Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw = Delimitation of the Functional Urban Areas around Poland's voivodship capital cities

Twórca:

Śleszyński, Przemysław

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 2 (2013)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Antikainen J., 2005, The concept of functional urban area. Findings of the ESPON project 1.1.1, Informationen zur Raumentwicklung, 7, s. 447–452.
2. Berry B.J.L., 1967, Functional Economic Areas and Consolidated Urban Regions of the US, Final Report of the Social Sciences Research Council Study of Metropolitan Area Classification, Social Sciences Research Council, New York.
3. Bezák A., 2000, Funkčné mestské regióny na Slovensku, Geographia Slovaca, 15.
4. Buciak R., Szejgiec B., 2012, Szersze strefy miejskie programu Urban Audit jako przykład delimitacji zasięgu oddziaływania miast, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa (maszynopis).
5. Chmielewski J.M. (główny projektant), 1995, Studium możliwości rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy, Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa.
6. Czyż T., 2009, Koncepcja aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w polskiej geografii miast, [w:] W. Maik (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 15–30.
7. Davis K. (red.), 1959, The World’s Metropolitan Areas, University of California Press, Berkeley.
8. Doxiadis C.A., 1968, Ekistics: An Introduction to the Science of Human Settlements, Oxford University Press, London.
9. Dziewoński K., Kosiński L., 1964, Rozmieszczenie ludności w Polsce w XX w., Przegląd Geograficzny, 36, 1, s. 3–36.
10. Eberhardt P., 2002, Studia nad problematyką delimitacji aglomeracji miejskich w Polsce, [w:] G. Węcławowicz (red.), Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno--ekonomicznej, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 184, Warszawa, s. 55–64.
11. Eberhardt P., Gontarski Z., Siemiński J., 1973, Koncepcje delimitacji aglomeracji miejskich w Polsce, [w:] Aglomeracje miejskie w Polsce. Pojęcie i terminologia, Biuletyn KPZK PAN, 79, s. 187–217.
12. ESPON, 2007, Study on Urban Functions. ESPON Project 1.4.3. Final Report, ESPON Coordination Unit, Luxembourg, http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/ESPON2006Projects/StudiesScientificSupportProjects/UrbanFunctions/fr-1.4.3_April2007-final.pdf (21.05.2013).
13. Fox K.A., Kumar T.K., 1965, The functional economic area: Delineation and implications for economic analysis and policy, Papers of Regional Science Association, 15, s. 57–85.
14. Friedmann J., Miller J., 1965, The urban field, Journal of the American Institute of Planners, 31, s. 312–320.
15. Gerard R., 1958, Commuting and the labour market area, Journal of Regional Science, 1, s. 124–130.
16. Gierańczyk W., Kordowska A., 2013, Delimitacja obszarów funkcyjnych wybranych miast w województwie kujawsko-pomorskim, Opracowania Sygnalne, marzec, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Bydgoszcz http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bydgosz/ASSETS_Delimitacja_MOF_woj_kuj-pom__11-03-2013.pdf (20.05.2013).
17. Gontarski Z., 1972, Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce, Statystyka Terenowa, 8, GUS, Warszawa.
18. Guzik R., Zborowski A., Kołoś A., Micek G., Gwosdz K., Trzepacz P., Chaberko T., Kretowicz P., Ciechowski M., Dej M., Grad N., 2010, Dostępność komunikacyjna i powiązania miast oraz delimitacja obszarów funkcjonalnych, [w:] Małopolskie miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków, s. 88–134.
19. Hay D., Hall P., 1977, Urban Regionalization of Great Britain 1971, European Urban Systems Working Paper 1.1, IASA, Department of Geography of the University of Reading, Reading (UK).
20. Hołowiecka B., Szymańska D., 2008, The changes in the functional urban region in the new socio-economic conditions in Poland. The case of Toruń, Bulletin of Geography. Socio-economic series, 9, s. 63–78.
21. Huff D.L., 1963, Defining and estimating a trade area, Journal of Marketing, 28, s. 34–38.
22. Huff D.L., 1973, The delineation of a national system of planning regions on the basis of urban spheres of influence, Regional Studies, 7, s. 323–329.
23. Iwanicka-Lyra E., 1969, Delimitacja aglomeracji wielkomiejskich w Polsce, Prace Geograficzne, IG PAN, 76, Warszawa.
24. Karlsson C., Olsson M., 2006, The identification of functional regions: theory, methods and applications, Annals of Regional Science, 40, 1, s. 1–18.
25. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
26. Korcelli P., 1976, Aglomeracje miejskie w systemach osadniczych, Przegląd Geograficzny, 48, 4, s. 589–598.
27. Korcelli P., 1981, Regiony miejskie w systemie osadniczym Polski, [w:] K. Dziewoński, P. Korcelli (red.), Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 140, s. 189–212.
28. Korcelli P., 2011, Obszary metropolitalne a funkcjonalne obszary miejskie, [w]: S. Kaczmarek (red.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wydawnictwu UŁ, Łódź, s. 43–50.
29. Korcelli P., Degórski M., Drzazga D., Komornicki T., Markowski T., Szlachta J., Węcławowicz G., Zaleski J., Zaucha J., 2010, Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033, Studia KPZK PAN, 128, Warszawa.
30. Korcelli-Olejniczak E., 2012, Region metropolitalny – pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 235, Warszawa.
31. Kunc J., Tonev P., Szczyrba Z., Frantal B., 2012, Commuting for retail shopping as a part of the daily urban system (Brno, the Czech Republic), Geographia Technica, 7, 1, s. 36–45.
32. Leszczycki S., Eberhardt P., Heřman S., 1971, Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce 1966–2000, Biuletyn KPZK PAN, 67, Warszawa.
33. Lier K., 1965, Region metropolitalny Warszawy – próba delimitacji, Biuletyn KPZK PAN, 35, Warszawa, s. 50–87.
34. Liszewski S., 2005, Delimitacja obszaru metropolitalnego Łodzi, [w:] K. Bald, T. Markowski (red.), Obszar metropolitalny Łodzi – wyzwania i problemy, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, s. 25–47.
35. Maik W., 2010, Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny jako czynnik rozwoju i integracji województwa kujawsko-pomorskiego, [w:] S. Ciok, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 65–73.
36. Manzato G.G., da Silva A.N.R., 2009, Spatial-temporal combination of variables for monitoring changes in metropolitan areas, Applied Spatial Analysis, 3, s. 25–44.
37. Markowski T., Marszał T., 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa.
38. MBPR, 2011, Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
39. McKenzie R.D., 1933, The Metropolitan Community, McGraw-Hill, New York.
40. Potrykowska A., 1985, Delimitacja strefy podmiejskiej Warszawy, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, s. 123–144.
41. Potrykowska A., 1989, Funkcjonalne regiony miejskie w krajowym systemie osadniczym, [w:] P. Korcelli, A. Gawryszewski (red.), Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce, Prace Geograficzne, 152, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 55–75.
42. Rykiel Z., 1997, Aglomeracje wielkomiejskie, plansza 66.3 [w:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Geodeta Kraju, IGiPZ PAN, Warszawa.
43. Rykiel Z., 2002, Koncepcje i delimitacje wielkomiejskich form osadniczych w Polsce, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany. XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 9–19.
44. Schwanen T., Dieleman F., Dijst M., 2003, Car use in Netherlands daily urban systems: does polycentrism result in lower commute times? Urban Geography, 24, s. 410–430.
45. Smart M.W., 1974, Labour market areas: Uses and definition, Progress in Planning, 2, s. 238–353.
46. Smętkowski M., 2007, Delimitacja obszarów metropolitalnych – nowe spojrzenie, [w:] G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, EUROREG, Warszawa, s. 215–233.
47. Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., 2009, Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja, Raporty i analizy EUROREG 1/2009, Warszawa.
48. SMB, 2011, Metropolia Bydgoska, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska, Bydgoszcz http://www.metropolia.bydgoszcz.pl/pliki/metro_info_04_11.pdf (21.05.2013).
49. Suliborski A., 1985, Delimitacja strefy podmiejskiej Łodzi. Analiza pojęć i założeń metodologicznych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, s. 213–285.
50. Swianiewicz P., Klimska K., 2005, Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce – waniliowe centrum, mozaika przedmieść, Prace i Studia Geograficzne, 35, s. 45–70.
51. Sýkora L., Mulíček O., 2009, The micro-regional nature of functional urban areas (FUAs): lessons from the analysis of the Czech urban and regional system, Urban Research & Practice, 2, 3, s. 287–307.
52. Tarkowski M., 2005, Dzienny system miejski jako metropolitalny obszar statystyczny – propozycja delimitacji, [w:] T. Markowski (red.), Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, 221, Warszawa, s. 95–104.
53. Tošić D., Krunić N., Petrić J., 2009, Dnevni urbani sistemi u funkciji prostorne organizacije Srbije, Arhitektura i urbanizam, 27, s. 35–45.
54. WBPP, 2006, Delimitacja Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, Poznań, http://www.wbpp.poznan.pl/opracowania/POM/POM.html (20.05.2013).
55. Zalewski J., 2005, Poznański obszar metropolitalny – doświadczenia i wnioski związane z delimitacją obszaru, [w:] T. Markowski (red.), Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, 221, Warszawa, s. 189–202.
56. Zborowski A. 2004, Podejście funkcjonalno-strukturalne w badaniach delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce (przykład Krakowa), [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 25–39.
57. Zgliński W., 1994, Kształtowanie się strefy żywicielskiej aglomeracji warszawskiej, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 164, Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

85

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

173

Strona końc.:

197

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,3 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:31308 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.2.2

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji