Obiekt

Tytuł: Stężenie promieniotwórcze radonu (Rn-222) w powietrzu w środkowej Polsce na tle warunków meteorologicznych = Radon (Rn-222) level in the air over Central Poland with reference to meteorological conditions

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 3 (2012)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

351 s. ; 24 cm

Bibliografia:

1. Allen L., Sextro R., Sextro R.G., 1997, Radon entry into building driven by atmospheric pressure fluctuations, Environmental Science & Technology, 31, 6, s. 1742–1748. ; 2. Baciu A.C, 2005, Radon and thoron progeny concentration variability in relation to meteorological conditions at Bucharest (Romania), Journal of Environmental Radioactivity, 83, 2, s. 171–189. ; 3. Bem H., 2005, Radioaktywność w środowisku naturalnym, Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, Łódź. ; 4. Dueñas C., Perez M., Fernandez C., Carretero J., 1996, Radon concentrations in surface air and vertical atmospheric stability of the lower atmosphere, Journal of Environmental Radioactivity, 31, 1, s. 87–102. ; 5. Fujiyoshi R., Sakamoto K., Imanishi T., Sumiyoshi T., Sawamura S., Vaupotic J., Kobal I., 2006, Meteorological parameters contributing to variability in 222Rn activity concentrationsin soil gas at a site in Sapporo, Japan, Science of the Total Environment, 370, 1, s. 224–234. ; 6. Genitron Instruments GmbH, 1998, User manual portable radon monitor AlphaGUARD, Publishers Genitron Instruments GmbH, Frankfurt, Germany, 2006, 12. ; 7. Janik M., 2005, Przenikanie radonu z gruntu do budynku. Modelowanie komputerowe i weryfikacja w budynkach mieszkalnych, Raport Nr 1966/AP, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, www.ifj.edu.pl/reports/2005.html (wrzesień 2005). ; 8. Janik M., Kozak, K., Mazur, J., Haber R., 2007, Radon w budynkach – źródła i sposoby zabezpieczeń, Builder, 2, s. 76–79. ; 9. Karpińska M., 2007, Zagrożenie w budynkach mieszkalnych, Builder, 8, s. 84–86. ; 10. Karpińska M., Mnich Z., Kapała J., Antonowicz K., 2004, Seasonal changeability of indoor radon concentrations in one-family house, Nukleonika, 49, 1, s. 33–36. ; 11. Kataoka T., Tsukamoto O., Younoki E., Michihiro K., Sugiyama H., Shimizu M., Mori T., Sahashi K., Fujii S., 1992, Variation of 222Rn concentration in outdoor air due to variation of the atmospheric boundary layer, Radiation Protection Dosimetry, 45, 1/4, s. 403–406. ; 12. Kopcewicz T., 1968, O wpływie rodzaju mas powietrza na koncentrację naturalnych radionuklidów – pochodnych radonu i toronu – w przyziemnej warstwie powietrza, Przegląd Geofizyczny, 13 (21), 4, s. 33–344. ; 13. Kopcewicz T., 1974, O zmianach promieniotwórczości naturalnej powietrza, Przegląd Geofizyczny, 19 (27), 3–4, s. 181–203. ; 14. Marley F., 2001, Investigation of the influence of atmospheric conditions on the variability of radon and radon progeny in buildings, Atmospheric Environment, 35, 31, s. 5347–5360. ; 15. Mazur J., 2008, Dynamika procesu ekshalacji radonu z gruntu a parametry meteorologiczne i własności gleby, Raport Nr 2014/AP, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, http://www.ifj.edu.pl/publ/reports/2008/2014.pdf (wrzesień 2008). ; 16. Perrino C., Pietrodangelo A., Febo A., 2001, An atmospheric stability index based on radon progeny measurements for evaluation of primary urban pollution, Atmospheric Environment, 35, 2, s. 5235–5244. ; 17. Plewa M., Plewa S., 1999, Radon w środowisku naturalnym i jego migracja do budynkówmieszkalnych, Prace Geologiczne, 145, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie. ; 18. Porstendörfer J., Butterweck G., Reineking A. 1991, Diurnal variation of concentration of radon and its short-lived daughters in the atmosphere near the ground, Atmospheric Environment, 25, 3–4, s. 709–713. ; 19. Przylibski T.A., 2005, Radon składnik swoisty wód leczniczych Sudetów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. ; 20. Radiologiczny Atlas Polski 2005, 2006, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, A.P.A. JAGART, Warszawa. ; 21. Sesana S., Caprioli E., Marcazzan G.M., 2003, Long period study of outdoor radon concentration in Milan and correlation between its temporal variations and dispersion properties of atmosphere, Journal of Environmental Radioactivity, 65, 2, s. 147–160. ; 22. Szot Z., 1993, Rad i radon w środowisku oraz skutki ich wniknięcia do organizmu człowieka, Problemy Techniki Jądrowej, 36, 1–2, s. 7–16. ; 23. UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 2000, report, Sources and effects of ionizing radiation, United Nations, New York. http://www.unscear.org/docs/reports/gareport.pdf (12.08.2011). ; 24. Winkler R., Ruckerbauer F., Trautmannsheimer M., Tschiersch J., Karg E., 2001, Diurnal and seasonal variation of the equlibrium state between short-lived radon decay products and radon gas in the ground-level air, Radiation Environment Biophysic, 40, 2, s. 115–123. ; 25. Zhang Liang, Zhang Liguo, Guo Qiuju, 2009, A long-term investigation of the atmospheric radon concentration in Beijing, China, Journal of Radiological Protection, 29, 2, s. 263–268.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

84

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

399

Strona końc.:

411

Format:

Rozmiar pliku 1 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:15798 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.3.4

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji