RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Przyjaźnie Sienkiewicza na dwóch biegunach. Między Mścisławem Godlewskim a Karolem Potkańskim

Creator:

Bujnicki, Tadeusz

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Baronowa XYZ [A. Zaleski?], Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki, Kraków 1887, t. 2, s. 133–145.
2. H. Barycz, Na przełomie dwóch stuleci. Z dziejów polskiej humanistyki w dobie Młodej Polski, Wrocław 1977 [rozdz. Wizerunek uczonego z epoki Młodej Polski: szlakami życia Karola Potkańskiego, s. 68–169].
3. T. Bujnicki, Sienkiewicz przekracza granice. O „przełomie” w życiu i twórczości pisarza, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2009, R. II (44), s. 63–85 (przedruk: T. Bujnicki, Sześć szkiców o Zagłobie i inne studia sienkiewiczowskie, Warszawa 2014, s. 107–124).
4. M. Godlewski, Marzenie, „Niwa” 1872, nr 17.
5. Cz. Jankowski, Ze wspomnień osobistych o Sienkiewiczu, w: K. Czachowski, Henryk Sienkiewicz. Obraz twórczości, Warszawa 1931, s. 16–18.
6. E. Kiernicki, Wstęp, w: H. Sienkiewicz, Listy do Mścisława Godlewskiego (1878–1904), oprac., wstęp i komentarz E. Kiernicki, Wrocław 1956, s. 5–27.
7. J. Krzyżanowski, Sienkiewicz i Witkiewicz (Karta z dziejów niezwykłej przyjaźni), w: tegoż, Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, Warszawa 1973, s. 445–472.
8. Z. Piasecki, Stanisław Witkiewicz w kręgu ludzi i spraw sobie bliskich. Szkice nie tylko biograficzne, Opole 1999, s. 71–144.
9. H. Sienkiewicz, Kurs historii wieków średnich Tadeusza Korzona, „Niwa” 1872, nr 21–22.
10. H. Sienkiewicz, Listy, t. 1, cz. 2, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1977, s. 6.`
11. H. Sienkiewicz, Listy, t. 3, cz. 3, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2007, s. 103–104.
12. H. Sienkiewicz, Listy, t. 5, cz. 2, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2009, s. 288.
13. H. Sienkiewicz (Litwos), Mieszaniny literacko-artystyczne, „Niwa” 1879, t. 16.
14. S. Skwarczyńska, Teoria listu, na podst. lwowskiego pierwodruku oprac. E. Feliksiak, M. Leś, Białystok 2006, s. 51.
15. J. Sztachelska, Czar i zaklęcie Sienkiewicza. Studia i szkice, Białystok 2003, rozdz. Nagie twarze i maski (Listy Henryka Sienkiewicza do Jadwigi Janczewskiej), s. 68–83.
16. The Friendships of Sienkiewicz: On the Margins of the Author’s Letters to Mścisław Godlewski and Karol Potkański [publikacja zbiorowa - De amicitia].

Issue:

9

Start page:

409

End page:

422

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68680 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.23

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 20, 2019

Number of object content hits:

226

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81643

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information