Object

Title: Kategoria sarmatyzmu w dyskursie „Gazety Wyborczej”

Creator:

Bohuszewicz, Paweł

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2015)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. K. Abriszewski, Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Universitas, Kraków 2008, s. 190-191.
2. M. Adamski, Nowy prototyp genologii, „Teksty Drugie” 2010 nr 4, s. 201-202.
3. W. Bartczak, O niepożytkach z jagiellonizmu, „Gazeta Wyborcza” 06.04. 2009.
4. R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Aletheia, Warszawa 2008, s. 247.
5. [b.a.], Polacy niewiele oczekują od seksu, „Gazeta Wyborcza” 12.07. 2011.
6. A. Bielik-Robson, „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Universitas, Kraków 2008, s. 431.
7. P. Bohuszewicz, Pożytki z prawicowego neosarmatyzmu. (Nie-prawicowa) obrona Krzysztofa Koehlera, w: Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej. Studia i szkice kulturoznawcze, t. 1, red. P. Biliński, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011.
8. A. Borowski, Powrót Europy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, s. 88 i n.
9. J. Butler, E. Laclau, S. Žižek, Przygodność, hegemonia, uniwersalność: współczesne debaty na lewicy, przeł. A. Czarnacka, M. Kropiwnicki, S. Królak, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.
10. T. Chrzanowski, Wędrówki po Sarmacji europejskiej. Eseje o sztuce i kulturze staropolskiej, Znak, Kraków 1988, s. 233-235.
11. P. Cywiński, M. Tomaszewski, Barbarzyńca w moherze, „Kontakt. Magazyn Nieuziemiony” 2012 nr 21; online: http://magazynkontakt.pl/magazyn (05.12.2014).
12. J. Czapiński, Jakich pytań Polacy sobie nie zadają 11 listopada, a powinni. Wywiad przeprowadzony przez A. Kublik, „Gazeta Wyborcza” 15.11.2012.
13. P. Czapliński, Biało-czerwony, Bieńkowski Dawid [rec.], „Gazeta Wyborcza” 15.10.2007.
14. P. Czapliński, Fado, Stasiuk Andrzej [rec.], „Gazeta Wyborcza” 13.10.2006.
15. P. Czapliński, Sarmatyzm, uwłaszczenie mas i późna nowoczesność, w: Nowoczesność i sarmatyzm, red. P. Czapliński, ,, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2011, s. 206.
16. A. Czyż, Polski barok niesarmacki, „Ogród” 1994 nr 4 (20).
17. M. Dąsal, Wieloczynnikowa koncepcja rytuału. Studia nad rytuałem zainspirowane dorobkiem Bensona Salera, „Nomos” 2009 nr 67/68.
18. H. Dylągowa [rec.], „Gazeta Wyborcza” 29.06.2001.
19. A. Grabowski, Z gęby w gębę. Wywiad przeprowadzony przez Roberta Taborskiego, „Wysokie Obcasy” – dodatek do „Gazety Wyborczej” 06.05.2011.
20. A. Jajszczyk, Polskie uczelnie w objęciach sarmatyzmu, „Gazeta Wyborcza” 24.09.2010.
21. M. Janion, Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 178.
22. J. Jedlicki, Kompleksy i aspiracje prowincji, „Gazeta Wyborcza” 15.11.2010.
23. R. Kalukin, Frontalny atak Platformy na PIS, „Gazeta Wyborcza” 22.05.2006.
24. J. Kłoczowski, Historia Rzeczypospolitej Wielu Narodów 1505-1795.
25. K. Koehler, „Monitor”, „Arcana” 1995 nr 1, s. 97.
26. K. Koehler, W rytmie „Godzinek”, na rosyjskim trupie, „Fronda” 1995 nr 4-5.
27. K. Koehler, Wstęp, w: Słuchaj mię, Sauromatha: antologia poezji sarmackiej, Arcana, Kraków 2002, s. 16.
28. M. Konarzewska, Jestem nauczycielką i jestem lesbijką, „Gazeta Wyborcza” 21.06.2010.
29. J. Kowalski, Niezbędnik Sarmaty: dumy, pieśni, polonezy: poprzedzony Obroną i Uświetnieniem Sarmacji Obojej, Fundacja św. Benedykta, Poznań, s. 5.
30. M. Krzyżanowski, Konstrukcja tożsamości narodowych i europejskich w polskim dyskursie politycznym po roku 1989: analiza dyskursywno-historyczna, w: Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Universitas, Kraków 2008, s. 270-271.
31. G. Kucharczyk, Strachy z „Gazety”. 20 lat przestróg dla Polski, Fronda, Warszawa 2011.
32. G. Lakoff, Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle, przeł. M. Buchta, A. Kotarba, A. Skucińska, Universitas, Kraków 2011, s. 113.
33. B. Latour, Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers Through Society, Cambridge, Harvard University Press 2007, s. 206.
34. A. Leder, Folwark polski. Rozmawia Grzegorz Sroczyński, „Gazeta Wyborcza” 12-13.04.2014.
35. Liberalizm zmęczenia. Z Cezarym Michalskim rozmawia Sławomir Sierakowski, „Krytyka Polityczna” 2007 nr 13, s. 37.
36. J. Maciejewski, Sarmatyzm jako formacja kulturowa, „Teksty” 1974 nr 4, s. 19.
37. MB, Sarmackie „polskie geny”, „Gazeta Wyborcza” Gdańsk 08.11.2008.
38. P. Mrozowski, Orientalizacja stroju szlacheckiego w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku, w: Orient i orientalizm w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, grudzień 1983, PWN, Warszawa 1986.
39. K. Obremski, Wizerunki medialne polityków: Lech Kaczyński – Donald Tusk – Bronisław Komorowski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 158.
40. A. Pacholski, Chata wuja Chama, „Gazeta Wyborcza” 14.06.2013.
41. A. Pacholski, Samochodoza polonika, „Gazeta Wyborcza” 07.03.2014.
42. J. Pelc, Barok – epoka przeciwieństw, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 216.
43. G. Pieńkowski, Królestwo o. Rydzyka jest z tego świata – z widocznym deficytem pokory [list], „Gazeta Wyborcza” 15.10.2012.
44. M. Pilot, Lemingi kontra Sarmaci. Wywiad z Marianem Pilotem. Rozmawia Grzegorz Sroczyński, „Gazeta Wyborcza” 08.08.2012.
45. M. Redzisz, One rządzą estetycznie, „Gazeta Wyborcza” 02.07. 2010.
46. J.M. Rymkiewicz, Polska wolność jest najważniejsza, http://www.rp.pl/artykul/509846.html (12.05.2014).
47. E.W. Said, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 36-37.
48. Sarmatyzm a barok – porządkowanie pojęć. Dyskusja, podała do druku M. Elżanowska, „Ogród” 1994 nr 4 (20), s. 60.
49. D.L. Schacter, Siedem grzechów pamięci. Jak zapominamy i zapamiętujemy, przeł. E. Haman, J. Rączaszek, PIW Warszawa 2003, s. 236.
50. E. Skalski, Sarmatyzm XXI wieku, „Gazeta Wyborcza” 12.09.1998.
51. J. Sowa, Polska urojona. Wywiad przeprowadzony przez D. Wodecką, „Gazeta Wyborcza” 8.11.2013.
52. J.F. Staniłko, Czym jest polski republikanizm?, http://polskawielkiprojekt.pl/teksty/republikanizm (12.05.2014).
53. P. Stockwell, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, przeł. A. Skucińska, Universitas, Kraków 2006, s. 40.
54. A. Sulima, Kamiński Historia Polski 1795-1990.
55. A. Szahaj, Jaki liberalizm?, w: tegoż, Liberalizm, wspólnotowość, równość. Eseje z filozofii polityki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, s. 12.
56. K. Szczuka, Seria „Klasyka mniej znana”, „Gazeta Wyborcza” 10.07.2002.
57. E. Thompson, Sarmatyzm i postkolonializm, „Dziennik” 05.11.2007, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/193060, sarmatyzm-i-postkolonializm.html (12.05.2014).
58. J. „Jany” Waluszko, Rzecz o Sarmacyi, http://www.taraka.pl/rzecz_sarmacyi (12.05.2014).
59. J. Waluszko, Mitozofia sarmacka, http://www.taraka.pl/mitozofia_sarmacka#_ftnref3 (12.05.2014).
60. P. Wierzbicki, Przez Michnika do Rydzyka, czyli o podobieństwie pewnych dwóch skrajności, „Gazeta Polska” 14.01.1998, w: Spór o Polskę 1989-99. Wybór tekstów prasowych, red. P. Śpiewak, PWN, Warszawa 2000, s. 477.
61. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł. i oprac. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 2000, s. 50-53.
62. P. Wroński, Historia Polski do końca XV wieku.
63. M. Wróblewski, Podmiotowość, rewolucja demokratyczna, wykorzenienie. Pojęcie hegemonii Antonio Gramsciego w kontekście nowoczesnych przemian władzy, „Człowiek i Społeczeństwo” 2012 t. 34.
64. R. Ziemkiewicz, Michnikowszczyzna: zapis choroby, Red Horse, Lublin 2006.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

63

End page:

83

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62380 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Apr 19, 2017

Number of object content hits:

120

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80839

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information