Object

Title: Henryk Sienkiewicz wobec myśli politycznej emigracji polskiej w Szwajcarii

Creator:

Adamek- Świechowska, Adrianna

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. A. Adamek–Świechowska, Henryk Sienkiewicz wobec Rosji, w: Między rusofobią a rusofilią. Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku, pod red. S. Karpowicz-Słowikowskiej, E. Mikiciuk, T. Sucharskiego, Gdańsk 2016, s. 71–93. ; 2. W. Baranowski, Sprawa polska w prasie francusko-szwajcarskiej (odbitka z „Kroniki Polskiej”), Lozanna 1916, s. 3. ; 3. J. Birkenmajer, Z pamiątek po Sienkiewiczu, „Myśl Narodowa” 1930, nr 3, s. 37–38 (przedruk przedmowy w przekładzie J. Birkenmajera, w: H. Sienkiewicz, Dzieła, t. 54, Warszawa 1952, s. 143–144). ; 4. J. Bukowiecki, Pierwszy artykuł polityczny Henryka Sienkiewicza, „Wiadomości” (Londyn) 1965, nr 4, s. 1–2. ; 5. D. Chłapowski, Chłapowscy: kronika rodzinna, Warszawa 1998, s. 141. ; 6. Do Henryka Sienkiewicza. Z listu otwartego Władysława Studnickiego, „Listy Ulotne do Emigracji Polskiej w 1915 r.” <Lozanna>, t. 1 (sierpień), s. 20. ; 7. H. Florkowska-Frančić, Między Lozanną, Fryburgiem i Vevey. Z dziejów polskich organizacji w Szwajcarii w latach 1914–1917, Kraków 1997. ; 8. H. Florkowska-Frančić, Od akcji propagandowej do dyplomatycznej. Zabiegi o uznanie przez Szwajcarię państwa polskiego w latach 1918–1919, w: Polska i Polacy w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane Profesorowi Mariuszowi Kulczyckiemu w 70. rocznicę Jego urodzin, pod red. K. Ślusarka, Kraków 2002, s. 193–209. ; 9. H. Florkowska-Frančić, Veveyskie lata Henryka Sienkiewicza. Między dobroczynnością a polityką, „Ruch Literacki” 1996, nr 4, s. 417–430. ; 10. E. Furmańska, Kolekcja Potulickich w zbiorach Muzeum Polskiego w Rapperswilu, „Archeion” 2014, t. 115, s. 335–352. ; 11. E. Furmańska, Pasje zbierackie na przykładzie Archiwum Rodziny Potulickich, „Nasza Gazetka. Polnische Zeitschrift in der Schweiz” 2012, nr 4/277, s. 28–32. ; 12. E. Furmańska, Pasje zbierackie na przykładzie Archiwum Rodziny Potulickich, „Zeszyty Historyczne” 2010, t. 11: Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Z dziejów emigracji polskiej XVIII–XX wieku. Muzeum Polskie w Rapperswilu”, s. 151–166. ; 13. L. Gawor, Katastrofizm w polskiej myśli społecznej i filozofii: 1918–1939, Lublin 1999, s. 141. ; 14. Katalog winiet krakowskich zakładów fotograficznych w zbiorach Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, oprac. K. Kudłacz, M. Miskowiec. Zbiory specjalne, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, BZS.RKPS.7513.k.22. Utwór w domenie publicznej: http://pauart.pl/app/artwork?id=54a9a4130cf22faa14cbf33d [dostęp 2016–09–10]. ; 15. J. Krzyżanowski, Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy, Warszawa 1976, s. 231. ; 16. „Kurier Poranny” 1915, 23 IV, nr 112. ; 17. S. Leitgeber, Potuliccy, Londyn 1990, s. 111–113. ; 18. A. Lewak, Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu 1869–1927, Warszawa 1938, s. 7. ; 19. J. Pajewski, Wokół sprawy polskiej. Paryż–Lozanna–Londyn 1914–1918, Poznań 1970. ; 20. D. Płygawko, Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej, Poznań 1986. ; 21. Polski słownik biograficzny, t. 28, Wrocław 1985, s. 249. ; 22. K. Potulicki, [Akta sprawy przeciw Karolowi Potulickiemu o sprzedaż majątku Kruszewo], Kościan 1909. ; 23. K. Potulicki, La Pologne d’hier et de demain, „Revue Politique Internationale” 1915 (listopad–grudzień), odb. Lausanne 1915, s. 5. ; 24. Rkps, Biblioteka Polska Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Archiwum Potulickich. ; 25. B. Scharlitt, Henryk Sienkiewicz. Prusy a Europa. Nieznana dotąd w Polsce praca autora „Trylogii” w sprawie wywłaszczenia Polaków, „Tygodnik Ilustrowany” 1924, nr 43, s. 701–703.q ; 26. H. Sienkiewicz, List do I. Chrzanowskiego z 5 X 1915 r., w: tegoż, Listy, t. 1, cz. 1, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1977, s. 140. ; 27. H. Sienkiewicz, List do I. Chrzanowskiego z 24 XI 1915 r., w: tegoż, Listy, t. 1, cz. 1, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1977 s. 142–143. ; 28. H. Sienkiewicz, List do K. Potulickiego z 7 IX 1915 r., rkps, Biblioteka Polska Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Archiwum Potulickich. ; 29. H. Sienkiewicz, List II do Stanisława Osady, w: tegoż, Dzieła, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 53, Warszawa 1952, s. 210. ; 30. [H. Sienkiewicz], Poland and Russia. The czar’s Government in Poland and on the Danube, „Daily Evening Post” (San Francisco), 8 IX 1877. ; 31. H. Sienkiewicz, W sprawie Komitetu Generalnego w Vevey, „Głos Narodu” 1916, nr 83, w: tegoż, Pisma zapomniane i niewydane, oprac. I. Chrzanowski, Lwów 1922, s. 572. ; 32. H. Sienkiewicz, Zjednoczenie narodowe, w: tegoż, Dwie łąki, Warszawa 1908, s. 215. [pierwodruk: „Dziennik Poznański” 1906, nr 257]. ; 33. M. Sienkiewicz, List do H. Opieńskego z 3 VII 1916 r., rkps, Archivum Helveto-Polonicum we Fryburgu, ACR6. ; 34. W. Śladkowski, Opcje polityczne Henryka Sienkiewicza w latach 1914–1916, w: Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja, pod red. L. Ludorowskiego, Lublin 1991, s. 405–418. ; 35. T. Szpotański, W imię niepodległości, „Listy Ulotne do Emigracji Polskiej w 1915 r. <Lozanna>, t. 1 (sierpień), s. 21. ; 36. Telegram nadany w języku francuskim, rkps, Biblioteka Polska Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Archiwum Potulickich, przeł. I. Pério. ; 37. W. Witos, Moje wspomnienia. Dzieła wybrane, t. 1, oprac. W. Karczewski, J.R. Szaflik, Warszawa 1988, s. 339.

Issue:

9

Start page:

445

End page:

463

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68701 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.25

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Feb 22, 2019

In our library since:

Feb 22, 2019

Number of object content hits:

99

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81645

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information