Obiekt

Tytuł: Special economic zones in the context of regional development

Twórca:

Józefowski, Tomasz ; Młodak, Andrzej

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Europa XXI 33 (2017)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Każdy numer posiada własny tytuł.

Abstrakt:

Special Economic Zones (SEZ), areas where companies can operate in preferential conditions, have been created to boost the economic development of particular regions. The article describes an attempt to assess the connections between and the impact of the way special economic zones function and the economic development of municipalities (Pol. gmina) where they are located. In particular, the authors discuss the key characteristics of these zones that are directly related to the prosperity of municipalities where the companies are based as well as elements of current policies and development strategies pursued by the municipalities that affect the economic reality of the zones. The second part of the study involves an econometric analysis of the socio-economic development of municipalities of Podkarpackie province (which is evaluated by means of a comprehensive taxonomic measure) in terms of a classic measure of wealth, i.e. municipal revenues per capita, and depending on whether or not a given municipality hosts companies belonging to a special economic zone. Based on this analysis, the authors draw conclusions about the importance of specific SEZs for the development of local communities.

Bibliografia:

1. Akinci G., Crittle J., 2008. Special economic zones: Performance, lessons learned, and implications for zone development. Washington: The World Bank. ; 2. Ambroziak A.A., 2009. Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, no. 24, pp. 111–141. ; 3. Bräutigam D., Tang X., 2014. Going Global in Groups: Structural Transformation and China's Special Economic Zones Overseas. World Development, vol. 63, pp. 78 – 91. ; - ; 4. Domański B., Gwosdz K. (eds.), 2005. Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej Mielec 1995–2005, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu. ; 5. Farole T., Akinci G., (eds.), 2011. Special Economic Zones. Progress, Emerging Challenges, and Future Directions. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. ; - ; 6. Golik D., Kątnik-Prokop J., 2014. Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Studia Ekonomiczne, no. 166, Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, pp. 180-193. ; 7. Józefowski T., Szymkowiak M., 2015. Wykorzystanie uogólnionej miary odległości do porządkowania liniowego powiatów województwa podkarpackiego w świetle funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec [in:] Taksonomia 24, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 384, pp. 135–143. ; 8. Kapusta F., 1997. Gmina jako mikroregion przedsiębiorczości na przykładzie Kobierzyc [in:] Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój terenów wiejskich. Academy of Agriculture in Kraków, Department of Economics in Rzeszów, Trzcinica, pp. 355–366. ; 9. Kołomycew A., 2008. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna jako instrument rozwoju lokalnego (na przykładzie powiatu tarnobrzeskiego). Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie: szkice z dziedzin nauki, Rzeszów, no. 2, pp. 51–75. ; 10. Kryńska E., 2000. Polskie specjalne strefy ekonomiczne–zamierzenia i efekty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ; 11. Kudełko J., 2006. Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej. Kraków: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, No. 709. ; 12. Lira J., Wagner W., Wysocki F., 2002. Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych [in:] J. Paradysz (ed.) Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny, pp. 87 – 99. ; 13. Lizińska W., Marks-Bielska R., 2013. Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w kontekście realizacji celów ich tworzenia oraz wykorzystywanej pomocy publicznej. Optimum. Studia ekonomiczne, no. 2 (62), pp. 92 – 105. ; 14. Malina A., Zeliaś A., 1998. On Building Taxonometric Measures on Living Conditions, Statistics in Transition, vol. 3, no. 3, pp. 523 – 544. ; 15. Miłaszewicz D., 2011. Specjalne strefy ekonomiczne jako narzędzie modernizacji gospodarki. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin, no. 22, pp. 7 – 34. ; 16. Młodak A., 2006. Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN. ; 17. Młodak A., 2006. Multilateral normalisations of diagnostic features, Statistics in Transition, vol. 7, no. 5, pp. 1125 – 1139. ; 18. Młodak A., 2009. Zróżnicowanie kapitału ludzkiego na rynku pracy – analiza taksonomiczna. Wiadomości Statystyczne, R. LIV, No. 11/2009, pp. 53 – 69. ; 19. Młodak A., Józefowski T., Wawrowski Ł., 2016. Zastosowanie metod taksonomicznych w estymacji wskaźników ubóstwa. Wiadomości Statystyczne, R. LXI, No. 2/2016, pp. 1 – 24. ; 20. Nazarczuk J.M., 2013. Efektywność pomocy publicznej udzielonej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. ; 21. Omar K., Stoever W.A., 2008. The Role of Technology and Human Capital in the EPZ Life-cycle. Translation Corporations, vol. 17, no. 2, pp. 229 – 240. ; 22. Pastusiak R. 2011. Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ; 23. Pastusiak R., Keller J., 2014. Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na gospodarkę Polski. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. no. 80, Finances, Financial Markets, Insurance, no. 65, pp. 167–177. ; 24. Rousseeuw P.J., Leroy A.M., 1987. Robust Regression and Outlier Detection [in:] J. Wiley and Sons Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore. ; -

Czasopismo/Seria/cykl:

Europa XXI

Tom:

33

Strona pocz.:

33

Strona końc.:

47

Format:

Rozmiar pliku 1,4 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:65097 ; 1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2017.33.3

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem:

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji