Obiekt

Tytuł: Development Cooperation and Partnership in the Mirror of Social Values

Twórca:

Ákos, Bodar

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Europa XXI 22 (2012)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 133-183

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Andorka R., 2006, Bevezetés a szociológiába, Budapest, Osiris.
2. Bache I., Flinders M., 2005, Multi-level Governance, Oxford, Oxford University Press.
3. Csepeli G., Örkény A., Székelyi M., Barna I., 2004, Bizalom és gyanakvás. Szociálpszichológiaiakadályok a piacgazdasághoz vezető úton Kelet-Európában, Szociológiai Szemle, 1: 3-35.
4. Dahrendorf R., 1990, Reflections on the Revolution in Europe, London, Chatto and Windus.
5. Fact Sheet. The Leader approach, 2006, Office for Official Publications of the European Communities,Luxembourg.
6. Finta I., 2009, A Leader Program végrehajtásának aktuális kérdései Magyarországon, Vidék HangjaMagazin, www. mnvh.hu.
7. Füstös L., Szakolczai Á., 1999, Kontinuitás és diszkontinuitás az értékpreferenciákban (1977-1998),Szociológiai Szemle, 9: 54-73.
8. Hankiss E., 1983, Társadalmi csapdák. Diagnózisok, Budapest, Magvető Kiadó.
9. Hankiss E., 1989, Kelet-európai alternatívák, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.
10. Hofstede G., 2001, Cultures Consequences, London, Sage Publications.
11. Horváth G., 1998, Európai regionális politika, Budapest-Pécs, Dialóg Campus.
12. Inglehart R., 1997, Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic, and Political Changein 43 Societies. Princeton, Princeton University Press.
13. Inglehart R., Baker W.E., 2000, Modernization, cultural change and the persistence of culturalvalues, American Sociological Review, 65: 19-51.
kliknij tutaj, żeby przejść
14. Inglehart R., Welzel C., 2005, Modernization, Cultural Change and Democracy, New York, CambridgeUniversity Press.
15. Inglehart R., Welzel C., 2009, How Development Leads to Democracy: What We Know about Modernization,Foreign Affairs, 2: 33-48.
16. Keller T., 2010, Hungary on the world values map, Review of Sociology, 1: 27-51.
17. Kovács K., 2008, Kényszer szülte és önkéntes együtt működések a kistelepülési önkormányzatokkörében, in Somlyódyné Pfeil, E., Kovács, K. (eds.): Függőben. Közszolgáltatás szervezésa kistelepülések világában, Budapest, KSZK ROP Programigazgatóság, 211-234.
18. Kovács K., Lados M., Somlyódyné Pfeil E., 2008, Közszolgáltatás-szervezési kihívások kistelepülésikörnyezetben. in Somlyódyné Pfeil, E., Kovács, K. (eds.): Függőben. Közszolgáltatás szervezésa kistelepülések világában, Budapest, KSZK ROP Programigazgatóság, 9-45.
19. Központi Statisztikai Hivatal Baranya Megyei Igazgatósága, 2003, Pécsi agglomeráció. Pécs, KSHBaranya Megyei Igazgatósága.
20. Lengyel I., 2010, Regionális gazdaságfejlesztés. Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződőstratégiák, Budapest, Akadémiai Kiadó.
21. Mossberger K., Stoker G., 2001, The evolution of urban regime theory, Urban Affairs Review, 6:810-835.
-
22. Osborne S.P., 2010, Introduction. The (New) Public Governance: a suitable case for treatment? inOsborne S.P. (ed.) The New Public Goverance? Emerging perspectives on the theory and practiceof public governance, New York-London, Routledge, 1-16.
23. Pálné Kovács I., 2008, Helyi kormányzás Magyarországon. Pécs-Budapest,Dialóg Campus.
24. Peters B.G., Pierre J., 1998, Governance without government? Rethinking public administration,Journal of Public Administration Research and Theory, 2: 223-243.
-
25. Peters B.G., Pierre J., 2006, Introduction, in Peters B.G., Pierre J. (eds.) Handbook of Public Policy,London, Sage, 1-11.
-
26. Rádai E., Tóth I.G., 2010, Closer to the East or the West? Eurozine. The Hungarian Quarterly, 51:70-77.
27. Rechnitzer J., 1998, Területi stratégiák, Budapest – Pécs, Dialóg Campus.
28. Rhodes R.A.W., 1997, Understanding Governance, Policy Networks, Governance, Reflexivity andAccountability, Philadelphia, Open University Press.
29. Sagan I., 2009, Regions, New Regionalism and Regime Theory: Deciphering Post-Socialist InstitutionalChange, in: Scott, J. (ed.) De-coding New Regionalism. Farnham, Ashgate, 93-113.
30. Sjöblom S., Godenhjelm S., 2009, Project proliferation and governance: implication for environmentalmanagement, Journal of Environmental Policy & Planning, 11: 169–185.
-
31. Somlyódyné Pfeil E., 2011, Az agglomerációk jelentőségének változása az államszervezés és a városikormányzás szempontjából, Tér és Társadalom, 3: 27–59.
32. Sprenger R.U., 2001, Iner-firm Networks and Regional Networks, Bonn, ADAPT.
33. Stoker G., 1997, Governance as theory: Five prepositions, International Social Science Journal, 50:17-28.
-
34. Stone C.N., 1993, Urban regimes and the capacity to govern: a political economy approach, Journalof Urban Affairs. 15: 1–28.
-
35. Stone C.N., 2005, Looking back to look forward. Reflections on Urban Regime Analysis, UrbanAffairs Review, 40: 309 -341.
-
36. Tóth I., 2009, Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus a magyartársadalom értékszerkezetében, Budapest, TÁRKI.
37. Varga K., 2003, Értékek fénykörében, Budapest, Akadémiai Kiadó.

Czasopismo/Seria/cykl:

Europa XXI

Tom:

22

Strona pocz.:

175

Strona końc.:

183

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:31094 ; 1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2012.22.14

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji