Object

Title: Imigranci z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w początkowej fazie europejskiego osadnictwa w Kolonii Przylądkowej = Immigrants from Polish-Lithuanian Commonwealth in the early stages of European colonization of the Cape Colony

Creator:

Kowalski, Mariusz (geografia)

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 2 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

351 pp ; 24 cm

References:

1. Ankiewicz L., 1992, Genealogie Ankiewicz, Familia – Quaterly Journal of the Genealogical Society of South Africa, 29, 2, s. 37–40. ; 2. Barnard A.L., 1901, South Africa a Ccentury Ago. Letters Written from the Cape of Good Hope (1797–1801), Smith, Elder, & Co., London; Dodd, Mead & Co., New York. ; 3. Barrow J., 1801, Travels into the Interior of Southern Africa in the Years 1797 and 1798, Printed by A Strahan, Printers-Street, London. ; 4. Bell R., 2005, Muster Roll of the free settlers at the Cape of Good Hope for the year 1695, The Genealogical Society of South Africa, http://www.eggsa.org/transcriptions/monsterrollen/1695/mr_1695_intro.htm (21.10.2011). ; 5. Böeseken A.J., 1964, Simon van der Stel en sy Kinders, Nasou Beperk, Cape Town. ; 6. Burman J., 1992, The Unofficial History of the Cape, Human & Rousseau, Cape Town. ; 7. Breyna J., 1678, Exoticarum aliarumque minus cognitarum plantarum centuria prima, druk D.F. Rhetius, Gedania (Gdańsk). ; 8. Cape Archives Depot Receiver of Land Revenue, 1707, 1, s. 149, ID 0232; s. 163, ID 0263. ; 9. Coertzen P., Fensham Ch., 1988, The Huguenots of South Africa 1688–1988, Tafelberg, Cape Town. ; 10. Court of Justice, 1694, 2871, 1, Cape Town Archives Repository, National Archives of South Africa. ; 11. Court of Justice, 1707, 782, 17, Cape Town Archives Repository, National Archives of South Africa. ; 12. Cunningham A.M., 1975, Guide to the Archives and Papers, University of the Witwatersrand, Johannesburg. ; 13. De Villiers S.A., 1971, Robbeneiland: out of Reach, out of Mind: A History of Robbeneiland, C. Struik, Cape Town. ; 14. De Wet G.C., 1981, Die Vryliede en Vryswartes in die Kaapse Nedersetting 1657–1707, Clark Boekhandel, Kaapstad. ; 15. Dzwonkowski T.A., 1985, Pamiętniki: czyli pamiątka po ojcu dla Józefy z Dzwonkowskich Komornickiej, PIW, Warszawa (wydali z rękopisu Stanisław i Tomasz Komorniccy). ; 16. Elphick R., 1985, Khoikhoi and the Founding of White South Africa, Ravan Press, Johannesburg. ; 17. Friedrich K., 2005, Inne Prusy. Prusy Królewskie i Polska między wolnością a wolnościami (1569–1772), Wydawnictwo Poznańskiego TPN, Poznań. ; 18. German F., 1990, Marcin Strzoda, gliwiczanin, pierwszy polski historyk Śląska (1587–1649), Rocznik Muzeum w Gliwicach, t. III, Gliwice. ; 19. Godée Molsbergen, E.C., 1922, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel III. Tochten langs de Z.O.-kust en naar het Oosten 1670–1752, Martinus Nijhoff, Den Haag. ; 20. Greeff J.M., 2007, Deconstructing Jaco: Genetic heritage of an Afrikaner, Annals of Human Genetics, 71, s. 674–688. ; 21. Haiman M., 1974, Polish Past in America 1608–1865, Polish Museum of America, Chicago. ; 22. Heawood E., 1912, A History of Geographical Discovery in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, University Press, Cambridge. ; 23. Heese J.A., 1971, Die Herkoms van die Afrikaner 1657–1867, Cape Town, AA Balkema, Cape Town. ; 24. Heese J.A., 1972, Elandsdrifse besondere begraafplaas, Familia – Quaterly Journal of the Genealogical Society of South Africa, 9, 2, s. 58. ; 25. Heyden van der U., 2001, Rote Adler an Afrikas Küste. Die brandenburgisch-preußische Kolonie Großfriedrichsburg in Westafrika, Selignow-Verlag, Berlin. ; 26. Hoffman W. J., 1952, Noted on Arms of Families of Dutch Descent, The New England historical and genealogical register, 106, New England Historic Genealogical Society, s. 4–14. ; 27. Höge J., 1946, Personalia of the Germans at the Cape 1652–1806, Archives Yearbook for South African History. ; 28. Inventories of the Orphan Chamber, 1804, MOOC8/55.39a, Testator: Hester Jacoba Moor (9 Junij 1804), Cape Town Archives Repository, National Archives of South Africa. ; 29. Kamieński A., 1995, Stany Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn. ; 30. Koeman C., 1952, Tabulae geographicae quibus colonia Bonae Spei depingitur. Eighteenth century cartography of Cape Colony. Cape Town, Amsterdam, Pretoria. ; 31. Kopie-rol van gekwalificeerde civiele en militaire VOC-dienaren in Kaap de Goede Hoop, 1725 december 31, Nationaal Archief, Den Haag, De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, nr toegang 1.04.02, inv.nr 12610. ; 32. Kowalski M., 2005, Polscy przodkowie Burów, Najwyższy Czas!, 7 (12.02.2005), s. 28–29. ; 33. Kowalski M., 2006a, Polish Boer Families, Familia – Quaterly Journal of the Genealogical Society of South Africa, 43 (2), s. 38–46. ; 34. Kowalski M., 2006b, Udział emigrantów z Polski w kształtowaniu społeczności burskiej, [w:] T. Komornicki, Z. Podgórski (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka, Dokumentacja Geograficzna, 33, s. 143–147. ; 35. Kowalski M., 2008, Bogotski/Abagostus/Aproskie, portal Ancestry.com, http://boards.ancestry.com/surnames.aproskie/27, (21.10.2011). ; 36. Kowalski M., 2009, Polish soldier-immigrants to South Africa in the period of French Revolution and the Napoleonic wars (1789–1815), Familia - Quaterly Journal of the Genalogical Society of South Africa, 46, 3, s. 147–164. ; 37. Kowalski M.A., 2005, Kolonie Rzeczypospolitej, Bellona, Warszawa. ; 38. Kurkowa A., 1989, Jakub i Jan Filip Breynowie: studium z dziejów kultury książki XVII i XVIII wieku, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź. ; 39. Leibbrandt H. C. V., 1887, Rambles Through the Archives of the Colony of the Cape of Good Hope, 1688–1700, J.C. Juta and Co., Cape Town. ; 40. Leibbrandt H. C. V., 1896a, Precis of the Archives of the Cape of Good Hope, 1, Journal, 1699–1732, W.A. Richards & Sons, Government Printers, Cape Town. ; 41. Leibbrandt H. C. V., 1896b, Precis of the Archives of the Cape of Good Hope, 2, Letters Received, 1695–1708, W.A. Richards & sons, Government Printers, Cape Town. ; 42. Leibbrandt H. C. V., 1896c, Precis of the Archives of the Cape of Good Hope, 3, Letters Despatched 1696–1708, W.A. Richards & sons, Government Printers, Cape Town. ; 43. Leibbrandt H. C. V., 1897a, Precis of the Archives of the Cape of Good Hope, 5–7, Riebeeck’s journal, & c., Dec.1651 – May 1662, 1–3, W.A. Richards & sons, Government Printers, Cape Town. ; 44. Leibbrandt H. C. V., 1897b, Precis of the Archives of the Cape of Good Hope, 4, The defence of Willem Adriaan van der Stel, W.A. Richards & sons, Government Printers, Cape Town. ; 45. Leibbrandt H. C. V., 1902, Precis of the Archives of the Cape of Good Hope, 15, Journal, 1671–1674 & 1676, W.A. Richards & sons, Government Printers, Cape Town. ; 46. Leibbrandt H. C. V., 1903, Precis of the Archives of the Cape of Good Hope, 13, Letters despatched from the cape, 1652–1662, 3, W.A. Richards & sons, Government Printers, Cape Town. ; 47. Leśniewski M., 2008, Afrykanie, Burowie, Brytyjczycy: studium wzajemnych relacji 1795–1854, BEL Studio, Warszawa. ; 48. Mapa nazwisk, Moikrewni.pl, http://www.moikrewni.pl/mapa/ (21.10.2011). ; 49. Mossop E.E., 1931, Journals of the Expeditions of the Honourable Ensigns Olof Bergh (1682 and 1683) and Isaq Schrijver (1689), Van Riebeeck Society, Cape Town. ; 50. Opgaafrolle 1719 (April 1720), Nationaal Archief, Den Haag: KA 4060. ; 51. Pama C., 1983, Die groot Afrikaanse familienaamboek, Human & Rousseau, Kaapstad. ; 52. Pelc J., 1973, Zbigniew Morsztyn na tle poezji polskiej XVII w., Wiedza Powszechna, Warszawa. ; 53. Pelc J., 1977, Morsztyn Zbigniew, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXII, Instytut Historii PAN, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 1–5. ; 54. Pula J. S., 2008, Jamestown’s 400th Anniversary, Polish American Studies, 65, 2 (Autumn), s. 9–15. ; 55. Procuratie - om gage van Hendrik Holstyn te vorderen by VOC te Enkhuizen, Aktenummer 103, 30.11.1748, 34–4 Notarissen in de stad Utrecht 1560–1905, Inventarisnummer: U166a025. ; 56. Raniowski K., 2005, Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn, Wolsztyn. ; 57. Ratzel F., 1879, Gröben, Otto Friedrich von de, [w:] Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), 9, Duncker & Humblot, Leipzig, s. 706. ; 58. Receiver of Land Revenue, 1707a, vol. 1, s. 149, ID nr. 0232, Cape Archives Depot. ; 59. Receiver of Land Revenue, 1707b, vol. 1, s. 163, ID nr. 0263, Cape Archives Depot. ; 60. Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope, 7, s. 90–103, 11 Aprilis 1672, Cape Town Archives Repository. ; 61. Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope, 10, s. 33–59, 28 December 1676 – 1 Januarie 1677, Cape Town Archives Repository. ; 62. Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope, 51, s. 53–65, 21 November 1719, Cape Town Archives Repository. ; 63. Rolle der Vrijhuijden die bij anderen in dienst, 31 December 1693, Nationaal Archief, Den Haag, De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, nr toegang 1.04.02, inv.nr 4032. ; 64. Ross R., 1983, Cape of Torments: Slavery and Resistance in South Africa, Routledge and Kegan Paul, London. ; 65. SAG, South African Genealogies, 1986–2008, compiled by J.A. Heese, edited by R.T.J. Lombard, Die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA), Stellenbosch. ; 66. Schmidt W., 1955, Deutsche Wanderung nach Südafrika im 19. Jahrhundert; Dietrich Reimer Verlag, Berlin. ; 67. Scholtz I., 2009, My Familia, http://myfam.co.za (21.10.2011). ; 68. Schwar J.F., Pape B.E., 1958, Germans in Kaffraria: German Settler’s centenary, 1858–1958, King Print Co., King Williams Town. ; 69. Shell R. C.-H., 1986, Slavery at the Cape of Good Hope, 1680–1731, Ph.D. diss., Yale University, New Haven. ; 70. Shell R. C.-H., 2005, The Forgotten Factor in Cape Colonial Frontier Expansion, 1658–1817, Safundi –The Journal of South African and American Comparative Studies, 6/2. ; 71. Sleigh D., 2004, Die buiteposte. VOC-buiteposte onder Kaapse bestuur 1652–1795, Protea Boekhuis, Pretoria. ; 72. Stapel F.W., 1933, Stel, Hendrik van der, [w:] P.C. Molhuysen, P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, Deel 9, A.W. Sijthoff, Leiden. ; 73. Tazbir J., 2001, Sarmaci i świat, Universitas, Kraków. ; 74. Theal G.M., 1888, History of South Africa 1691–1795, S. Sonnenschein & Co., London. ; 75. Theal G.M., 1910, History and Ethnography of Africa South of the Zambesi, S. Sonnenschein & Co., London. ; 76. The Dutch East India Company’s shipping between the Netherlands and Asia 1595–1795, www.historici.nl, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/ (21.10.2011). ; 77. The First Fifty Years Project, http://www.e-family.co.za/ffy/index.htm (21.10.2011). ; 78. Thijssen L., 2003, Polska i Niderlandy – 1000 lat kontaktów, Walburg Pers, Zutphen. ; 79. Van Epen D.G., 1898, De Wapenheraut. Maandblad gewijd aan geschiedenis, geslacht-, wapen-, oudheidkunde enz, 2, Brussel. ; 80. Van Gelder R., 1997, Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de voc (1600–1800), Socialistiese Uitgeverij Nijmegen, Nijmegen. ; 81. Van Gelder R., Naporra’s omweg: het leven van een VOC-matroos (1731–1793), Atlas, Amsterdam. ; 82. Venter P., 2009, Feite, afleidings, aannames en bespiegelinge oor ‘n Suid-Afrikaanse stamvader – VENTER, Familia – Quaterly Journal of the Genealogical Society of South Africa, 46, 3, s. 132–146. ; 83. VOC - sea-voyagers, Nationaal Archief, http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/ (21.10.2011). ; 84. White M., D., 2001, Catharina Brits (1797), Familia - Quaterly Journal of the Genealogical Society of South Africa, 38, 1, s. 46–47. ; 85. Żukowski A., 1994a, Kontakty z Afryką Południową mieszkańców Gdańska w służbie holenderskiej Zjednoczonej Kompanii Wschodnioindyjskiej (II połowa XVII–koniec XVIII wieku), Rocznik Gdański, 54, 1, s. 5–21. ; 86. Żukowski A., 1994b, W kraju złota i diamentów. Polacy w Południowej Afryce XVI–XX w., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 87. Żukowski A., 2001, Udział Polaków w formacjach wojskowych i porządkowych w Afryce Południowej na przestrzeni wieków; [w:] A. i Z. Judyccy (red.), „Polacy i osoby polskieg pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Historia i współczesność”. Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Instytut Badań Biograficznych, Toruń, s. 584–593. ; 88. Żukowski A., 2005, Servicemen from the Kongdom of Poland in the Dutch East India Company and their South African connections, Slavic Almanach - The South African Journal for Slavic, Central and Eastern European Studies, 11, 1, s. 96–106. ; 89. Żukowski A., 2008, Diaspora polska w Republice Południowej Afryki w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji świata, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

2

Start page:

279

End page:

312

Format:

File size 1,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:12723 ; oai:rcin.org.pl:12723 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.2.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information