Obiekt

Tytuł: Ułomności statystyki motoryzacji w Polsce i ich konsekwencje dla badań geograficznych = Shortcomings of Poland’s motorisation statistics, and their implications for geographical research

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 92 z. 2 (2020)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja ułomności statystyki opisującej wielkość i strukturę parku samochodów osobowych w Polsce, a także sformułowanie konsekwencji tych ułomności dla badań geograficznych. Ułomności, które poddano szczegółowej analizie, podzielono na trzy grupy: 1) „martwe dusze”, czyli zawyżanie liczby pojazdów poprzez pozostawanie w ewidencji samochodów od dawna nieporuszających się po drogach, 2) „auta z kratką”, czyli zaniżanie liczby samochodów osobowych i zawyżanie liczby samochodów ciężarowych w związku z masowym zjawiskiem rejestrowania aut osobowych z homologacją ciężarową oraz 3) auta firmowe, czyli zawyżanie liczby pojazdów w miastach będących siedzibami firm leasingowych i dużych przedsiębiorstw posiadających samochody służbowe. W artykule określono skalę przeszacowania wielkości wskaźnika motoryzacji w Polsce, a także obszary (traktując powiaty jako podstawowe jednostki przestrzenne), na których to przeszacowanie przyjmuje najwyższe wartości.

Bibliografia:

Baltas G., Saridakis C., 2013, An empirical investigation of the impact of behavioural and psychographic consumer characteristics on car preferences: An integrated model of car type choice, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 54, s. 92-110. https://doi.org/10.1016/j.tra.2013.07.007
Bankier, 2018, Polacy jednym z najbardziej zmotoryzowanych narodów w Unii Europejskiej, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polacy-jednym-z-najbardziej-zmotoryzowanych-narodow-w-UniiEuropejskiej-7601441.html (30.08.2019).
Bienias T., 1999, Zapomniana baza, Gazeta Wyborcza, wydanie z 3.09.1999, Dział Kraj, s. 8.
Burzyński L., Bienias T., 1999, Baza nieczynna z powodu, że nie działa, Gazeta Wyborcza, wydanie z 7.07.1999, Tematy Dnia, s. 2.
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Wykonanie i wdrożenie oraz obsługa eksploatacyjna i rozwój systemu informatycznego, 2003, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Rejestrów Państwowych.
Dargay J., Gately D., Sommer M., 2007, Vehicle ownership and income growth, worldwide: 1960-2030, The Energy Journal, 28, 4, s. 143-170. https://doi.org/10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol28-No4-7
de Jong G.D., Fox J., Daly A., Pieters M., Smit R., 2004, Comparison of car ownership models, Transport Reviews, 24, 4, s. 379-408. https://doi.org/10.1080/0144164032000138733
European Commission, 2018, EU Transport in figures - statistical pocketbook 2018, Publications Office of the European Union, Luxembourg, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/52f721ed-c6b8-11e8-9424-01aa75ed71a1 (30.08.2019).
Forsal, 2017, Najbardziej zmotoryzowane państwa w UE. Jesteśmy wysoko w rankingu, ale jeździmy złomem, https://forsal.pl/artykuly/1053926,najbardziej-zmotoryzowane-panstwa-w-ue-wskaznik-motoryzacji-polska-europa.html (30.08.2019).
Komornicki T., 2006, Regionalne zróżnicowanie poziomu motoryzacji w świetle danych GUS - ocena krytyczna, [w:] T. Komornicki, Z. Podgórski (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm w geografii, Dokumentacja Geograficzna, 33, IGiPZ PAN, s. 129-133.
Komornicki T., 2008, Changes of car ownership and daily mobility in selected Polish cities, Geografický Časopis, 60, 4, s. 339-362.
Komornicki T., 2011, Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji, Prace Geograficzne, 227, IGiPZ PAN, Warszawa.
Kublik A., 2005, CEPIK częściowo nieświeży, Gazeta Wyborcza, wydanie z 29.11.2005, Dział Gospodarka, s. 30.
Kublik A., 2013, CEPIK na CEBIT, Gazeta Wyborcza, wydanie z 7.03.2013, Dział Gospodarka, s. 21.
Kublik A., 2013, Auta zombi w CEPiK, Gazeta Wyborcza, wydanie z 12.10.2013, Dział Gospodarka, s. 8.
Lansley G., 2016, Cars and socio-economics: understanding neighbourhood variations in car characteristics from administrative data, Regional Studies, Regional Science, 3, 1, s. 264-285. https://doi.org/10.1080/21681376.2016.1177466
Menes M., 2018, Rozwój motoryzacji indywidualnej w Polsce w latach 1990-2015, Przegląd Komunikacyjny, 73, s. 14-25. https://doi.org/10.35117/A_ENG_18_04_03
Ministerstwo Cyfryzacji, 2018, Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1049).
Pacholski A., 2018, W Warszawie niemal trzy razy więcej aut na 1000 mieszkańców niż w Nowym Jorku. Auta pożerają polskie miasta, https://oko.press/w-zielonej-gorze-dwa-razy-wiecej-aut-na-1000-mieszkancow-niz-w-nowym-jorku-auta-pozeraja-polskie-miasta/(30.08.2019).
Samcik M., 2005, Bezprawny CEPiK?, Gazeta Wyborcza, wydanie z 13.01.2005, Dział Kraj, s. 6.
Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), 2013, Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, https://www.gov.pl/documents/905843/1047987/Strategia_Rozwoju_Transportu_do_2020_roku.pdf/ead3114a-aac7-3cdd-c71d-7f88267ce596 (30.08.2019).
Thiel C., Schmidt J., van Zyl A., Schmid E., 2014, Cost and well-to-wheel implications of the vehicle fleet CO2 emission regulation in the European Union, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 63, s. 25-42. https://doi.org/10.1016/j.tra.2014.02.018
Whelan G., 2007, Modelling car ownership in Great Britain, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 41, 3, s. 205-219. https://doi.org/10.1016/j.tra.2006.09.013

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

92

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

227

Strona końc.:

245

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 4,1 MB ; application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:132014 ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2020.2.4

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji