Object

Title: Przyjaźnie Sienkiewicza na dwóch biegunach. Między Mścisławem Godlewskim a Karolem Potkańskim

Creator:

Bujnicki, Tadeusz

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Baronowa XYZ [A. Zaleski?], Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki, Kraków 1887, t. 2, s. 133–145. ; 2. H. Barycz, Na przełomie dwóch stuleci. Z dziejów polskiej humanistyki w dobie Młodej Polski, Wrocław 1977 [rozdz. Wizerunek uczonego z epoki Młodej Polski: szlakami życia Karola Potkańskiego, s. 68–169]. ; 3. T. Bujnicki, Sienkiewicz przekracza granice. O „przełomie” w życiu i twórczości pisarza, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2009, R. II (44), s. 63–85 (przedruk: T. Bujnicki, Sześć szkiców o Zagłobie i inne studia sienkiewiczowskie, Warszawa 2014, s. 107–124). ; 4. M. Godlewski, Marzenie, „Niwa” 1872, nr 17. ; 5. Cz. Jankowski, Ze wspomnień osobistych o Sienkiewiczu, w: K. Czachowski, Henryk Sienkiewicz. Obraz twórczości, Warszawa 1931, s. 16–18. ; 6. E. Kiernicki, Wstęp, w: H. Sienkiewicz, Listy do Mścisława Godlewskiego (1878–1904), oprac., wstęp i komentarz E. Kiernicki, Wrocław 1956, s. 5–27. ; 7. J. Krzyżanowski, Sienkiewicz i Witkiewicz (Karta z dziejów niezwykłej przyjaźni), w: tegoż, Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, Warszawa 1973, s. 445–472. ; 8. Z. Piasecki, Stanisław Witkiewicz w kręgu ludzi i spraw sobie bliskich. Szkice nie tylko biograficzne, Opole 1999, s. 71–144. ; 9. H. Sienkiewicz, Kurs historii wieków średnich Tadeusza Korzona, „Niwa” 1872, nr 21–22. ; 10. H. Sienkiewicz, Listy, t. 1, cz. 2, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1977, s. 6.` ; 11. H. Sienkiewicz, Listy, t. 3, cz. 3, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2007, s. 103–104. ; 12. H. Sienkiewicz, Listy, t. 5, cz. 2, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2009, s. 288. ; 13. H. Sienkiewicz (Litwos), Mieszaniny literacko-artystyczne, „Niwa” 1879, t. 16. ; 14. S. Skwarczyńska, Teoria listu, na podst. lwowskiego pierwodruku oprac. E. Feliksiak, M. Leś, Białystok 2006, s. 51. ; 15. J. Sztachelska, Czar i zaklęcie Sienkiewicza. Studia i szkice, Białystok 2003, rozdz. Nagie twarze i maski (Listy Henryka Sienkiewicza do Jadwigi Janczewskiej), s. 68–83. ; 16. The Friendships of Sienkiewicz: On the Margins of the Author’s Letters to Mścisław Godlewski and Karol Potkański [publikacja zbiorowa - De amicitia].

Issue:

9

Start page:

409

End page:

422

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68680 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.23

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Feb 20, 2019

In our library since:

Feb 20, 2019

Number of object content hits:

87

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81643

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information