Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Asymmetry of the economic development of cross-border areas in the European Union: assessment and typology

Twórca:

Jakubowski, Andrzej : Autor ORCID

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Europa XXI 39 (2020 )

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

29 cm ; Każdy numer posiada własny tytuł.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

The article aims to characterise the phenomenon, determine the degree, and analyse the dynamics and directions of change in the level of asymmetry of economic development of cross-border areas in the European Union (EU) based on GDP per capita (PPP). It also aims to propose a typology of cross-border areas in the EU considering the above criteria. The obtained results show that despite a relatively evident reduction of the level of asymmetry of economic development in many cases in the period 1990-2015, and particularly after 2004, many cross-border areas show significant disparities in the economic sphere. Moreover, the dynamics of the observed transformations remain spatially differentiated.

Bibliografia:

Agnew, J. (2008). Borders on the mind: Re-framing border thinking. Ethics & Global Politics, 1(4), 175-191. https://doi.org/10.3402/egp.v1i4.1892 DOI
Anderson, J., & O'Dowd, L. (1999). Borders, Border Regions and Territoriality: Contradictory Meanings, Changing Significance. Regional Studies, 3(7), 593-604. https://doi.org/10.1080/00343409950078648 DOI
Anderson, J., O'Dowd, L., & Wilson, T. M. (Red.). (2003). New Borders for a Changing Europe: Cross-border cooperation and Governance. London: Routledge.
Basboga, K. (2020). The role of open borders and cross-border cooperation in regional growth across Europe. Regional Studies, Regional Science, 7(1), 532-549. https://doi.org/10.1080/21681376.2020.1842800 DOI
Bergs, R. (2012). Cross-border Cooperation, Regional Disparities and Integration of Markets in the EU. Journal of Borderlands Studies, 27(3), 345-363. https://doi.org/10.1080/08865655.2012.751710 DOI
Blatter, J. (2004). From 'spaces of place' to 'spaces of flows'? Territorial and functional governance in cross-border regions in Europe and North America. International Journal of Urban and Regional Research, 28(3), 530-548. https://doi.org/10.1111/j.0309-1317.2004.00534.x DOI
Blatter, J., & Clement, N. (2000). II Introduction to the Volume: Cross-Border cooperation in Europe: Historical development, institutionalization, and contrasts with North America. Journal of Borderlands Studies, 15(1), 14-53. https://doi.org/10.1080/08865655.2000.9695541 DOI
Camagni, R., Capello, R., & Caragliu, A. (2019). Measuring the impact of legal and administrative international barriers on regional growth. Regional Science Policy & Practice, 11(2), 345-366. https://doi.org/10.1111/rsp3.12195 DOI
Capello, R., Caragliu, A., & Fratesi, U. (2018). Measuring border effects in European cross-border regions. Regional Studies, 52(7), 986-996. https://doi.org/10.1080/00343404.2017.1364843 DOI
Capello, R., Caragliu, A., & Fratesi, U. (2018). Breaking Down the Border: Physical, Institutional and Cultural Obstacles. Economic Geography, 94(5), 485-513. https://doi.org/10.1080/00130095.208.1444988 DOI
Clement, N. (1997). The Changing Economics of International Borders and Border Regions. In P., Ganster, A., Sweedler, J. W., Scott & W.-D., Eberwein (Eds.). Borders and Border Regions in Europe and North America (pp. 47-63). San Diego, CA: San Diego State University Press.
Decoville, A., & Durand, F. (2019). Exploring cross-border integration in Europe: How do populations cross borders and perceive their neighbours? European Urban and Regional Studies, 26(2), 134-157. https://doi.org/10.1177/0969776418756934 DOI
Decoville, A., Durand, F., Sohn, C., & Walther, O. (2013). Comparing Cross-border Metropolitan Integration in Europe: Towards a Functional Typology. Journal of Borderlands Studies, 28(2), 221-237. https://doi.org/10.1080/08865655.2013.854654 DOI
Durand, F. (2014). Challenges of Cross-Border Spatial Planning in the Metropolitan Regions of Luxembourg and Lille. Planning Practice & Research, 29(2), 113-132. https://doi.org/10.1080/02697459.2014.896148 DOI
Durand, F., & Decoville, A. (2020). A multidimensional measurement of the integration between European border regions. Journal of European Integration, 42(2), 163-178. https://doi.org/10.1080/07036337.2019.1657857 DOI
Durand, F., & Perrin, T. (2018). Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai: Cross-border integration with or without the border? European Urban and Regional Studies, 25(3), 320-336. https://doi.org/10.1177/0969776417704688 DOI
EC (2018). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context. COM/2018/373 final.
EC (2018). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on specific provisions for the European territorial cooperation goal (Interreg) supported by the European Regional Development Fund and external financing instruments. COM/2018/374 final.
ERD (2018). European Regional Database 2017. European Commission - Joint Research Centre; Cambridge Econometrics. Retrieved from http://urban.jrc.ec.europa.eu/t-pedia/#/
ESPON (2018). Common spatial perspectives for the Alpine area. Towards a common vision. Retrieved from https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/01_alps_2050_FR_main_report.pdf
Esposti, R., & Bussoletti, S. (2008). Impact of Objective 1 Funds on Regional Growth Convergence in the European Union: A Panel-data Approach. Regional Studies, 42(2), 159-173. https://doi.org/10.1080/00343400601142753 DOI
Eurostat (2020). Former euro area national currencies vs. Euro/ECU - annual data. Eurostat Database. Retrieved from https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ert_h_eur_a&lang=en
Goecke, H., & Hüther, M. (2016). Regional Convergence in Europe. Intereconomics, 51(3), 165-171. https://doi.org/10.1007/s10272-016-0595-x DOI
Gorzelak, G. (2003). Bieda i zamożność regionów: Założenia, hipotezy, przykłady. Studia Regionalne i Lokalne, 11(1), 37-59.
Gorzym-Wilkowski, W. A. (2005). Region transgraniczny na tle podstawowych pojęć geograficznych - Próba syntezy. Przegląd Geograficzny, 2(77), 235-252.
Hardi, T. (2017). Asymmetries in the Formation of the Transnational Borderland in the Slovak-Hungarian Border Region. In E., Boesen & G., Schnuer (Eds.). European Borderlands: Living with Barriers and Bridges (pp. 176-192). London: Routledge.
Herzog, L. A., & Sohn, C. (2014). The Cross-Border Metropolis in a Global Age: A Conceptual Model and Empirical Evidence from the US-Mexico and European Border Regions. Global Society, 28(4), 441-461. https://doi.org/10.1080/13600826.2014.948539 DOI
Howaniec, H., & Lis, M. (2020). Euroregions and Local and Regional Development - Local Perceptions of Cross-Border Cooperation and Euroregions Based on the Euroregion Beskydy. Sustainability, 12(18), 7834. https://doi.org/10.3390/su12187834 DOI
IMF (2020). Implied PPP conversion rate. International Monetary Fund. Retrieved from https://www.imf.org/external/datamapper/PPPEX@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/SAU
Jakubowski, A. (2018). Asymmetry of Economic Development of Cross-Border Areas in the Context of Perception of Near-Border Location. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 16(2), 123-131.
Jakubowski, A. (2018). Convergence or Divergence? Multidimensional Analysis of Regional Development in the New European Union Member States. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 16(1), 31-40.
Jakubowski, A., Bronisz, U., & Miszczuk, A. (2017). Polityka Spójności oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa jako narzędzia wsparcia współpracy transgranicznej na wewnętrznych i zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Społecznych, 9(3), 73-89. https://doi.org/10.18290/rns.2017.45.3-5 DOI
Jańczak, J. (2018). Symmetries, asymmetries and cross-border cooperation on the German-Polish border. Towards a new model of (de)bordering. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 64(3), 509-527. DOI
Kawałko, B. (2011). Wybrane problemy polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 2(24), 35-60.
Klatt, M., & Winkler, I. (2020). Lessons from the Danish-German Border Region for Post 2020 Interreg A - an Alignment with Cross-Border Functional Regions? Europa XXI, 38. https://doi.org/10.7163/Eu21.2020.38.5 DOI
Knippenberg, H. (2004). The Maas-Rhine Euroregion: A Laboratory for European Integration? Geopolitics, 9(3), 608-626. https://doi.org/10.1080/14650040490478675 DOI
Kolosov, V., & Więckowski, M. (2018). Border changes in Central and Eastern Europe: An introduction. Geographia Polonica, 91(1), 5-16. https://doi.org/10.7163/GPol.0106 DOI
Komornicki, T. (1999). Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990-1996. Warsaw: IGiPZ PAN.
Konecka-Szydłowska, B., Churski, P., Herodowicz, T., & Perdał, R. (2019). Europejski kontekst wpływu współczesnych megatrendów na rozwój społeczno-gospodarczy. Ujęcie syntetyczne. Przegląd Geograficzny, 91(2), 39-59. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.2.3 DOI
Krätke, S. (1999). Regional Integration or Fragmentation? The German-Polish Border Region in a New Europe. Regional Studies, 33(7), 631-641. https://doi.org/10.1080/00343409950078675 DOI
Laine, J. (2012). Border Paradox: Striking a Balance between Access and Control in Asymmetrical Border Settings. Eurasia Border Review, 3(1), 51-79.
Martinez, O. J. (1994). The Dynamics of Border Interaction. New Approaches to Border Analysis. In C., Schofield (Ed.). World boundaries, global boundaries (pp. 1-15). London: Routledge.
Medeiros, E. (2015). Territorial Impact Assessment and Cross-Border Cooperation. Regional Studies, Regional Science, 2(1), 97-115. https://doi.org/10.1080/21681376.2014.999108 DOI
Medeiros, E. (2018). The Role of European Territorial Cooperation (ETC) in EU Cohesion Policy. In E., Medeiros (Ed.). European Territorial Cooperation. Theoretical and Empirical Approaches to the Process and Impacts of Cross-Border and Transnational Cooperation in Europe (pp.69-93). Cham: Springer. DOI
Medeiros, E. (2018). Should EU cross-border cooperation programmes focus mainly on reducing border obstacles? Documents d'Anàlisi Geogràfica, 64(3), 467. https://doi.org/10.5565/rev/dag.517 DOI
Medeiros, E. (2019). Cross-border transports and cross-border mobility in EU border regions. Case Studies on Transport Policy, 7(1), 1-12. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2018.11.001 DOI
Medeiros, E. (2020). Delimiting cross-border areas for policy implementation: A multi-factor proposal. European Planning Studies, 28(1), 125-145. https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1687654 DOI
Miszczuk, A. (2013). Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego. Lublin: Norbertinum.
Miszczuk, A., & Jakubowski, A. (2015). Evolution of the European Union Cohesion Policy Towards Border Regions. In A. J., Kukuła (Ed.). Cohesion policy and development of the European Union's regions in the perspective of 2020 (pp. 169-191). Lublin: Wydawnictwo KUL.
MWD (2020). Merriam-Webster Dictionary. Retrieved from https://www.merriam-webster.com/dictionary/asymmetry
Nerb, G., Hitzelsberger, F., Woidich, A., Pommer, S., Hemmer, S., & Heczko, P. (2009). Scientific Report on the Mobility of Cross-Border Workers within the EU-27/EEA/EFTA Countries. Munich: MKW Wirtschaftsforschung. Retrieved from https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/mkw_workers_mobility.pdf
Niebuhr, A. (2004). Spatial Effects of European Integration: Do Border Regions Benefit Above Average? (HWWA DISCUSSION PAPER). Hamburg Institute of International Economics. DOI
Niebuhr, A., & Stiller, S. (2004). Integration and Labour Markets in European Border Regions. HWWA Discussion Paper, 284. Hamburg: Hamburg Institute of International Economics. DOI
Ó Riain, S. (2011). Globalization and regional development. In A., Pike, A., Rodriguez-Pose & J., Tomaney (Ed.). Handbook of Local and Regional Development (pp. 17-29). London: Routledge.
O'Dowd, L. (2002). The Changing Significance of European Borders. Regional & Federal Studies, 12(4), 13-36. https://doi.org/10.1080/714004774 DOI
OECD. (2020). PPPs and exchange rates. OECD. Retrieved from https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&ShowOnWeb=true&Lang=en
OJ (2012). Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal of the European Union, C 326, 26/10/2012 P. 0001 - 0390.
Oleński, J. (2016). Typology of Transborder Economies and the Need of Transborder Statistics in Globalized World. International Journal on Transborder Economics, Politics and Statistics, 1(1), 9-32.
Paasi, A. (2019). Borderless worlds and beyond: Challenging the state-centric cartographies. In A., Paasi, E.-K., Prokkola, J., Saarinen, & K., Zimmerbauer (Eds.). Borderless Worlds for Whom? Ethics, Moralities and Mobilities (pp. 21-36). London: Routledge. DOI
Perkmann, M. (2003). Cross-border Regions in Europe: Significance and Drivers of Regional Cross-Border Cooperation. European Urban and Regional Studies, 10(2), 153-171. https://doi.org/10.1177/0969776403010002004 DOI
Pieńkowski, J., & Berkowitz, P. (2015). Econometric assessments of Cohesion Policy growth effects: How to make them more relevant for policy makers? Working Paper, 02/2015. European Commission. Retrieved from https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2015_02_econ_assess.pdf
Ratti, R. (1993). Spatial and Economic Effect of Frontiers. Overview of Traditional and New Approaches and Theories of Border Area Development. In R., Ratti & S., Reichmann (Eds.). Theory and Practice of Transborder Cooperation (pp. 23-53). Basel und Frankfurt am Main: Helbing & Lichtenhahn.
Rey, S. J., & Montouri, B. D. (1999). US Regional Income Convergence: A Spatial Econometric Perspective. Regional Studies, 33(2), 143-156. https://doi.org/10.1080/00343409950122945 DOI
Ruidisch, R. (2013). Territorial Cohesion and Border Areas. In A., Lechevalier & J., Wielgohs (Eds.). Borders and Border Regions in Europe: Changes, Challenges and Chances (pp. 95-110). Bielefeld: Transcript Verlag. DOI
Scott, J. W., Sweedler, A., Ganster, P., & Eberwein, W. D. (1997). Dynamics of Transboundary Interaction in Comparative Perspective. In P., Ganster, A., Sweedler, J. W., Scott & W. D., Eberwein (Eds.). Borders and Border Regions in Europe and North America (pp. 3-23). San Diego, CA: San Diego University Press.
Sohn, C. (2014). Modelling Cross-Border Integration: The Role of Borders as a Resource. Geopolitics, 19(3), 587-608. https://doi.org/10.1080/14650045.2014.913029 DOI
Sohn, C., & Licheron, J. (2018). The multiple effects of borders on metropolitan functions in Europe. Regional Studies, 52(11), 1512-1524. https://doi.org/10.1080/00343404.2017.1410537 DOI
Sohn, C., & Scott, J. W. (2020). Ghost in the Genevan borderscape! On the symbolic significance of an "invisible" border. Transactions of the Institute of British Geographers, 45(1), 18-32. https://doi.org/10.1111/tran.12313 DOI
Sohn, C., Reitel, B., & Walther, O. (2009). Cross-Border Metropolitan Integration in Europe: The Case of Luxembourg, Basel, and Geneva. Environment and Planning C: Government and Policy, 27(5), 922-939. https://doi.org/10.1068/c0893r DOI
Sousa, L. D. (2013). Understanding European Cross-border Cooperation: A Framework for Analysis. Journal of European Integration, 35(6), 669-687. https://doi.org/10.1080/07036337.2012.711827 DOI
TA 2030 (2020). Territorial Agenda 2030: A Future for All Places. Retrived from https://www.territorialagenda.eu/home.html
Tölle, A. (2013). National Planning Systems Between Convergence and Incongruity: Implications for Cross-Border Cooperation from the German-Polish Perspective. European Planning Studies, 21(4), 615-630. https://doi.org/10.1080/09654313.2012.722957 DOI
Topaloglou, L., Kallioras, D., Manetos, P., & Petrakos, G. (2005). A border regions typology in the enlarged European Union. Journal of Borderlands Studies, 20(2), 67-89. https://doi.org/10.1080/08865655.2005.9695644 DOI
Więckowski, M. (2019). Od barier i izolacji do sieci i przestrzeni transgranicznej - konceptualizacja cyklu funkcjonowania granic państwowych. Przegląd Geograficzny, 91(4), 443-466. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.4.1 DOI
Wójcik, P. (2008). Dywergencja czy konwergencja? Dynamika rozwoju polskich regionów. Studia Regionalne i Lokalne, 32(2), 41-60.
Wróblewski, Ł. D. (2020). Cross-border ties in the light of the EU common market. Border & Regional Studies, 8(4), 187-205. https://doi.org/10.25167/brs2199 DOI
Zaucha, J., Komornicki, T., Böhme, K., Świątek, D., & Żuber, P. (2014). Territorial Keys for Bringing Closer the Territorial Agenda of the EU and Europe 2020. European Planning Studies, 22(2), 246-267. https://doi.org/10.1080/09654313.2012.722976 DOI

Czasopismo/Seria/cykl:

Europa XXI

Tom:

39

Strona pocz.:

45

Strona końc.:

62

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:197769 ; 1429-7132 (print) ; 2300-8547 (online) ; 10.7163/Eu21.2020.39.6

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji