Obiekt

Tytuł: Trapped Between Concentration and Cohesion? Overcoming the Dichotomous Nature of Strategic Spatial Development within the Baltic Sea Region

Twórca:

Hanell, Tomas

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Europa XXI 22 (2012)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 11-64

Bibliografia:

1. Baltic Development Forum, 2007, State of the Region report 2006. The Baltic Sea Region – Top ofEurope in Global Competition, Copenhagen/Helsinki.
2. Baltic Development Forum, 2008, State of the Region report 2007. The Baltic Sea Region as a Placeto Do Business, Copenhagen/Helsinki.
3. Dijkstra L., Poelman H., 2011, Regional typologies: a compilation, Regional Focus n° 01/2011,Brussels: European Commission, DG Regio.
4. ESPON, 2011, SGPTDE - Secondary Growth Poles in Territorial Development in Europe, AppliedResearch 2013/1/11, Interim Report Version 28/02/2011.
5. European Commission, 2008, Green Paper on Territorial Cohesion. Turning territorial diversity intostrength, Brussels, 6.10.2008, COM(2008) 616 final.
6. European Commission, 2010, Investing in Europe’s Future. 5th Report on Economic, Social andTerritorial Cohesion, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
7. Groth N. (ed.), 2008, East West Window. Working Group 1: Regional Integration: Russia in the BalticSea Region. Copenhagen.
8. Hanell T., 2009, Economic Development of the BSR – Stubborn patterns despite rapid change,Informationen zur Raumentwicklung, Raumplanung und Entwicklung in der Ostseeregion, heft8/9.2009, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.
9. Hanell T., Neubauer J., 2005, Cities of the Baltic Sea Region – Development Trends at the Turn of theMillennium, Stockholm, Nordregio Report.
10. Hanell T., Neubauer J., 2006, Geographies of Knowledge Production in Europe, Nordregio WP2006:3, Stockholm: Nordregio.
11. Schmitt P. et al., 2008, Exploring the Baltic Sea Region – On territorial capital and spatial integration,Stockholm: Nordregio Report.
12. Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
13. OECD: http://www.oecd.org
14. United Nations Commodity Trade Statistics: http://www.un.org/
15. World Bank: http://www.worldbank.org/

Czasopismo/Seria/cykl:

Europa XXI

Tom:

22

Strona pocz.:

51

Strona końc.:

64

Format:

Rozmiar pliku 3 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:31084 ; 1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2012.22.4

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji