Object

Title: Duskurs miłosny Tadeusza Różewicza

Creator:

Szczukowski, Dariusz

Date issued/created:

2008

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Auerbach, Brązowa pończocha. W: Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. Przeł. i wstep Z. Żabicki. T. 2. Warszawa 1968, s. 377-421. ; 2. R. Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego. Przeł. M. Bieńczyk. Warszawa 1999. ; 3. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków 2000. ; 4. M. Czermińska, Topos duszyczki we współczesnej poezji polskiej. W zb.: Topika antyczna w literaturze polskiej XX wieku. Studia. Red. A. Brodzka, E. Sarnowska-Temeriusz. Wrocław 1992, s.77-87. ; 5. T. Drewnowski, Walka o oddech: bio-poetyka. O pisarstwie Tadeusza Różewicza. Wyd. 2, uzup. Kraków 2002. ; 6. M. Horkheimer, Th. W. Adorno, Dialektyka oświecenia. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 1994. ; 7. J. Joyce, Ulisses. Przeł. M. Słomczyński. Warszawa 1999. ; 8. E. Kuźma, Kto mówi w utworach Tadeusza Różewicza? Z problemów podmiotowości literatury współczesnej. W zb.: Zobaczyć poetę. Materiały z konferencji „Twórczość Tadeusza Różewicza”, UAM Poznań, 4-6 listopada 1991. Red. E. Guderian-Czaplińska, E. Kalemba-Kasprzak. Poznań 1993, s. 11-21. ; 9. J. Laplanche, Słownik psychoanalizy. Pod kier. Daniela Lagache'a. Przekł. E. Modzelewska, E. Wojciechowska-[Ciszkowska]. Warszawa 1996. ; 10. R. Nycz, Sylwy współczesne. Wyd. 2. Kraków 1996. ; 11. R. Nycz, Tropy „Ja". Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. W: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997, s. 85-116. ; 12. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Wyd. 3, popr. Poznań 1980. ; 13. A. Poprawa, Joyce u Różewicza. W zb.: Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza. Red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa. Kraków 2007, s. 392-404. ; 14. R. Przybylski, Tadeusz Różewicz: „ Et in Arcadia ego”. W: „ Et in Arcadia ego”. Esej o tęsknotach poetów. Warszawa 1966, s. 127-164. ; 15. T. Różewicz, Circe. „Odra” 1976, nr 2, s. 69-79. ; 16. T. Różewicz, Niepokój. Wybór wierszy z lat 1944-1994. Warszawa 1995. ; 17. T. Różewicz, Proza. T. 2. Kraków 1990. ; 18. T. Różewicz, Szara strefa. Wrocław 2002. ; 19. T. Różewicz, Teatr. T. 2. Kraków 1988. ; 20. T. Różewicz, Zawsze fragment. Wrocław 1996. ; 21. T. Różewicz, Szkic do erotyku współczesnego. W: Poezje. T. 2. Kraków 1988. ; 22. J. M. Rymkiewicz, Animula vagula blandula. W: Czym jest klasycyzm. Warszawa 1967. ; 23. A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji. Kraków 2000. ; 24. A. Ściepuro, Kto jest poetą? Formy „ja” lirycznego w poezji Tadeusza Różewicza. Katowice 2001. ; 25. A. Ubertowska, Różewicz transgresywny. „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3, s. 151-160. ; 26. A. Ubertowska, Tadeusz Różewicz a literatura niemiecka. Kraków 2001. ; 27. J. Ward, T. S. Eliot w twórczości poetyckiej Tadeusza Różewicza. W: T. S. Eliot w oczach trzech polskich pisarzy. Kraków 2001. ; 28. S. Žižek, Przekleństwo fantazji. Przeł. A. Chmielewski. Wrocław 2001.

Issue:

1

Start page:

105

End page:

119

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63084 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content hits:

196

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/79911

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information