Obiekt

Tytuł: Struktura funkcjonalna krajobrazu grzebietu górskiego Struvefjella na Sorkapplandzie (Spitsbergen) = Landscape functional structure of the Struvefjella range in Sorkappland (Spitsbergen)

Twórca:

Niedźwiecki, Jan

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 1 (2011)

Wydawca:

PAN IGiPZ

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Balon J., 2004, O trudnościach zastosowania koncepcji płatów i korytarzy w obszarze wysokogórskim, [w:] A. Cieszewska (red.), Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu – możliwości i ograniczenia koncepcji, Problemy Ekologii Krajobrazu, 14, s. 168–175.
2. Barna S., Warchoł Z. (red.), 1987, Spitsbergen, mapa 1:25 000, arkusze 7 i 8, Instytut Geofizyki PAN, Służba Topograficzna WP, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa.
3. Cieszewska A., 2000, Comperative landscape structure studies for land use planning: Przedborski Landscape Park case study, [w:] A. Richling, J. Lechnio, E. Malinowska (red.), Landscape Ecology – Theory and Applications for Practical Purposes, Problems of Landscape Ecology, 6, s. 54–62.
4. Czeppe Z., Ziaja W., 1985, Structure of the geographical environment of the north-western Sörkappland (Spitsbergen), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 63, Kraków, s. 19–32.
5. Dubiel E., Olech M., 1991, Phytosociological map of the Sorkapp Land (Spitsbergen), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Botaniczne, 22, Kraków, s. 47–54.
6. Forman R.T.T., Godron M., 1986, Landscape Ecology, J. Wiley and Sons, New York.
7. German K., 1992, Typy środowiska przyrodniczego w zachodniej części Pogórza Karpackiego, Rozprawy Habilitacyjne UJ, 246, Kraków.
8. German K., 2004, Zastosowanie koncepcji płatów i korytarzy do analizy funkcjonalnej krajobrazu wyżynnego, [w:] A. Cieszewska (red.), Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu – możliwości i ograniczenia koncepcji, Problemy Ekologii Krajobrazu, 14, s. 156–168.
9. Horska-Schwarz S., 2005, Modele struktury przestrzenno-funkcjonalnej wybrzeża klifowego Solińskiego Parku Narodowego, [w:] A. Szponar, S. Horska-Schwarz (red.), Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu, Problemy Ekologii Krajobrazu, 17, s. 111–120.
10. Kalicki T., 1985a, The foehnick effects of the NE winds in Palffyodden Region (Sorkappland), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 63, Kraków, s. 99–106.
11. Kalicki T., 1985b, Struktura wewnętrzna i modelowanie stoku wysokogórskiego na przykładzie Doliny Rybiego Potoku w Tatrach, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 19, s. 151–180.
12. Kondracki J., Richling A., 1983, Próba uporządkowania terminologii w zakresie geografii fizycznej kompleksowej, Przegląd Geograficzny, 55, 1, s. 201–217.
13. Kotarba A., Kaszowski L., Krzemień K., 1987, High Mountain Denudational System of the Polish Tatra Mountains, Geographical Studies, Special Issue, 3, IGiPZ PAN, Warszawa.
14. Kozłowska A., 1999, Problemy kartowania roślinności wysokogórskiej w skali szczegółowej (na przykładzie map roślinności Kotła Gąsienicowego i Goryczkowego Świńskiego), [w:] A. Kotarba A., Kozłowska (red.), Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 174, Warszawa, s. 37–44.
15. Lechnio J., Richling A., 2005, Model funkcjonowania krajobrazu – ocena dynamiki z zastosowaniemanalizy potencjału, [w:] J. Lechnio, A. Richling (red.), Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 257–271.
16. Niedźwiecki J., 2006, Trudności zastosowania metody kateny geoekologicznej w krajobrazie wysokogórskim, Przegląd Geograficzny, 78, 3, s. 383–395.
17. Opp Ch., 1985, Bemerkungen zur Catena-Konzeption unter besonderer Berücksichtigung der eine Catena ausbildenden Prozesse, Petermanns Geographische Mitteilungen, 1.
18. Ostaszewska K., 2002, Geografia krajobrazu. Wybrane zagadnienia metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
19. Pietrzak M., 1989, Problemy i metody badania struktury geokompleksu (na przykładzie powierzchni modelowej Biskupice), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
20. Pietrzak M., 1998, Syntezy krajobrazowe – założenia, problemy, zastosowania, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
21. Richling A., 2004, The concept of the natural system and its importance for the development of integrated research on the natural environment, Miscellanea Geographica, 11, s. 5–11.
22. Sołtyk K., 1995, Typy katen krajobrazowych okolic Sandomierza, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, maszynopis.
23. Staszek W., 2005, Struktura funkcjonalna geosystemu młodoglacjalnego na przykładzie dorzecza Borucinki, Prace i Studia Geograficzne UW, 36, Warszawa, s. 79–95.
24. Wendorff M., 1985, Geology of the Palffyodden area (NW Sorkappland, Spitsbergen): course and some results of investigations in 1982, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 63, Kraków, s. 33–55.
25. Ziaja W., 1988, Fizycznogeograficzne zróżnicowanie górskiej części północno-zachodniego Sørkapplandu (Spitsbergen), Instytut Geografii UJ, Kraków, maszynopis.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

83

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

121

Strona końc.:

137

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,8 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:1236 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.1.7

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść ; CBGiOŚ, sygn. Cz.181, Cz.3136, Cz.4187

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji