie „Godzinek”, na rosyjskim trupie, „Fronda” 1995 nr 4-5. ; 27. K. Koehler, Wstęp, w: Słuchaj mię, Sauromatha: antologia poezji sarmackiej, Arcana, Kraków 2002, s. 16. ; 28. M. Konarzewska, Jestem nauczycielką i jestem lesbijką, „Gazeta Wyborcza” 21.06.2010. ; 29. J. Kowalski, Niezbędnik Sarmaty: dumy, pieśni, polonezy: poprzedzony Obroną i Uświetnieniem Sarmacji Obojej, Fundacja św. Benedykta, Poznań, s. 5. ; 30. M. Krzyżanowski, Konstrukcja tożsamości narodowych i europejskich w polskim dyskursie politycznym po roku 1989: analiza dyskursywno-historyczna, w: Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Universitas, Kraków 2008, s. 270-271. ; 31. G. Kucharczyk, Strachy z „Gazety”. 20 lat przestróg dla Polski, Fronda, Warszawa 2011. ; 32. G. Lakoff, Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle, przeł. M. Buchta, A. Kotarba, A. Skucińska, Universitas, Kraków 2011, s. 113. ; 33. B. Latour, Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers Through Society, Cambridge, Harvard University Press 2007, s. 206. ; 34. A. Leder, Folwark polski. Rozmawia Grzegorz Sroczyński, „Gazeta Wyborcza” 12-13.04.2014. ; 35. Liberalizm zmęczenia. Z Cezarym Michalskim rozmawia Sławomir Sierakowski, „Krytyka Polityczna” 2007 nr 13, s. 37. ; 36. J. Maciejewski, Sarmatyzm jako formacja kulturowa, „Teksty” 1974 nr 4, s. 19. ; 37. MB, Sarmackie „polskie geny”, „Gazeta Wyborcza” Gdańsk 08.11.2008. ; 38. P. Mrozowski, Orientalizacja stroju szlacheckiego w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku, w: Orient i orientalizm w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, grudzień 1983, PWN, Warszawa 1986. ; 39. K. Obremski, Wizerunki medialne polityków: Lech Kaczyński – Donald Tusk – Bronisław Komorowski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 158. ; 40. A. Pacholski, Chata wuja Chama, „Gazeta Wyborcza” 14.06.2013. ; 41. A. Pacholski, Samochodoza polonika, „Gazeta Wyborcza” 07.03.2014. ; 42. J. Pelc, Barok – epoka przeciwieństw, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 216. ; 43. G. Pieńkowski, Królestwo o. Rydzyka jest z tego świata – z widocznym deficytem pokory [list], „Gazeta Wyborcza” 15.10.2012. ; 44. M. Pilot, Lemingi kontra Sarmaci. Wywiad z Marianem Pilotem. Rozmawia Grzegorz Sroczyński, „Gazeta Wyborcza” 08.08.2012. ; 45. M. Redzisz, One rządzą estetycznie, „Gazeta Wyborcza” 02.07. 2010. ; 46. J.M. Rymkiewicz, Polska wolność jest najważniejsza, http://www.rp.pl/artykul/509846.html (12.05.2014). ; 47. E.W. Said, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 36-37. ; 48. Sarmatyzm a barok – porządkowanie pojęć. Dyskusja, podała do druku M. Elżanowska, „Ogród” 1994 nr 4 (20), s. 60. ; 49. D.L. Schacter, Siedem grzechów pamięci. Jak zapominamy i zapamiętujemy, przeł. E. Haman, J. Rączaszek, PIW Warszawa 2003, s. 236. ; 50. E. Skalski, Sarmatyzm XXI wieku, „Gazeta Wyborcza” 12.09.1998. ; 51. J. Sowa, Polska urojona. Wywiad przeprowadzony przez D. Wodecką, „Gazeta Wyborcza” 8.11.2013. ; 52. J.F. Staniłko, Czym jest polski republikanizm?, http://polskawielkiprojekt.pl/teksty/republikanizm (12.05.2014). ; 53. P. Stockwell, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, przeł. A. Skucińska, Universitas, Kraków 2006, s. 40. ; 54. A. Sulima, Kamiński Historia Polski 1795-1990. ; 55. A. Szahaj, Jaki liberalizm?, w: tegoż, Liberalizm, wspólnotowość, równość. Eseje z filozofii polityki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, s. 12. ; 56. K. Szczuka, Seria „Klasyka mniej znana”, „Gazeta Wyborcza” 10.07.2002. ; 57. E. Thompson, Sarmatyzm i postkolonializm, „Dziennik” 05.11.2007, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/193060, sarmatyzm-i-postkolonializm.html (12.05.2014). ; 58. J. „Jany” Waluszko, Rzecz o Sarmacyi, http://www.taraka.pl/rzecz_sarmacyi (12.05.2014). ; 59. J. Waluszko, Mitozofia sarmacka, http://www.taraka.pl/mitozofia_sarmacka#_ftnref3 (12.05.2014). ; 60. P. Wierzbicki, Przez Michnika do Rydzyka, czyli o podobieństwie pewnych dwóch skrajności, „Gazeta Polska” 14.01.1998, w: Spór o Polskę 1989-99. Wybór tekstów prasowych, red. P. Śpiewak, PWN, Warszawa 2000, s. 477. ; 61. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł. i oprac. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 2000, s. 50-53. ; 62. P. Wroński, Historia Polski do końca XV wieku. ; 63. M. Wróblewski, Podmiotowość, rewolucja demokratyczna, wykorzenienie. Pojęcie hegemonii Antonio Gramsciego w kontekście nowoczesnych przemian władzy, „Człowiek i Społeczeństwo” 2012 t. 34. ; 64. R. Ziemkiewicz, Michnikowszczyzna: zapis choroby, Red Horse, Lublin 2006.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

63

End page:

83

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62380 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Apr 19, 2017

Number of object content hits:

110

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80839

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information