polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Publication structure:
 • Wiek XIX : rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
  • Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016
   • Igliński G. - Z Mickiewiczowskiego bestiariusza. Owady i robaki w „Dziadach”
   • Mędrzecka A. - „Myślałem, że padnę…” – piękno czy ironia? O poemacie „W Szwajcarii” Juliusza Słowackiego
   • Troszyński M. - Książę Michał Twerski. Rosyjski awatar Juliusza Słowackiego
   • Dybizbański M. - „Agezylausz” jako „Agis Spartańczyk”. Nieznany odpis dramatu Juliusza Słowackiego
   • Hernik Spalińska J. - Największa legenda teatru w Wilnie, czyli o zamknięciu sceny po powstaniu styczniowym
   • Krasuska A. - Cyprian Norwid wobec parnasizmu w świetle swoich wypowiedzi
   • Czajkowska A. - Filozof na prowincji w utworach pisarzy XIX wieku (wybrane zagadnienia)
   • Zajkowska J. - Galicja Bolesława Prusa. Między notatkami, wrażeniami a ideałami
   • Sandler S. - Żydzi i sprawy żydowskie w „Lalce” Bolesława Prusa
   • Friedrich A. - Bolesław Prus w zwierciadle „Roli” Jana Jeleńskiego
   • Trześniowski D. - Don Juan à l’égyptienne
   • Wojkiewicz R. - Barwne ok(n)o w listach Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla z 1890 roku
   • Sell A. - „Sita” Jana Kasprowicza – (nie)jednoznaczne zwycięstwo miłości
   • Chojnacka E. - Tragizm historii – tragizm człowieka. O „Demostenesie” Tadeusza Konczyńskiego
   • Fournier Kiss C. - Wieczna kobiecość (das Ewig-Weibliche) i emancypacja kobiet. Obraz kobiecości w utworach Karoliny Světlej
   • Fournier Kiss C., Jensterle-Dolezal A., Tarajło-Lipowska Z. - Prague as a Cultural Center for Slavic Women Writers
   • Budrewicz T. - Oko Zagłoby
   • Samborska-Kukuć D. - Polski wąs. O tradycjach narodowych i osobistych upodobaniach w pisarstwie Henryka Sienkiewicza
   • Mazur A. - „Na dnie duszy polskiej leży zawsze folga”. O pewnym Sienkiewiczowskim toposie
   • Jauksz M. - Człowiek pełen właściwości. Esej Sienkiewicza o życiu, ideałach i epoce nowoczesnej
   • Kuniczuk-Trzcinowicz A. - Jeden autor, kilka wersji. Wokół „Sabałowej bajki”
   • Chomiuk A.- Listy Henryka Sienkiewicza do Konrada Dobrskiego. Autoportret pisarza z czasów młodości
   • Bujnicki T. - Przyjaźnie Sienkiewicza na dwóch biegunach. Między Mścisławem Godlewskim a Karolem Potkańskim
   • Sztachelska J. - Żona w biografii twórczej artysty. Na marginesie listów Marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej
   • Adamek-Świechowska A. - Henryk Sienkiewicz wobec myśli politycznej emigracji polskiej w Szwajcarii
   • Gabryś-Sławińska M. - „Pierwsze miejsce z urzędu należy się Sienkiewiczowi”. Pisarz na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1905–1916
   • Zaremba J. - „Szkice węglem” – lektura, z którą trudno się rozstać
   • Gołuński M. - Imagologiczne spojrzenie na „Amerykanina” Henry’egoJamesa i „Lalkę” Bolesława Prusa
   • Kłobukowski M. - Mityczna obecność Adama Mickiewicza w twórczościTadeusza Konwickiego
   • Pokrywka R. - Demityzacja XIX wieku we współczesnej powieści niemieckojęzycznej
   • Markuszewska A. - Adam Mickiewicz i jego poezja w młodzieńczym artykule Henry’ego Reeve’a
   • Gędas K. - Jarosław Iwaszkiewicz o Henryku Sienkiewiczu (w „La Pologne Littéraire”)
   • Zemanek B. - Norwid a sprawa chińska. O konieczności współpracy. Rec.: Krzysztof Andrzej Jeżewski, Cyprian Kamil Norwid a myśl i poetyka Kraju Środka, Warszawa 2011
   • Taperek M. - Kobiece ciało Kościuszki. Rec.: Ewa Toniak, Śmierć bohatera. Motyw śmierci heroicznej w polskiej sztuce i literaturze od powstania kościuszkowskiego do manifestacji 1861, Gdańsk 2015
   • Winek T. - Antologia dziewiętnastowiecznej myśli edukacyjnej. Rec.: Izabela Jarosińska, Edukacja nie-sentymentalna. O kształceniu dziewcząt różnych stanów w XIX wieku, Warszawa 2016
   • Zawadzka D. - Od cudowności do użyteczności. O cywilizacji polskiej w wieku XIX. Rec.: Praktyka – utopia – metafora. Wynalazek w XIX wieku, red. Joanna Kubicka, Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Warszawa 2016
   • Czajkowska A. - W poszukiwaniu formuły dziewiętnastowieczności. Rec.: Anna Janicka, Tradycja i zmiana. Literackie modele dziewiętnastowieczności: pozytywizm i „obrzeża”, Białystok 2015
   • Staszewska D. - W kierunku nowej estetyki
   • Ratajczak W. - Rycerze w polskiej prozie drugiej połowy XIX wieku. Rec.: Elżbieta Flis-Czerniak, Błędni rycerze i nauczyciele rozumności. Dialogi z romantyzmem w literaturze polskiej lat 1864–1918, Lublin 2015
   • Tryksza A. - Biograficzne okruchy i Sienkiewiczowskie „śledztwa”. Rec.: Krzysztof Stępnik, Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej, Lublin2016
   • Kurkiewicz M. - Adolf Dygasiński czytany od nowa. Rec.: Mirosława Radowska-Lisak, Między oralnością i literackością. Proza wiejska Adolfa Dygasińskiego,Toruń 2015
   • Borkowska G. - Tarnowski odświeżony. Rec.: Renata Stachura-Lupa, Poglądy ideowo-estetyczne Stanisława Tarnowskiego, Kraków 2016
   • Ratajczak W. - O różnych formach obecności angielskiego pisarza w kulturze polskiej. Rec.: Aleksandra Budrewicz, Dickens w Polsce. Pierwszestulecie, Kraków 2015
   • Borowczyk J., Ratajczak W. - Opowieść o chłopcu z Szymborza. Rec.: Mirosław Sosnowski, Jan Kasprowicz. Opowieść biograficzna. Część pierwsza: Chłopska sukmana (1860–1889), Zakopane 2015
   • Saganiak M. - Od scjentyzmu do monizmu i „mistycyzmu laboratoryjnego”. Naukowość w sztuce młodopolskiej. Rec.: Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Naukowość utajona? Konsekwencje scjentyzmu w literaturze Młodej Polski, Poznań 2013
   • Lewandowski T. - Lwów krytycznoliteracki. Rec.: Katarzyna Sadkowska, Lwowska krytyka literacka 1894–1914. Tendencje i problemy, Warszawa 2015
   • Burta M. - Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (Kielce 2016)
   • Sylwetki nowych członków honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
   • Wróbel E. - Sześćdziesięciolecie działalności oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (1956–2016)
   • Osiński D. M. - Sprawozdanie z konferencji naukowej „Światy Jana Kasprowicza” (Zakopane 2016)
   • Janusz Jacek Odrowąż-Pieniążek - wspomnienia
   • Helena Żytkowicz - wspomnienia
   • Wiśniewska I. - Wykaz odczytów oraz imprez naukowych i kulturalnych zorganizowanych przez oddziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w roku 2015
   • Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016, Spis treści
   • Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016, Table of contents