Obiekt

Tytuł: „Pierwsze miejsce z urzędu należy się Sienkiewiczowi”. Pisarz na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1905–1916

Twórca:

Gabryś-Sławińska, Monika

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. A. Adamek-Świechowska, Sienkiewicza pamięci żałobny rapsod, w: Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film), red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2011, s. 75–95.
2. Ankieta Henryka Sienkiewicza w sprawie wywłaszczenia, „Tygodnik Ilustrowany” 1908, nr 3, s. 58.
3. H. Bałabuch, Nie tylko cenzura. Prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego w rosyjskim systemie prasowym w latach 1865–1915, Lublin 2001, s. 61.
4. M. Brykalska, „Tygodnik Ilustrowany”, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1992, s. 1138–1139.
5. C., Szkoła imienia Henryka Sienkiewicza we Lwowie, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 14, s. 294.
6. I. Chrzanowski, O listy Sienkiewicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 7, s. 2.
7. Z. Dębicki, Duch Sienkiewicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 48, s. 568.
8. Dyplom i medal H. Sienkiewicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 18, s. 340.
9. Działalność Komitetu Szwajcarskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 24, s. 376.
10. Dzieło samopomocy narodowej: Polska Macierz Szkolna, zebrał J. Stemler, z przedmową W. Sołtana, Warszawa 1935, s. 12.
11. P. Ettinger, Plakaty amerykańskie, „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 2, s. 31–32.
12. H. Galle, Powieść, nowela i dramat w „Tygodniku”, „Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr 50, s. 1034–1042.
13. H. Galle, Rewolucja w powieści, „Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr 29, s. 780.
14. A. Grzymała-Siedlecki, Henryk Sienkiewicz. W siedemdziesiątą rocznicę swego życia, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 22, s. 258.
15. A. Grzymała-Siedlecki, Literatura nieliteracka, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 15, s. 227–228.
16. G., Nowe polskie seminarium nauczycielskie, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 35, s. 713.
17. G., P.M.S., „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 28, s. 549.
18. Henryk Sienkiewicz a położenie w Królestwie. Hej, ramię do ramienia!, „Dziennik Poznański” 1906, nr 257, s. 1.
19. Henryk Sienkiewicz. „Krzyżacy”, „Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr 23, s. 472.
20. Henryk Sienkiewicz, Nowele, „Tygodnik Ilustrowany” 1905, nr 40, s. 474.
21. Henryk Sienkiewicz. „Wiry”, „Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr 26, s. 534.
22. W. Jabłonowski, Orientacja obecna literatury polskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 18, s. 344–345.
23. W. Jabłonowski, Sienkiewicz-artysta, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 48, s. 571.
24. Cz. Jankowski, Szlachta i ziemianie, „Tygodnik Ilustrowany” 1905, nr 38, s. 690.
25. J. Jantzenowa, Sienkiewiciana. Z wysp „szczęśliwych”, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 51, s. 611.
26. Język polski w urzędowaniu duchowieństwa, „Ziarno” 1906, nr 48, s. 424.
27. K., Co piszą o sztuce polskiej w Paryżu, „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 31, s. 604.
28. J. Krzyżanowski, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości, uzup. i oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2012, s. 318, 323.
29. J. Kulczycka-Saloni, Prus i Sienkiewicz – dialog czy polemika?, w: Bolesław Prus. Twórczość i recepcja, red. E. Łoch, S. Fita, Lublin 1993, s. 21.
30. Kurier literacki, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 32, s. 2.
31. Z. Krzemicka, Dalecka Wanda z Czarnowskich, w: Polski słownik biograficzny, t. 4, red. W. Konopczyński, Kraków 1938, s. 393.
32. Laureaci Akademii Krakowskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 22, s. 432.
33. Legiony, „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 49, s. 967.
34. J. Lis, Henryk Sienkiewicz przeciw „Drang nach Osten”, Katowice 1988, s. 42.
35. L. Ludorowski, Noblowski tryumf Sienkiewicza, Lublin 2015, s. 17–22.
36. W. Lutosławski, Pustynia Sienkiewicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 28, s. 581.
37. I. Matuszewski, Literatura, sztuka i życie, „Tygodnik Ilustrowany” 1905, nr 42, s. 770.
38. Z. Miszczak, Henryk Sienkiewicz jako czytelnik „Tygodnika Ilustrowanego”, w: Studia Sienkiewiczowskie, t. 8, Tradycje rodowe. Epizody biografii. Twórczość, pod. red. L. Ludorowskiego, Lublin 2008, s. 193–215.
39. Z. Miszczak, „Tygodnik Ilustrowany” o Sienkiewiczu i jego udziale w obchodach ku czci Juliusza Słowackiego w latach 1899 i 1909. Przypomnienie z okazji Roku Sienkiewiczowskiego 2009, w: Studia Sienkiewiczowskie, t. 9, Sienkiewicz w lustrze biografa, pod red. L. Ludorowskiego i H. Ludorowskiej, Lublin 2009, s. 173–204.
40. H. Mościcki, W obliczu klęski, „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 45, s. 887.
41. Nagrody Nobla, „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 2, s. 34.
42. Naród sobie, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 18, s. 376
43. Nasz jubileusz, „Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr 40, s. 818–819.
44. Nowe wydania, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 37, s. 450; nr 50, s. 608.
45. Ofiary, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 48, s. 986.
46. Paderewski w Ameryce, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 28, s. 441.
47. D. Płygawko, „Prusy i Polska”. Ankieta Henryka Sienkiewicza, Poznań 1994, s. 13.
48. D. Płygawko, Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej, Poznań 1986, s. 54–55.
49. Polacy zagranicą, „Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr 6, s. 115.
50. Polonica w literaturze szwedzkiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 32, s. 674.
51. Poznańskie wobec Sienkiewicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 9, 10 i 11, s. 129.
52. Prezydium pierwszego posiedzenia towarzystwa gromadzenia funduszu na Akademię im. H. Sienkiewicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 27, s. 337.
53. Prospekt na rok 1914, „Tygodnik Ilustrowany” 1914, nr 5, s. 100.
54. Prus o Sienkiewiczu, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 46, s. 564.
55. L. Putowska, Międzynarodowy wymiar sukcesu Henryka Sienkiewicza, w: Studia Sienkiewiczowskie, t. 6, Henryk Sienkiewicz. Listy i dokumenty, pod. red. L. Ludorowskiego, Lublin 2007, s. 238.
56. „Quo vadis” w kinematografie, „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 16, s. 313.
57. „Quo vadis” w operze, „Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr 5, s. 96.
58. „Quo vadis” w Paryżu, „Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr 45, s. 920.
59. F. Ramotowska, Sto lat „cenzury rządowej” pod zaborem rosyjskim (1815–1915) – podstawy normatywne, instrumenty wykonawcze, w: Piśmiennictwo – systemy kontroli – obiegi alternatywne, t. 1, red. J. Kostecki, A. Brodzka, Warszawa 1992, s. 172.
60. M. R-ski., Polskie Biuro Prasowe w Paryżu, „Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr 24, s. 480.
61. Sfinks w hołdzie Sienkiewiczowi, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 12, s. 2.
62. H. Sienkiewicz, Dlaczego mogłem czytać Szekspira, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 26, s. 321.
63. Sienkiewicz dla młodzieży, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 47, s. 942.
64. Sienkiewicz do Wilhelma, „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 48, s. 1058.
65. H. Sienkiewicz, Dzwonnik, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 4.
66. H. Sienkiewicz, Legiony, „Tygodnik Ilustrowany” 1914, nr 1–31.
67. H. Sienkiewicz, Oblężenie Belfortu w r. 1870, „Tygodnik Ilustrowany” 1914, nr 47–49, 51–52.
68. Sienkiewicz o polityce pruskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr 22, s. 438.
69. Sienkiewicz o Prusakach, „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 3, s. 55.
70. H. Sienkiewicz, Sąd Ozyrysa, „Tygodnik Ilustrowany” 1908, nr 26.
71. Sienkiewiczowi w hołdzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 19, s. 2.
72. H. Sienkiewicz, We mgle, „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 40.
73. H. Sienkiewicz, Żółty dom, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 49.
74. E. Skorupa, Polskie symbole kulturowe przed sądem pruskim 1871–1914, Kraków 2004, s. 9.
75. Słoweński tłumacz Sienkiewicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 41, s. 858.
76. K. Stępnik, Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej, Lublin 2016, s. 239–271.
77. K. Stępnik, O Sienkiewiczu: mowy, kazania, wiersze, „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 4, s. 15–20.
78. J. Szczublewski, Sienkiewicz. Żywot pisarza, Warszawa 2006, s, 413.
79. K. Tetmajer, Eliza Orzeszkowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 23, s. 466–469.
80. Wieczory teatralne i muzyczne, „Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr 11, s. 210.
81. M. Wierzbiński, Bartek Zwycięzca przed sądem, „Tygodnik Ilustrowany” 1914, nr 26, s. 504.
82. „Wiry” u Włochów, „Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr, 35 s. 716.
83. Własnymi siłami, „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 47.
84. Wyborczy „Komitet centralny”, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 2, s. 41.
85. Z łanów ojczystych, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 5, s. 2.
86. Z prasy polskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 22, s. 359 [por.: 1906, nr 46, s. 1015].
87. Z różnych stron, „Tygodnik Ilustrowany” 1905, nr 28, s. 533.

Zeszyt:

9

Strona pocz.:

465

Strona końc.:

482

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68702 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.26

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2019-02-22

Liczba wyświetleń treści obiektu:

434

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81646

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji