Object

Title: Duskurs miłosny Tadeusza Różewicza

Creator:

Szczukowski, Dariusz

Date issued/created:

2008

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Auerbach, Brązowa pończocha. W: Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. Przeł. i wstep Z. Żabicki. T. 2. Warszawa 1968, s. 377-421.
2. R. Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego. Przeł. M. Bieńczyk. Warszawa 1999.
3. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków 2000.
4. M. Czermińska, Topos duszyczki we współczesnej poezji polskiej. W zb.: Topika antyczna w literaturze polskiej XX wieku. Studia. Red. A. Brodzka, E. Sarnowska-Temeriusz. Wrocław 1992, s.77-87.
5. T. Drewnowski, Walka o oddech: bio-poetyka. O pisarstwie Tadeusza Różewicza. Wyd. 2, uzup. Kraków 2002.
6. M. Horkheimer, Th. W. Adorno, Dialektyka oświecenia. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 1994.
7. J. Joyce, Ulisses. Przeł. M. Słomczyński. Warszawa 1999.
8. E. Kuźma, Kto mówi w utworach Tadeusza Różewicza? Z problemów podmiotowości literatury współczesnej. W zb.: Zobaczyć poetę. Materiały z konferencji „Twórczość Tadeusza Różewicza”, UAM Poznań, 4-6 listopada 1991. Red. E. Guderian-Czaplińska, E. Kalemba-Kasprzak. Poznań 1993, s. 11-21.
9. J. Laplanche, Słownik psychoanalizy. Pod kier. Daniela Lagache'a. Przekł. E. Modzelewska, E. Wojciechowska-[Ciszkowska]. Warszawa 1996.
10. R. Nycz, Sylwy współczesne. Wyd. 2. Kraków 1996.
11. R. Nycz, Tropy „Ja". Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. W: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997, s. 85-116.
12. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Wyd. 3, popr. Poznań 1980.
13. A. Poprawa, Joyce u Różewicza. W zb.: Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza. Red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa. Kraków 2007, s. 392-404.
14. R. Przybylski, Tadeusz Różewicz: „ Et in Arcadia ego”. W: „ Et in Arcadia ego”. Esej o tęsknotach poetów. Warszawa 1966, s. 127-164.
15. T. Różewicz, Circe. „Odra” 1976, nr 2, s. 69-79.
16. T. Różewicz, Niepokój. Wybór wierszy z lat 1944-1994. Warszawa 1995.
17. T. Różewicz, Proza. T. 2. Kraków 1990.
18. T. Różewicz, Szara strefa. Wrocław 2002.
19. T. Różewicz, Teatr. T. 2. Kraków 1988.
20. T. Różewicz, Zawsze fragment. Wrocław 1996.
21. T. Różewicz, Szkic do erotyku współczesnego. W: Poezje. T. 2. Kraków 1988.
22. J. M. Rymkiewicz, Animula vagula blandula. W: Czym jest klasycyzm. Warszawa 1967.
23. A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji. Kraków 2000.
24. A. Ściepuro, Kto jest poetą? Formy „ja” lirycznego w poezji Tadeusza Różewicza. Katowice 2001.
25. A. Ubertowska, Różewicz transgresywny. „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3, s. 151-160.
26. A. Ubertowska, Tadeusz Różewicz a literatura niemiecka. Kraków 2001.
27. J. Ward, T. S. Eliot w twórczości poetyckiej Tadeusza Różewicza. W: T. S. Eliot w oczach trzech polskich pisarzy. Kraków 2001.
28. S. Žižek, Przekleństwo fantazji. Przeł. A. Chmielewski. Wrocław 2001.

Issue:

1

Start page:

105

End page:

119

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63084 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content hits:

372

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/79911

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information