Obiekt

Tytuł: UTCI - nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka = UTCI - new index for assessment of heat stress in man

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 1 (2010)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa.
2. Błażejczyk K., 2007, Multiannual and seasonal weather fluctuations and tourism in Poland, [w:] B. Amelung, K. Błażejczyk, A. Matzarakis (red.), Climate Change and Tourism Assessment and Copying Strategies, IGiPZ PAN, Maastricht-Warsaw-Freiburg, s. 69–90.
3. Bradtke F., Liese W., 1958, Pomiary klimatyczne wewnątrz i na zewnątrz budynków, Arkady, Warszawa.
4. Fanger P.O., 1970, Thermal Comfort. Analysis and Application in Environment Engineering, Danish Technical Press, Copenhagen.
5. Flach E., 1981, Human bioclimatology, [w:] H.E. Landsberg (red.), World Survey of Climatology.G eneral Climatology, 3, Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York, s. 2–187.
6. Fiala D., Lomas K.J., Stohrer M., 1999, A computer model of human thermoregulation for a wide range of environmental conditions: The passive system, Journal of Applied Physiology, 87, 5, s. 1957–1972.
7. Fiala D., Lomas K.J., Stohrer M., 2001, Computer prediction of human thermoregulatory and temperature responses to a wide range of environmental conditions, International Journal of Biometeorology, 45, s. 143–159. Fiala D., Lomas K.J., Stohrer M
8. Fiala D., Lomas K.J., Stohrer M., 2003, First principles modelling of thermal sensation responses in steady-state and transient conditions, ASHRAE Transactions: Research, 109, 1, s. 179–186.
9. Fiala D., Laschewski G., Jendritzky G., 2005, Comparison of human thermal and regulatory responses predicted by simple and multi-node complete heat budget models, Annalen der Meteorologie, DWD Offenbach, 41, 1, s. 318–319.
10. Gagge A.P., Stolwijk J., Nishi Y., 1971, An effective temperature scale based on a simple model of human physiological regulatory response, ASHRAE Transactions, 77, 1, s. 247–262.
11. Höppe P., 1999, The physiological equivalent temperature – A universal index for the biometeorological assessment of the thermal environment, International Journal of Biometeorology, 43, s. 71–75.
12. Huizenga C., Zhang H., Arens E., 2001, A model of human physiology and comfort for assesssing complex thermal environments, Building and Environment, 36, s. 691–699.
13. Jankowiak J. (red.), 1976, Biometeorologia człowieka, PZWL, Warszawa.
14. Jendritzky G., 1990, Bioklimatische Bewertungsgrundlage der Räume am Beispiel von mesoskaligen Bioklimakarten, [w:] G. Jendritzky, H. Schirmer, G. Menz, W. Schmidt- Kessen (red.), Methode zur raumbezogenen Bewertung der thermischen Komponente im Bioklima des Menschen (Fortgeschriebenes Klima-Michel-Modell), Akademie für Räumforschung und Landesplanung, Hannover, 114, s. 7–69.
15. Jendritzky G., Havenith G., Weihs P., Batchvarova E. (red.), 2009, Towards a Universal Thermal Climate Index UTCI for assessing the thermal environment of the human being, Final Report COST Action 730; www.utci.org/cost.php.
16. Jendritzky G., Maarouf A., Fiala D., Staiger H., 2002, An update on the development of a Universal Thermal Climate Index, [w:] 15th Conference of Biometeorology and Aerobiology and 16th International Congress of Biometeorology ICB02, 27 Oct–1 Nov 2002, American Meteorology Society, Kansas City, s. 129–133.
17. Jokl M., 1965, Hodnoceni mikroklimatickych podminek na pracovistich, Pracovni Lekarstvi, 17, 9, s. 408–423.
18. Kiełczewski B., Bogucki J., 1972, Zarys biometeorologii sportu, Sport i Turystyka, Warszawa.
19. Klonowicz S., Kozłowski S., 1970, Człowiek a środowisko termiczne, PZWL, Warszawa.
20. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowania w badaniach bioklimatu Polski, Monografie IGiPZ PAN, 1, Warszawa.
21. Matzarakis A., Rutz F., 2005, Application of RayMan for tourism and climate investigations, Annalen der Meteorologie, DWD Offenbach, 41, 2, s. 631–636.
22. Landsberg H.E., 1972, The assessment of human bioclimate. A limited review of physical parameters, WMO Technical Note, 123, Geneva.
23. Lee D.H.K., 1980, Seventy-five years of searching for a heat index, Environmental Research, 22, s. 331–356.
24. Parsons K.C., 2003, Human thermal environments: the effects of hot, moderate, and cold environments on human health, comfort and performance, Taylor & Francis, London-New York.
25. Pickup J., de Dear R., 2000, An Outdoor Thermal Comfort Index (OUT_SET*). Part I – The Model and its Assumptions, [w:] R. de Dear, J. Kalma, T. Oke, A. Auliciems (red.), Biometeorology and Urban Climatology at the Turn of the Millenium. Selected Papers from the Conference ICB-ICUC’99 (Sydney, 8–12 Nov. 1999), WMO, Geneva, WCASP-50, s. 279–283.
26. Steadman R.G., 1984, A universal scale of apparent temperature, Journal on Climate and Applied Meteorology, 23, s. 1674–1687.
27. Stolwijk J.A.J. i Hardy J.D. (1966) Partitional calorimetric studies of responses of man to thermal transients, Journal of Applied Physiology, 21, s. 967–977.
28. Tanabe S.I., Kobayashi K., Nakano J., Ozeki Y., Konishi M., (2002) Evaluation of thermal comfort using combined multi-node thermoregulation (65MN) and radiation models and computational fluid dynamics (CFD), Energy and Buildings, 34, s. 637–646.
29. VDI 3789, 1994, Environmental Meteorology, Interactions Between Atmosphere and Surfaces. Calculation of Short-wave and Long-wave Radiation. Part 2. Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

82

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

49

Strona końc.:

71

Format:

Rozmiar pliku 0,9 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:947 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.1.2

Źródło:

CBGiOŚ, sygn. Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji