RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Rozwój rzeźby plaży i wydm nadmorskich w pobliżu Pogorzelicy na podstawie badań struktur sedymentacyjnych = Development of beach and coastal dune relief in the Pogorzelica area asbased on studies of sedimentary structures

Creator:

Sydor, Paweł ; Łabuz, Tomasz Arkadiusz

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 1 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

164 pp ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Bird E., 1969, Coasts, M.I.T. Press, Cambridge, Mass.
2. Bird E., 2000, Coastal Geomorphology, John Wiley and Sons, Chichester.
3. Bednarek R., Prusinkiewicz Z., 1997, Geografia gleb, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
4. Bohdziewicz L., 1963, Przegląd budowy geologicznej i typów polskich wybrzeży, [w:] Materiały do monografii polskiego brzegu morskiego. Zeszyt 5 – Geologia i zagadnienia pokrewne, Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk, s. 10–41.
5. Borówka M., 1979a, Rekonstrukcja rozwoju rzeźby zaplecza plaży w środkowej części Mierzei Łebskiej, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 32, seria A, Geografia Fizyczna, PWN, Warszawa-Poznań, s. 7–19.
6. Borówka M., 1979b, Przebieg procesów deflacji i akumulacji na powierzchni nadbrzeżnych wałów wydmowych, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 32, seria A, Geografia Fizyczna, PWN, Warszawa-Poznań, s. 31–47.
7. Borówka R.K., 1980, Współczesne procesy transportu i sedymentacji piasków eolicznych oraz ich uwarunkowania i skutki na obszarze wydm nadmorskich, PWN, Poznań.
8. King C.A.M., 1972, Beaches and Coasts, Arnold, London.
9. Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
10. Koźmiński C., Michalska B., Czarnecka M., 2007, Klimat województwa zachodniopomorskiego, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
11. Leontjew O.K., Nikiforow L.G., Safjanow G.A., 1982, Geomorfologia brzegów morskich, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
12. Łabuz T.A., 2003, Szata roślinna wskaźnikiem procesów eolicznych na nadmorskich wydmach mierzei Jeziora Jamno, [w:] W. Florek (red.), Geologia i geomorfologia pobrzeża i południowego Bałtyku, t. 5, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk, s. 97–109.
13. Łabuz T.A., 2005, Brzegi wydmowe polskiego wybrzeża Bałtyku, Czasopismo Geograficzne, 76, 1–2, s. 19–47.
14. Łabuz T.A., 2007, Rozwój wydmy przedniej akumulacyjnego odcinka brzegu Mierzei Bramy Świny w latach 1995–2005, [w:] W. Florek (red.), Geologia i geomorfologia pobrzeża i południowego Bałtyku cz.5, Akademia Pedagogiczna, Słupsk, s. 145–160.
15. Łabuz T.A., 2009, The West Pomerania coastal dunes – alert state of their development, Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 160, 2, s. 113–122.
16. Medwecka-Kornaś A., Kornaś J., Pawłowski B., Zarzycki K., 1959, Przegląd ważniejszych zespołów roślinnych Polski, [w:] W. Szafer (red.), Szata roślinna Polski, t. 1, PWN, Warszawa, s. 275–463.
17. Mielczarski A., Onoszko J., 1968, Poprzeczne formy akumulacji eolicznej na plażach piaszczystych oraz analiza transportu eolicznego piasków plażowych, Archiwum Hydrotechniki, 15, 2, s. 173–195.
18. Miętus M., Filipiak J., Owczarek M., 2004, Klimat wybrzeża południowego Bałtyku. Stan obecny i perspektywy zmian, [w:] J. Cyberski (red.), Środowisko polskiej strefy południoweg oBałtyku – stan obecny i przewidywane zmiany w przededniu integracji europejskiej, Gdańskie Towarzystwo Naukowe Wydział Nauk o Ziemi, Gdańsk, s. 11–44.
19. Musielak S., 1989, Morfolitodynamika morskich plaż piaszczystych, Studia i Materiały Oceanologiczne, 54, Brzeg Morski, 1, s. 68–77.
20. Musielak S., Łabuz T.A., Wochna S., 2005, Współczesne procesy brzegowe na Wybrzeżu Trzebiatowskim, [w:] R.K. Borówka, S. Musielak (red.), Środowisko przyrodnicze wybrzeży Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego, Oficyna in Plus, Szczecin, s. 61–71.
21. Orme A.R., 1988, Coastal dune, changing sea level, and sediment budgets, Journal of Coastal Research, Special Issue, 3, s. 1–4.
22. Piotrowska H., 1984, Szata roślinna, [w:] B. Augustowski (red.), Pobrzeże Pomorskie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Gdańsk, s. 281–317.
23. Prusinkiewicz Z., 1961, Zagadnienia leśno-gleboznawcze na obszarze wydm nadmorskich Bramy Świny, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 7, s. 25–127.
24. Psuty N.P., 1990, Foredune mobility and stability, Fire Island, New York, [w:] K.F. Nordstrom, N. Psuty, B. Carter (red.), Coastal Dunes. Form and Processes, John Wiley and Sons, Chichester, s. 159–176.
25. Racinowski R., Dobrzyński S., Seul C., 1995, Cechy morfodynamiczne słupskich i szczecińskich wybrzeży mierzejowo-wydmowych, [w:] W. Florek (red.), Geologia i geomorfologia pobrzeża i południowego Bałtyku cz. 2, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Słupsk, s. 247–255.
26. Rosa B., 1984, Rozwój brzegu i jego odcinki akumulacyjne, [w:] B. Augustowski (red.), Pobrzeże Pomorskie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Gdańsk, s. 67–119.
27. Shepard F.P., 1963, Submarine Geology, Harper and Row, New York.
28. Sztobryn M., Stigge H.J., 2005, Wezbrania sztormowe wzdłuż południowego Bałtyku (zachodnia i środkowa część), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
29. Wojterski T., 1964, Bory sosnowe na wydmach nadmorskich na polskim wybrzeżu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Biologicznej, 28, 2, Poznań.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

1

Start page:

123

End page:

137

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:5498 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.1.7

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information