Obiekt

Tytuł: Romantycy i wspólnota. Rec.: Agnieszka Ziołowicz, Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria). Kraków 2011

Twórca:

Kuziak, Michał

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Recenzje

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2016)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków 2000. ; 2. B. Dopart, Prozopoizm w romantyzmie polskim. Rekonesans. W: Polski romantyzm i wiek XIX. Zarysy, rekonesanse. Kraków 2013, s. 177-188. ; 3. A. Honneth, Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych. Przeł. J. Duraj. Kraków 2012. ; 4. A. Kadyjewska, Norwidowskie rozmowy umarłych – dialog postaci i epok. W zb.: Liryka Cypriana Norwida. Red. P. Chlebowski, W. Toruń. Lublin 2003, s. 277-300. ; 5. M. Kalinowska, Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotności. Warszawa 1989. ; 6. Z. Kubiak, Szkoła stylu. Eseje o tradycji poezji europejskiej. Warszawa 1972. ; 7. M. Kuziak, Epifanie Słowackiego – pomiędzy estetyką a metafizyką. W zb.: Piękno Juliusza Słowackiego. T. 1: Principia. Red. J. Ł awski, K. Korotkich, G. Kowalski. Białystok 2012, s. 225-237. ; 8. M. Kuziak, Intertekstualność poematów dygresyjnych Słowackiego. W zb.: Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego. Struktura, konteksty, recepcja. Red. M. Kalinowska, M. Leszczyński. Toruń 2011, s. 181-199. ; 9. M. Kuziak, Słowacki – nihilistyczny? Wokół „Kordiana”. W zb.: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku. Red. M. Sokołowski, J. Ławski. Białystok–Warszawa 2009, s. 171-199. ; 10. M. Kuziak, Tradycja w myśli Mickiewicza. W: Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza. Słupsk 2006, s. 141-197. ; 11. Z. Łapiński, Norwid. Kraków 1971. ; 12. M. Masłowski, Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego. Warszawa 1998. ; 13. M. Mrugalski, Żyjąca scena. Dramat i widowisko w teorii Fryderyka Schlegla. W zb.: Dramatyczność i dialogowość w kulturze. Red. A. Krajewska, D. Ulicka, P. Dobrowolski. Poznań 2010, s. 72-84. ; 14. Polska dramatyczna. T. 2: Dramat i dramatyzacja w XVIII i XIX wieku. Red. M. Sugiera, M. Borowski. Kraków 2014. ; 15. J. M. Rymkiewicz, Baket. Warszawa 1991. ; 16. K. Sawicka, Fragment poza „Wielką Całością” – o nihilizmie I części „Dziadów” Adama Mickiewicza. W zb.: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku. Red. M. Sokołowski, J. Ławski. Białystok–Warszawa 2009, s. 79-99. ; 17. M. Stanisz, Juliusz Słowacki jako krytyk literacki. „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3, s. 270-281. ; 18. Z. Stefanowska, Rola autobiografii w wierszach miłosnych Mickiewicza. W zb.: Biografie romantycznych poetów. Red. Z. Trojanowiczowa, J. Borowczyk. Poznań 2007, s. 9-15. ; 19. M. Warchala, Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freuda. Kraków 2006. ; 20. J. Winiarski, „Dziady. Widowisko. Część I” Adama Mickiewicza. Piotrków Trybunalski 1998. ; 21. M. Zielińska, Opowieść o Gustawie i Maryli, czyli Teatr, życie i literatura. Warszawa 1989. ; 22. A. Ziołowicz, Dramat i romantyczne „Ja”. Studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu. Kraków 2002. ; 23. A. Ziołowicz, „Misteria polskie”. Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim. Kraków 1996.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

226

Strona końc.:

233

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64636 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-08-27

Data dodania obiektu:

2018-02-22

Liczba wyświetleń treści obiektu:

332

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/83166

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji