Object

Title: O sporze pokoleniowym w polskiej geografii i jego uwarunkowaniach = On the inter-generational dispute in Polish geography and its conditioning

Creator:

Plit, Florian

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 4 (2013)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Banaszuk H., 2001, Zasięg zlodowacenia Wisły w Polsce północno-wschodniej na podstawie badań geomorfologicznych i termoluminescencyjnych, Przegląd Geograficzny, 73, 3, s. 281–305. ; 2. Bański J., 2010, Stan krytyczny polskiej geografii – krytyka stanu, Przegląd Geograficzny, 82, 3, s. 319–334. ; 3. Barbag J., Janiszewski M., 1957, Geografia Polski, PZWS, Warszawa. ; 4. Barbag J., 1963, Człowiek a środowisko geograficzne, [w:] Geografia Powszechna, t. 2, s. 7–37, PWN, Warszawa. ; 5. Chojnicki Z., 1984, Dylematy metodologiczne geografii, Przegląd Geograficzny, 56, 3-4, s. 3–18. ; 6. Chojnicki Z., 1985, Orientacje filozoficzno-metodologiczne geografii – ich koncepcje i modele, Przegląd Geograficzny, 57, 3, s. 255–281. ; 7. Chojnicki Z., 1990, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 8. Czyż T., 2002, Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej geografów i powiązanie ośrodków akademickich w procesie ich kształcenia w Polsce w latach 1990–2000, Przegląd Geograficzny, 74, 1, s. 3–27. ; 9. Dramowicz K. (red.), 1976, Modele dyfuzji i łańcuchy Markowa w analizie przestrzennej, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 2. ; 10. Dramowicz K. (red.), 1979, Wybrane podstawy filozoficzne geografii współczesnej, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 1-2. ; 11. Dumanowski B., 1981, Geografia regionalna jako dyscyplina badawcza, Przegląd Geograficzny, 53, 1, s. 87–94. ; 12. Eberhardt P., 1996, Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 13. Gocłowski A., Kałuski S., Kantowicz E., Walewski A., Geografia regionalna, [w:] A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.), 2008, Historia geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 248–260. ; 14. Grzeszczak J., 2011, Osieczna i krajobraz po Osiecznej (w związku z konferencją w sprawie geografii ekonomicznej, 28 XI – 1 XII 1955 r.), Przegląd Geograficzny, 83, 4, s. 557–564. ; 15. Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I., 2008, Geografia kultury, [w:] A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.), Historia geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 237–247. ; 16. Jackowski A., Liszewski S., Richling A. (red.), 2008, Historia geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 17. Janiszewski M., 1959, Regiony geograficzne Polski, PZWS, Warszawa. ; 18. Janiszewski M., 2001, Geograficzne warunki powstawania miast polskich, UMCS, Lublin. ; 19. Jędrzejczyk D., 2001, Wprowadzenie do geografii humanistycznej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. ; 20. Kaczmarek J., 2003, Ponad geografią humanistyczną – ku regionom myślenia, [w:] E. Orłowska, J. Klementowski (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych, PTG – IGiRR Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 3–17. ; 21. Kantowicz E., 1988, Relations between man and environment in research and teaching of regional geography, Miscellanea Geographica, s. 181–186. ; 22. Kantowicz E., 2005, Działalność badawcza w Zakładzie Geografii Regionalnej w pięćdziesięcioleciu 1954–2004, Prace i Studia Geograficzne, WGiSR UW, 34, s. 25–55. ; 23. Kantowicz E., Skotnicki M., 1983, Główne problemy i tendencje w geografii regionalnej, referat na Ogólnopolskiej Konferencji Geograficznej Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii", Rydzyna 27–30 czerwca 1983, maszynopis. ; 24. Leszczycki S., 1958, J. Barbag i M. Janiszewski, Geografia Polski, Warszawa 1957, Czasopismo Geograficzne, 29, 2, s. 299–303. ; 25. Lisowski A., 2012, O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 171–198. ; 26. Liszewski S., 1998, Stanisław Gorzuchowski 1899–1948, Przegląd Geograficzny, 70, 1-2, s. 111–117. ; 27. Liszewski S., 2007, [głos w dyskusji] w: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia a przemiany współczesnego świata, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej WSG w Bydgoszczy – Zakład Geografii Społecznej i Studiów Regionalnych UŁ w Łodzi, Bydgoszcz, s. 314–316. ; 28. Litwin J., 1956, Szkice krytyczne o determinizmie geograficznym i o geopolityce, Książka i Wiedza, Warszawa. ; 29. Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Geografia polska na progu trzeciego tysiąclecia", Kraków–Zakopane 16–19 września 1998, Instytut Geografii UJ – Komitet Nauk Geograficznych PAN, maszynopis powielany. ; 30. Orłowska E. (red.), 2002, Kultura jako przedmiot badań geograficznych, t. 1-2, Oddział Wrocławski PTG – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. ; 31. Rembowska K., 2002, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 32. Rembowska K., 2006, Człowiek w geograficznych obrazach świata. Próba rekonstrukcji, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Człowiek w badaniach geograficznych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Zakład Geografii Społecznej i Studiów Regionalnych UŁ, Łódź, s. 27–46. ; 33. Richling A., 1985, Uwagi w sprawie opracowania B. Dumanowskiego i F. Plita Metoda oceny środowiska przyrodniczego na przykładzie Afryki, Prace i Studia Geograficzne, UW, 8, s. 59–61. ; 34. Rykiel Z., 2011, Krytyka krytyki czyli elementy socjologii geografii, Przestrzeń Społeczna 1, s. 1–11 (205–215); socialspacejournal.eu (7.10.2013). ; 35. Rykiel Z., 2013, Rydzyna: the anatomy and symbolism of a scientific counter-revolution, Przestrzeń Społeczna, 1, s. 1–19; socialspacejournal.eu (7.10.2013). ; 36. Starkel L., 2002, Na marginesie spotkania profesorów geografii w Łodzi 26 marca 2002 r., Przegląd Geograficzny, 79, 3, s. 469–472. ; 37. Śleszyński P., 2011, O potrzebie nowego Narodowego Atlasu Polski i innych ogólnopolskich opracowań kartograficznych, Przegląd Geograficzny, 83, 4, s. 543–556. ; 38. Walewski A., 1997, Badanie relacji między zmiennymi w wartościach grupowanych – propozycja metodyczna, Prace i Studia Geograficzne, UW, 19, s. 49–59. ; 39. Wilczyński W., 1994, Idea przyrody w historii myśli geograficznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce (wyd. II 1996, Jedność", Kielce). ; 40. Wilczyński W., 1999, Gatekeeping and Regional Knowledge in Poland, Beitrage zur Regionalen Geographie, 49, s. 111–121. ; 41. Wilczyński W. (red.), 2012, A Source Book of the Polish Classical Geography, "Lelewel Society" Research Group – Pedagogical University of Cracow – DEHON, Cracow. ; 42. Żeleński-Boy T., 2005, Słówka, Iskry, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

4

Start page:

655

End page:

675

Format:

File size 1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:39016 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.4.7

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information