Obiekt

Tytuł: Ciało sarmackie – ciało polskie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku

Twórca:

Obremski, Krzysztof

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 1 (2015)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. Arystoteles, Retoryka, w: Retoryka, Poetyka, przeł., wstęp, oprac. H. Podbielski, PWN, Warszawa 1988, s. 266.
2. K. Arcimowicz, Ciało męskie w kulturze współczesnej, w: Corpus delicti. Rozkoszne ciało. Szkice nie tylko z socjologii ciała, red. E. Banaszak, P. Czajkowski, Difin S.A., Warszawa 2010.
3. J. Bartmiński, „Jaś koniki poił”. Uwagi o stylu erotyku ludowego, „Teksty” 1974 nr 2, s. 18.
4. J. Bohuszewicz, Ciało jako metafora Rzeczypospolitej. Analiza semiotyczna „Obrazu szlachcica polskiego” Wacława Kunickiego, „Zderzenia. Literatura dawna a metody współczesnej humanistyki”, „Litteraria Copernicana” 2008 nr 2, red. K. Obremski, Toruń 2008, Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 96.
5. P. Bohuszewicz, Dwoista natura miłości. O „Nadobnej Paskwalinie” Samuela Twardowskiego, w: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R. Krzywy, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008.
6. S. Breczko, Polityzacja ciała. Między dyskursem publicznym a teorią socjologiczną, Nomos, Kraków 2013.
7. Ph. Carr-Gomm, Historia nagości, Bellona, Warszawa 2010, s. 269.
8. T. Chrzanowski, Ciało sarmackie, w: T. Chrzanowski Wędrówki po Sarmacji europejskiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 1988, s. 235.
9. J. Czerkawski, Humanizm i scholastyka. Studia z dziejów kultury filozoficznej w Polsce w XVI i XVII wieku, Wydawnictwa KUL, Lublin 1992, s. 57-59.
10. M. Čabrić, L. Pokrywka, Piękno ciała, PWN, Warszawa 2010, s. 9.
11. L. Dupré, Inny wymiar. Filozofia religii, przeł. s. Lewandowska, Znak, Kraków 1991, s. 19.
12. J.K. Goliński, Peccata capitalia. Pisarze staropolscy o naturze ludzkiej i grzechu, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002, s. 197-200.
13. C. Hernas, W kalinowym lesie, t. 1: U źródeł folklorystyki polskiej, PIW, Warszawa 1965, s. 142.
14. C. Hernas, W kalinowym lesie, t. 2: Antologia polskiej pieśni ludowej ze zbiorków polskich XVIII w., PIW, Warszawa 1965, s. 46.
15. K. Ibisz, M. Kraszewski, Jak dobrze wyglądać po 40. Dieta, ćwiczenia, styl życia, G+J Gruner + Jahr Polska, Warszawa 2010, s. 9.
16. Jan z Trzciany, O naturze i godności człowieka, przeł. Z. Brzostowska, w: Filozofia i myśl społeczna XVI wieku, wybór, oprac., wstęp L. Szczucki, PWN, Warszawa 1978, s. 424.
17. H. Janaszek-Ivaničkowa, O współczesnej komparatystyce literackiej, PWN, Warszawa 1980, s. 16.
18. J.M. Kasjan, Polska zagadka ludowa, Ossolineum, Wrocław 1983, s. 25-26.
19. J. Kotarska, Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1980, s. 73.
20. R. Krzywy, Sarmaci w negliżu. Staropolskie epitalamia pokładzinowe (fescenniny). „Napis”. Seria X (2004).
21. E. Leach, Levi-Strauss, przeł. P. Niklewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s. 44.
22. A. Maj, Polskie wzory cielesności. Przemiany stosunku do ciała w kulturze ponowoczesnej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013, s. 6.
23. D. Majka-Rostek, Wizerunki ciężarnego ciała, w: Corpus delicti. Rozkoszne ciało. Szkice nie tylko z socjologii ciała, red. E. Banaszak, P. Czajkowski, Difin S.A., Warszawa 2010.
24. Obraz szlachcica polskiego przez Wacława Kunickiego z domu Bończa wystawiony (Kraków 1615 rok), reprint (Kraków 1997) opatrzony posłowiem: T. Ulewicz Literacki portret Sarmatów (gawęda rzeczowa i propozycje dyskusyjne).
25. K. Obremski, Ciało – płeć – kultura (książka w druku).
26. K. Obremski, Myśl antropologiczna i wyobraźnia. „Ogród fraszek” i „Moralia” Wacława Potockiego, „Pamiętnik Literacki” 1998 z. 2, s. 5-16.
27. K. Obremski, Panerotyzm – historia – poetyka. O „Nadgrobku kusiowi”, w: Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna, red. D. Gostyńska, A. Karpiński, Ossolineum, Wrocław 2000, s. 69-76.
28. K. Obremski, Toruńskie zagadki weselne: porównania – obrazowanie – obyczajność, „Pamiętnik Literacki” 2013 z. 3, s. 99-118.
29. K. Obremski, Wizerunki medialne polityków: Lech Kaczyński – Donald Tusk – Bronisław Komorowski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, s. 15-32.
30. J. Partyka „Niewstyd, sprośność i rozpusta”, czyli krytyka „wszeteczeństwa” w tekstach staropolskich moralistów, w: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R. Krzywy, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008, s. 190-196.
31. W. Potocki, Co było ciężko począć, nie chce się pokinąć, w: W. Potocki Moralia, opr. T. Grabowski, J. Łoś, Kraków 1915, BPP nr 72, t. 1, s. 196.
32. W. Potocki, Człowiek cielesny, w: W. Potocki Dzieła, oprac. L. Kukulski, wstęp B. Otwinowska, t. 1, Warszawa 1987, s. 532.
33. W. Potocki, Panna z kawalerem, w: W. Potocki, Ogród nie plewiony i inne utwory z lat 1677-1695, opr. L. Kukulski, PIW, Warszawa 1987, s. 320.
34. Projekt: ciało bez retuszu. „Kobieta” 2011 23 (01), s. 12; publikacja anonimowa.
35. M. Rozmus-Wrzesińska, B. Pawłowski, Atrakcyjność względnej masy i kształtu ciała, w: Biologa atrakcyjności człowieka, red. B. Pawłowski, Wydawnictwa UW, Warszawa 2009, s. 154.
36. A. Sajkowski, Czytając Stryjkowskiego, „Pamiętnik Literacki” 1969 z. 4, s. 248.
37. S. Salmonowicz, Wstęp, w: Gadki toruńskie czyli zagadki weselne z przełomu XVII i XVIII w., wstęp, opr. S. Salmonowicz, Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela, Toruń 1980, s. 5-6.
38. P. Stępień, Marzenia libertyna. Jan Andrzej Morsztyn – „Redivivatus” i „Sen”, w: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R. Krzywy, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008.
39. M. Stryjkowski, O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia, opr. J. Radziszewska, PIW, Warszawa 1978, s. 240.
40. A. Śmigulec, Szac4you. Język wolnej Polski, „Duży Format. Magazyn Reporterów” 2014 nr 15, s. 6.
41. M. Trębska, Jak oddać pannę bez wianka, czyli inwencyjne rozterki Jakuba Maksymiliana Fredry (mowa weselna na ślubie Jadwigi Łuszkowskiej i Jana Wypskiego), w: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R. Krzywy, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008, s. 197-211.
42. G. Urban, Rodzina, w: Słownik sarmatyzmu. Idee, pojęcia, symbole, red. A. Borowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 166-167.
43. G. Urban-Godziek, Petrarkistowskie źródła sennej erotyki Jana Andrzeja Morsztyna, w: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R. Krzywy, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008.
44. N.M. Wildiers, Obraz świata a teologia. Od średniowiecza do dzisiaj, przeł. J. Doktór, Pax, Warszawa 1985, s. 7.
45. H. Wiśniewska, Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 223.
46. M. Worsowicz, O „duchu stosowności”. Teoria retoryczna a współczesna praktyka medialna, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013.
47. A. Zajączkowski, Szlachta polska. Kultura i struktura, Semper, Warszawa 1993, s. 59-60.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

140

Strona końc.:

160

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62376 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2017-04-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

907

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/80844

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji