Object

Title: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu oraz dynamiki zawierania małżeństw w Polsce w latach 1999-2011 = Marriage in Poland by voivodships in the years 1999-2011

Creator:

Podogrodzka, Małgorzata

Date issued/created:

2013

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 2 (2013)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Brzozowska Z., 2011, Przestrzenne zróżnicowanie urodzeń pozamałżeńskich w Polscew latach 2002–2010, Studia Demograficzne, 2, s. 59–84.
2. Barański T., Kaczmarek S., 2007, Changing marriage and divorce rate in Poland compared to other EU Countries, Bulletin of Geography, 7, s. 87–102.
3. Cliquer R.L. 1993, The future of Europe’s population, Population Studies, 26, Council of Europe, Strasbourg, s. 77–100.
4. Coleman D.A., 1995, Demographic changes in Central and Eastern Europe: current situation and trends, referat na międzynarodową konferencję na temat „Demograficzny profil krajów Europy Środkowej i Wschodniej”, Ryga (Łotwa).
5. Czyż T., 2002, Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski, Studia Regionalne i Lokalne, 2-3, s. 5–13.
6. Gałka J., 2009, Dynamika i struktura małżeństw w województwie lubelskim jako wskaźnik przemian społeczno-gospodarczych, Prace Geograficzne, 121, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
7. Gawryszewski A., 2005, Ludność Polski w XX wieku, Monografie IGiPZ PAN, 5, Warszawa.
8. Gołata E., 1995, Płodność i małżeńskość w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, Studia Demograficzne, 3/121, s. 26–33.
9. Holzer J.Z., 1999, Demografia, PWE, Warszawa.
10. Kaa D.J. van de 1994, The secend demographic transition revisited: teories and expectations, [w:] Population and Family in the Low Countries 1993. Late Fertility and Other Current Issues, NIDI-CBOS, Swers & Zeitinger B.V., Amsterdam.
11. Kotowska I.E., 1994, Future changes in living arrangements in Poland – an outline of the conceptual framework, Studia Demograficzne, 4, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Warszawa.
12. Kotowska I.E., 1999, Teoria zmian demograficznych – drugie przejście demograficzne, [w:] I.E. Kotowska (red.), Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 11–33.
13. Kowaleski J.T., Szukalski P. (red), 2004, Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
14. Lesthaeghe R., 1991, The Second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation, IPD Working Papers, 2, Free Universitet, Brussels.
15. Lesthaeghe R., 1995, The second demographic transition in Western countries: An interpretation, [w:] K.O. Mason, A.-M. Jensen (red.), Gender and Family Change in Industrialized Countries, Clarendon Press, Oxford, s. 17–62.
16. Podogrodzka M., 2011, Rynek pracy determinantą przestrzennego zróżnicowania procesu zawierania małżeństw w Polsce w latach 1990–2009, [w:] M. Balcerowicz-Szkutnik (red.), Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji – aspekty pozytywne i negatywne, Studia Ekonomiczne, 95, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 129–138.
17. Podogrodzka M., 2012, Zmiany zachowań matrymonialnych na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990–2009, Wieś i Rolnictwo, 3, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 78–96.
18. Roczniki Demograficzne z lat 1990–2011, GUS, Warszawa.
19. Sytuacja Demograficzna Polski 2010–2011, 2011, Rządowa Rada Ludnościowa, GUS, Warszawa.
20. Szukalski P., 2009, Przemiany polskiej rodziny – na marginesie badań nad urodzeniami pozamałżeńskimi, Polityka Społeczna, 8, s. 5–6.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

2

Start page:

243

End page:

269

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:31311 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.2.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information