Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Początek i koniec oraz długość okresów z usłonecznieniem rzeczywistym >=2, >=4 i >=6 godzin dziennie w Polsce = The beginnings, ends and lengths of periods of effective sunshine >=2, 4 or 6 hours a day in Poland

Twórca:

Koźmiński, Czesław (1932– )

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 1 (2012)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

164 s. ; 24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa.
2. Bogdańska B., Podogrocki J., 2000, Zmienność całkowitego promieniowania na obszarze Polski w okresie 1961–1995, IMGW, Seria Meteorologia, 30, Warszawa.
3. Bogucki J. (red), 1999, Biometeorologia turystyki i rekreacji, Seria: Podręczniki, 48, AWF, Poznań.
4. Cegnar T., Matzarakis A., 2004, Trends of thermal bioclimate and their aplication for tourism in Slovenia, [w:] A. Matzarakis, C.R. De Freitas, D. Scott (red.), Advances in Tourism Climatology, Berichte das Meteorologischen Institute der Universität Freiburg, 12, s. 66–73.
5. Czarnecka M., Koźmiński C., 2006, Meteorologia a zanieczyszczenie atmosfery, Akademia Rolnicza, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
6. Gumiński R., 1948, Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce, Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny, 1.
7. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 1, Warszawa.
8. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., 2002, Bioklimat uzdrowisk polskich, Monografie IGiPZ PAN, 3, Warszawa.
9. Koźmiński C., Michalska B., 2002, Charakterystyka prędkości wiatru i cisz w Polsce, Acta Agrophysica, 78, Lublin, s. 111–132.
10. Koźmiński C., Michalska B., 2004, Zmienność usłonecznienia rzeczywistego w Polsce, Acta Agrophysica, 3(2), Lublin, s. 291–305.
11. Koźmiński C., Michalska B., 2005, Usłonecznienie w Polsce, Akademia Rolnicza, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
12. Parczewski W., 1971, Termiczno-dynamiczna równowaga pionowa powietrza w Polsce, Prace IMGW, 102, Warszawa.
13. Tyczka S., Ponikowska I., Marusik T., 1971, Średnie dawki rumieniowe promieniowania słonecznego dla osób zdrowych określone w warunkach klimatycznych wybrzeża Bałtyku, Balneologia Polska, 16, s. 3–4.
14. Woś A., 2010, Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
15. Zanieczyszczenia powietrza w Polsce w latach 2003–2004, 2005, IOŚ/IS, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

84

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

93

Strona końc.:

104

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:5496 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.1.5

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji