RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Bolesław Prus w zwierciadle „Roli” Jana Jeleńskiego

Creator:

Friedrich, Agnieszka

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. [b.a.], Kronika bieżąca, „Rola” 1883, nr 14.
2. Bolesław Prus. 1847–1912. Kalendarz życia i twórczości, oprac. K. Tokarzówna i S. Fita, Warszawa 1969, s. 278.
3. M. Domagalska, Zatrute ziarno. Proza antysemicka na łamach „Roli” (1883–1912), Warszawa 2015, s. 313.
4. A. Friedrich, Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej, Gdańsk 2008, s. 242–250.
5. A. Friedrich, Żydzi, Niemcy i Polacy w publicystyce Bolesława Prusa i Jana Jeleńskiego do 1883 roku, w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 3, pod red. K. Pilarczyka, Kraków 2003, s. 199–213.
6. Ks. F. Jarniński, Dla ludu!, „Rola” 1899, nr 24.
7. J. Jeleński, Dworacy Żydów. Przypisek do kwestii żydowskiej, Warszawa 1878.
8. J.J. [J. Jeleński], Spod zasłony, „Rola” 1883, nr 24.
9. E. Jerzyna, Z całego świata, „Rola” 1896, nr 24, s. 395; tenże, Z całego świata, „Rola” 1896, nr 30.
10. T. Jeske-Choiński, Henryk Heine, portret literacki, Kraków 1885.
11. T. Jeske-Choiński, Ideały beletrystyki pozytywnej (Dalszy ciąg), „Rola” 1887, nr 25.
12. T. Jeske-Choiński, Ideały beletrystyki pozytywnej (Dalszy ciąg), „Rola” 1887, nr 26.
13. T. Jeske-Choiński, Typy i ideały pozytywnej beletrystyki polskiej, Warszawa 1888.
14. Jubileusz Prusa, „Rola” 1897, nr 2, s. 25.
15. Kamienny [J. Jeleński], Na posterunku, „Rola” 1883, nr 42.
16. Kamienny [J. Jeleński], Na posterunku, „Rola” – 1884 [por. np.: nr 22, s. 259; 1886, nr 43, s. 510; 1884, nr 41, s. 487].
17. Kamienny [J. Jeleński], Na posterunku, „Rola” 1891, nr 25, s. 425.
18. Z. Kościesza [A. Skrzynecki], Z końcem wieku. Ze wspomnień dziennikarza (dalszy ciąg), „Rola” 1901, nr 17.
19. B. Prus, Kronika, „Kurier Warszawski” 1885, nr 345 [przedruk w: tegoż, Kroniki, Warszawa 1959, t. 8, s. 246–247].
20. Prus, Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1955, t. 4, s. 191.
21. Prus, Małe uzupełnienie dużej „Książki Jubileuszowej”, w: tegoż, Pisma, pod red. Z. Szweykowskiego, t. 29: Studia literackie, artystyczne i polemiki, Warszawa 1950, s. 229–232.
22. B. Prus, „Nowiny” 1883, nr 282 (przedruk w: tegoż, Kroniki, t. 6, Warszawa 1957, s. 214).
23. R.R., Bolesław Prus (Śp. Aleksander Głowacki), „Rola” 1912, nr 21.
24. Słownik gwar polskich, red. J. Karłowicz, Kraków 1900, t. 1, s. 95.
25. Tetryk [J. Jeleński], Spod zasłony (Z prasy), „Rola” 1883, nr 3.

Issue:

9

Start page:

179

End page:

195

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68629 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.10

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 19, 2019

Number of object content downloads / hits:

1524

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81630

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information