Obiekt

Tytuł: Geografia organizacji pożytku publicznego w Polsce = The geography of public benefis organizations in Poland

Twórca:

Nizio, Sylwia

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 2 (2012)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

351 s. ; 24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Bartkowski J., Jasińska-Kania A., 2002, Organizacje dobrowolne a rozwój społeczeństwa obywatelskiego, [w:] A. Jasińska-Kania, M. Maroda (red.), Polacy wśród Europejczyków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 46–92.
2. Ceglarski A., 2005, Organizacje Pożytku Publicznego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, s. 9–84.
3. Coleman J. S., 1988, Social capital in the creation of human capital, The American Journal of Sociology, 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, s. 95–210.
4. Diagnoza problemów funkcjonowania OPP – raport badawczy, 2008, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa.
5. Diagnoza społeczna 2000, 2003, 2005, 2007, 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raporty, 2000–2009, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
6. Działek J., 2008, Geografia kapitału społecznego. Regionalne zróżnicowanie zasobów kapitału społecznego w Polsce, [w:] K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki, M.S. Szczepański (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 127–141.
7. Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
8. Gliński P., Kościański A., 2006, Aktywność obywatelska i kapitał społeczny a zróżnicowanie orientacji życiowych w Polsce i wybranych krajach europejskich, [w:] H. Domański, A. Ostrowski, P.B. Sztabiński (red.), W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 221–240.
9. Grupowa aktywność społeczna Polaków w latach 1998–2004, 2004, Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa.
10. Gumkowska M., Herbst J., 2008, Najważniejsze pytania – podstawowe fakty. Polski sektor pozarządowy 2008, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa.
11. Halaszka-Kurleto M., 2008, Organizacje pożytku publicznego. Rozwiązania prawne–funkcjonowanie–rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
12. Herbst J., 2005, Wewnętrzne zróżnicowanie sektora. Podstawowe fakty o różnych branżach organizacji pozarządowych w Polsce, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa.
13. Herbst J., 2006, Geografia polskiej ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna Teksty, 12, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa.
14. Herbst J., 2008, Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce w 2008 r. – bilans czterech lat, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa, s. 427–471.
15. Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przekazanym organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok, 2009, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
16. Janc K., 2008, Zależność między kapitałem społecznym a efektywnością gospodarek lokalnych w Polsce – ujęcie przestrzenne, [w:] K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki, M.S. Szczepański(red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 304–315.
17. Kołodziejczyk D., 2008, System instytucjonalny w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, [w] A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 325–333.
18. Kurczewski J., 2007, Antagonizm „polsko-niemiecki” w małym mieście na Śląsku Opolskim, [w:] J. Kurczewski (red.), Lokalne wzory kultury politycznej, Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 427–471.
19. Łucewicz J., 1997, Socjologiczne spojrzenie na organizację, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
20. Makowski G., 2008, Wiele twarzy jednego procenta, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
21. Mieszalska A., 2006, Erozja więzi społecznej w III RP, [w:] A. Mieszalska, A. Piotrowski (red.), Obszary ładu i anomii. Konsekwencje i kierunki polskich przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 143–172.
22. Moroń D., 2009, Aktywność w trzecim sektorze jako jeden z wymiarów kapitału społecznego, [w:] D. Moroń (red.), Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 119–130.
23. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, 1998, red. J. Boczoń, M. Załuska, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice.
24. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raporty z badań, 2002, 2004, 2006, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa.
25. Putnam R.D., 2000, Bowling Alone, The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster Paperbacks, New York, s. 15–28.
26. Trutkowski C., Mandes S., 2005, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
27. Ustawa z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U. Nr 96, poz. 973 z późn. zm.
28. Wewnętrzne zróżnicowanie sektora. Podstawowe fakty o różnych branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce, 2005, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa.
29. Wykaz organizacji pożytku publicznego, które otrzymały w 2008 r. 1% należnego podatku za 2007 r., 2008, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
30. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=634 (1.12.2009).
31. Civicipedia, http://civicpedia.ngo.pl/x/321916;jsessionid=5D10B3258F5F4377C66FD6AAF6728C75(1.12.2009), www.civicpedia.ngo.pl/x/328111#; (08.04.2010).
32. Departament Pożytku Publicznego, http://www.pozytek.gov.pl/Organizacje,pozarzadowe,376.html (2.12.2009).
33. Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowy Rejestr Sądowy, http://www.ms.gov.pl/krs, /krs_rej_opp.php (30.04.2009).
34. Ministerstwo Finansów, http://mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=149&id=37194&typ=news(1.12.2009).
35. Serwis dla urzędników współpracujących z NGO, http://administracja.ngo.pl/x/340717 (16.05.2010).
36. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks (6.01.2010; 19.04.2010; 4.05.2010).

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

84

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

237

Strona końc.:

260

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 4,4 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:12721 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.2.4

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji