Object

Title: Tragizm historii – tragizm człowieka. O „Demostenesie” Tadeusza Konczyńskiego

Creator:

Chojnacka, Ewa

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Arystoteles, Poetyka, przeł. i oprac. H. Podbielski, Wrocław 1983, s. 8. ; 2. B. Bravo, M. Węcowski, E. Wipszycka, A. Wolicki, Historia starożytnych Greków, t. 2: Okres klasyczny, Warszawa 2009, s. 292–322. ; 3. S. Brzozowska, Człowiek i historia, Opole 2007, s. 130–131. ; 4. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej [reprint], Kraków 1983, s. 567. ; 5. E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, przedm. B. Suchodolski, Warszawa 1977, s. 159–218. ; 6. A. Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996, s. 146–150. ; 7. L. Eustachiewicz, W kręgu stylu Wyspiańskiego, w: tegoż, Dramaturgia Młodej Polski. Próba monografii dramatu z lat 1890–1918, Warszawa 1982, s. 355–358. ; 8. H. Filipkowska, Koncepcje mitu i jego związków z literaturą w krytyce literackiej Młodej Polski, Lublin 1988, s. 18. ; 9. M. Gołaszewska, Tragizm i groza, w: tejże, Istota i istnienie wartości, Warszawa 1990, s. 203–204. ; 10. M. Gumkowska, Ten, który wygrał z Boyem, czyli warszawski sukces i klęska Tadeusza Konczyńskiego, w: Pisarze Młodej Polski i Warszawa, pod red. D. Knysz-Tomaszewskiej, R. Taborskiego i J. Zacharskiej, Warszawa 1998, s. 134–136. ; 11. G. Igliński, Przeszłość i przyszłość rodzaju ludzkiego w dramacie Imre Madácha „Tragedia człowieka”, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2013, R. VI, s. 31–52. ; 12. M. Janion, Czyn i klęska. Rzecz o tragizmie, w: tejże, Prace wybrane, t. 2: Tragizm, historia, prywatność, Kraków 2000, s. 139. ; 13. Cz. Jankowski, Wieczory teatralne i muzyczne, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 9, s. 169. ; 14. K. Jaspers, O tragiczności, przeł. A. Wołkowicz, w: tegoż, Filozofia egzystencji. Wybór pism, wyb. S. Tyrowicz, wstęp H. Saner, posł. D. Lachowska, przeł. D. Lachowska, A. Wołkowicz, Warszawa 1990, s. 357–358. ; 15. T. Konczyński, Demostenes. Tragedia, Warszawa–Kraków 1911. ; 16. T. Konczyński, Józef Szujski jako teoretyk i twórca dramatyczny, „Ateneum” 1900, t. 1, s. 85–111, 335–360. ; 17. Konczyński Tadeusz, w: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 14: Literatura pozytywizmu i Młodej Polski, oprac. zespół pod kier. Z. Szweykowskiego i J. Maciejewskiego, Warszawa 1973, s. 322–330. ; 18. A. Kowalczykowa, Piłsudski i tradycja, Chotomów 1991, s. 76–79. ; 19. Z. Kuderowicz, Artyści i historia. Koncepcje historiozoficzne polskiego modernizmu, Wrocław 1980, s. 35–47. ; 20. G. Le Bon, Psychologia tłumu, przeł. B. Kaprocki, przejrzał i wstępem opatrzył S. Mika, Warszawa 1994, s. 71. ; 21. M. Leyko, Tragedia, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tyneckiej-Makowskiej, Kraków 2006, s. 761. ; 22. A. Lubaszewska, Mit – ethos – konstrukcja. „Duma o hetmanie” Stefana Żeromskiego, Wrocław 1984, s. 17. ; 23. G. Matuszek, Naturalistyczne dramaty, Kraków 2001, s. 333–338. ; 24. F. Nietzsche, Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm, przeł. L. Staff, Warszawa 1907, s. 51. ; 25. A. Niewiadomski, A. Smuszkiewicz, Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Poznań 1990, s. 105–108. ; 26. Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska, S. Stabryła, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1996, s. 64–74. ; 27. J. Paszek, „Świat ognia” w literaturze lat 1890–1918, w: Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje, pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1977, s. 141–142. ; 28. Plutarch z Cheronei, Demostenes, w: tegoż, Cztery żywoty, przekł. i przedm. M. Brożek, Warszawa 1954, s. 119–151. ; 29. W. Pr. [Włodzimierz Prokesch], Teatr miejski, „Nowa Reforma” 1912, nr 148, s. 1. ; 30. L. Pułka, Hołota, masa, tłum. Bohater zbiorowy w prozie polskiej 1890–1918, Wrocław 1996, s. 84–85. ; 31. M. Sadlik, „Zmora juste-milieu”, czyli w dramaturgicznej „Otchłani” Tadeusza Konczyńskiego, w: Zapomniany dramat, t. 1, pod red. M.J. Olszewskiej i K. Ruty-Rutkowskiej, Warszawa 2011, s. 151–160. ; 32. M. Scheler, O zjawisku tragiczności, przeł. R. Ingarden, w: Arystoteles, D. Hume, M. Scheler, O tragedii i tragiczności, przeł. W. Tatarkiewicz, T. Tatarkiewiczowa, R. Ingarden, wybór, przedm. i oprac. W. Tatarkiewicz, Kraków 1976, s. 70–71. I. Madách, Tragedia człowieka, przeł. L. Kaltenbergh, Warszawa 1960, s. 44. ; 33. T. Sinko, Literatura grecka, t. 1, cz. 2, Kraków 1932, s. 219–220. ; 34. T. Sinko, Mickiewicz i antyk, Wrocław 1957, s. 190–192. Zob. też. W. Kubacki, Arcydramat Mickiewicza. Studia nad III częścią „Dziadów”, Kraków 1951. ; 35. I. Sławińska, Tragedia w epoce Młodej Polski. Z zagadnień struktury dramatu, Toruń 1948, s. 15. ; 36. J. Słowacki, Grób Agamemnona, w: tegoż, Poematy, oprac. J. Pelc, Wrocław 1959, s. 74–81. ; 37. K. Stępnik, Legenda Legionów, Lublin 1995, s. 100. ; 38. J. Szujski, Jerzy Lubomirski, w: tegoż, Dramata, t. 1, Kraków 1886, s. 346. ; 39. Tadeusz Konczyński 1875–1944, oprac. M. Piwińska, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, Seria 5: Literatura okresu Młodej Polski, t. 2, zespół red.: K. Wyka, A. Hutnikiewicz, M. Puchalska, Warszawa 1967, s. 495–511. ; 40. O. Taplin, Teatr grecki, w: Historia teatru, pod red. J.R. Browna, red. nauk. wyd. polskiego M. Piekut, Warszawa 2007, s. 17. ; 41. R. Turasiewicz, Demostenes, Kraków 1992, s. 36. ; 42. R. Turasiewicz, Demostenes i jego czasy, w: Demostenes, Wybór mów, przeł. i oprac. R. Turasiewicz, Wrocław 1991, s. CXLIII. ; 43. A. Tyszczyk, Tragiczność i doświadczenie. O nieszczęściu w strukturze tekstów tragicznych, w: Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 2005, s. 81. ; 44. A. Tyszczyk, W kręgu tragiczności. Między egzystencjalnym a moralnym, w: tegoż, Od strony wartości. Studia z pogranicza teorii literatury i estetyki, Lublin 2007, s. 130. ; 45. J. Waligóra, Dramat historyczny w epoce Młodej Polski, Kraków 1993, s. 18–20. ; 46. T. Weiss, Cyganeria Młodej Polski, Kraków 1970, s. 147. ; 47. S. Wyspiański, Noc listopadowa, oprac. A. Łempicka, Kraków–Wrocław 1959, s. 221–222. ; 48. S. Wyspiański, Powrót Odysa, w: tegoż, Achilleis. Powrót Odysa, oprac. J. Nowakowski, Wrocław 1984, s. 283. ; 49. A. Ziołowicz, Misterium w „amfiteatrze duszy”. O „Termopilach polskich” Tadeusza Micińskiego, w: tejże, „Misteria polskie”. Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim, Kraków 1996, s. 106–125. ; 50. J.J. Żejmo, Upaść, aby zwyciężyć. Kategoria tragiczności w utworach historycznych Stefana Żeromskiego, w: Pośród twórczych potęg i niszczących mocy. Antynomiczne widzenie rzeczywistości w literaturze Młodej Polski, pod red. G. Iglińskiego i R. Świątkowskiego, Olsztyn 2005, s. 207.

Issue:

9

Start page:

251

End page:

268

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68669 ; oai:rcin.org.pl:68669 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.14

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2020

In our library since:

Feb 20, 2019

Number of object content hits:

353

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81634

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information