Obiekt

Tytuł: Sienkiewicz, „dar Wołodyjowskiego” i fundacja Franciszka Kochmana

Twórca:

Świerczyńska, Dobrosława (1937– )

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2016)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Dla chorych literatów i artystów. „Biesiada Literacka” 1889, nr 4, z 25 I, s. 59.
2. Fundacja dla literatów im. Fr. Kochmana. „Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki” 1888, nr 146, z 26 VI, s. 3.
3. Fundacja Kochmana....[ogłoszenie konkursowe]. „Kurier Lwowski” 1890, nr z 31 X.
4. S. Grodziski, Sejm krajowy galicyjski 1861–1914. Wyd. Sejmowe. T. 1–2. Warszawa 1993.
5. Konkurs literacki imienia Franciszka Kochmana. „Gazeta Lwowska” 1884, nr 144, z 24 VI, s. 4.
6. T. Korzon, Pisma. T. 1. Warszawa 1915.
7. R. Koziołek, Mój dziwny Sienkiewicz. „Polityka” 2016, nr 1/2, z 1 I.
8. Kronika bieżąca. „Prawda” (Warszawa) 1888, nr 26, z 30 (18) VI, s. 312.
9. J. Krzyżanowski, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości. Warszawa 1956.
10. J. Krzyżanowski, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości. Uzup., oprac. M. Bokszczanin. Wyd. 2. Warszawa 2012.
11. J. Krzyżanowski, Stypendium Sienkiewiczowskie w Akademii Umiejętności. W: Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie. Warszawa 1973, s. 473-483.
12. S. Lam, Rec: Henryk Zbierzchowski, Człowiek o dwu twarzach. Kraków w 1919. "Przegląd Powszechny” 1920, t. 145/146 (kwiecień).
13. L. Ludorowski, Na tropach daru Michała Wołodyjowskiego. „Przegląd Humanistyczny” 1996, z. 6, s. 45-55.
14. L. Ludorowski, Tajemnica daru Michała Wołodyjowskiego. W: Henryk Sienkiewicz. Biografia, twórczość, recepcja. „Studia Sienkiewiczowskie” 1998, t. 1, s. 29-42.
15. Miasto Lwów w okresie samorządu 1870–1895. Lwów 1896.
16. S. S. Nicieja, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786–1986. Wrocław 1988.
17. C. Norwid, Milczenie. Trzecia część. W: Proza. Wybór, oprac. J. W. Gomulicki. Pisma wybrane. T. 4. Warszawa 1968.
18. Nowa fundacja. „Gazeta Narodowa” (Lwów) 1866, nr 57, z 9 III.
19. Nowy Korbut. T. 14. Warszawa 1973.
20. E. Orzeszkowa, Listy zebrane. T. 2. Przygot. do druku, komentarz E. Jankowski. Wrocław 1955.
21. E. Orzeszkowa, Listy zebrane. T. 3. Przygot. do druku, komentarz E. Jankowski. Wrocław 1956.
22. Polski słownik biograficzny. T. 13, z. 4. Wrocław 1968.
23. Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Felieton. Liberum veto. „Prawda” (Warszawa) 1888, nr 50, z 15 XII.
24. Quis [M. Gawalewicz], Kronika tygodniowa. „Tygodnik Ilustrowany” 1888, nr 311, z 15 XII , s. 380.
25. Repertorium czynności galicyjskiego sejmu krajowego. Od roku 1883 po rok 1889. Zebrał W. Koziebrodzki. T. 1–2. Lwów 1889.
26. Rozstrzygnięcie konkursu z Fundacji Kochmanna...W rubryka: Z daleka i z bliska. „Kraj” (Petersburg) 1888, nr 26, z 24 VI, s. 5.
27. H. Sienkiewicz, Listy. Red., [wstęp] J. Krzyżanowski. T. 1, cz. 2. Warszawa 1977.
28. H. Sienkiewicz, Listy. Oprac., wstęp, przypisy M. Bokszczanin. T. 2, cz. 1. Warszawa 1996.
29. H. Sienkiewicz, Listy. Oprac., wstęp, przypisy M. Bokszczanin. T. 5, cz. 3. Warszawa 2009.
30. H. Sienkiewicz, List do redakcji. „Słowo” (Warszawa) 1887, nr 57, z 15 III.
31. H. Sienkiewicz, List do redakcji. „Słowo” (Warszawa) 1888, nr 277, z 11 XII , s. 3.
32. Telegramy własne „Czasu”. „Czas” 1888, nr 143, z 24 VI, s. 3.
33. We Lwowie z zapisu Komana [!] ....„Przegląd Tygodniowy” 1888, nr 27, z 19 VI (1 VII).
34. [T. Zadurowicz], Nota. „Przegląd Literacki”, dodatek do „Kraju” 1888, nr 27, z 1 (13) VII.
35. W. Zawadzki, Przed dziesięciu mniej więcej laty... W rubryka: Korespondencja zagraniczna. „Bluszcz” 1884, nr 7, z 1 (13) II , s. 56.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

149

Strona końc.:

160

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64645 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2018-02-22

Liczba wyświetleń treści obiektu:

231

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/83161

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji