Obiekt

Tytuł: Wielokryterialna ocena przydatności terenu do rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie gminy Romanów = A multicriterial evaluation of land suitability for wind energy development, as exemplified by Poland's gmina of Rymanów

Twórca:

Synowiec, Wojciech ; Luc, Małgorzata

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 3 (2013)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. Badora K., 2010, Lokalizacja farm wiatrowych w południowej części województwa opolskiego, a uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe, Inżynieria Ekologiczna, 23, s. 97–107. ; 2. BDL, Baza Danych Lokalnych, GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/ (marzec 2013). ; 3. Borzyszkowski J., Cichocki Z., Bidłasik M., Kuśmierz A., Szymański P., Kasprzak-Miler A., Szałygin J., Wojdyła H., Wlazło Z., 2010, Studium przestrzennych uwarunkowań krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych i turystycznych rozwoju energetyki wiatrowej w województwie podkarpackim, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa. ; 4. Bożętka B., 2010, Pozyskiwanie energii wietrznej a zmiany krajobrazu. Konsekwencje dla funkcji rekreacyjnej. Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, Problemy Ekologii Krajobrazu, 27, s. 49–58. ; 5. Bryndza J., 2006, Analiza hierarchiczna problemu w szacowaniu ryzyka projektu informatycznego metodą punktową, Systemy Wspomagania Organizacji, Katedra Informatyki, Akademia Ekonomiczna, Katowice. ; 6. Chapman S., 2010, Can wind farms make people sick?, http://www.crikey.com.au (luty 2011). ; 7. Ciołkosz A., Guzik C., Luc M., Trzepacz P., 2011, Zmiany użytkowania ziemi w Karpatach Polskich w okresie 1988–2006, IGiGP UJ, Kraków. ; 8. Flaga A., 2008, Inżynieria wiatrowa. Podstawy i zastosowania, Arkady, Warszawa. ; 9. Folta J., 2007, Prognoza oddziaływania na środowisko. Zmiana Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego: teren budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolniczych w miejscowościach: Klimkówka, Rymanów, Ladzin (część zachodnia) i Wróblik Królewski w gminie Rymanów", teren budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolniczychw miejscowościach: Ladzin (część wschodnia) i Wróblik Szlachecki w gminie Rymanów", Urząd Miasta Rymanów, Zarszyn, maszynopis. ; 10. Gołaszewski J., 2009, Odnawialne źródła energii a kształtowanie i ochrona środowiska, [w:] J. Koc (red. nauk.), Materiały III Konferencji Naukowej Kształtowanie i Ochrona Środowiska", Olsztyn, 23–25 VI 2009, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, s. 73. ; 11. Hansen H. S., 2005, GIS-based Multi-Criteria Analysis of Wind Farm Development, Proceedings Proceedings of the 10th Scandinavian Research Conference on Geographical Information Sciences, 13th-15th June 2005, Stockholm, ScanGIS'2005, http://vbn.aau.dk/files/1420302/Henning_ScanGIS_2005.pdf (sierpień 2013), s. 75–87. ; 12. Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł wytwórczych przyłączanych do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja SA o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, 2013, PGE Dystrybucja SA, Biuro Zarządzania Rozwojem Sieci, Lublin http://www.pgedystrybucja.pl (kwiecień 2013). ; 13. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, 2008, PGE, Energa, Tauron, Enea http://www.operator.enea.pl/21/INSTRUKCJE/Instrukcje-IRiESD-883.html (sierpień 2013). ; 14. Key World Energy, Statistics, 2012, International Energy Agency http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/kwes.pdf (sierpień 2013). ; 15. Kistowski M., 2012, Propozycja metodyczna oceny środowiskowych uwarunkowań lokalizacji farm wiatrowych w skali regionalnej, Przegląd Geograficzny, 84, 1, s. 5–22. ; 16. Kistowski M., Niecikowski K., 2011, Konspekt opracowania dotyczącego oceny uwarunkowań lokalizacji elektrowni wiatrowych w skali regionalnej, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Gdańsk-Warszawa. ; 17. Kistowski M., Staszek W., 1999, Poradnik do opracowania gminnego i powiatowego programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gdańsk. ; 18. Knapik W., Kowalik W., Poręba K., 2004, Plan rozwoju lokalnego gminy Rymanów na lata 2004–2013, Instytut Karpacki, Stary Sącz. ; 19. Krukierek M. (red), 2002, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymanów, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego, Krosno. ; 20. Kubicz G., Wojcieszyk H., Wojcieszyk K., 2003, Studium możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim, Biuro Planowania Przestrzennego, Słupsk. ; 21. Maćkowiak J., 2002, Doświadczenia Niemiec w zakresie wpływu elektrowni wiatrowych na środowisko i krajobraz, Problemy Ocen Środowiskowych, 3(18). ; 22. Maleńczuk W. (red), 2009, Przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie lubelskim, Biuro Planowania Przestrzennego, Lublin http://www.bpp.lublin.pl. ; 23. Malko J., 2012, Globalne prognozy energetyczne do roku 2035, Energetyka, luty 2012, s. 73–76. ; 24. Michalczuk W. (red.), 2009, Przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie lubelskim, Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Lublin hffp://ww.bpp.lublin.pl (październik 2010). ; 25. Moiloa B., 2009, Geographical Information Systems for Strategic Wind Energy Site Selection, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam. ; 26. Niecikowski K., Kistowski M., 2008, Uwarunkowania i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie strefy pobrzeży i wód przybrzeżnych województwa pomorskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. ; 27. Norma Europejska EN 61400-21, 2002, Europejski Komitet Normalizacyjny CENELEC. ; 28. Nowicki W. (red.), 2007, Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce, Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej, Warszawa. ; 29. Odległość turbin wiatrowych od linii elektroenergetycznych NN, 2009, PSE, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA, Departament Eksploatacji, Konstancin-Jeziorna http://ww.pse-operator.pl (marzec 2013) ; 30. Olech S., Juchnowska U., 2006, Przyrodniczo-przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie warmińsko-mazurskim, Biuro Planowania Przestrzennego, Elbląg. ; 31. Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł wytwórczych przyłączanych do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja SA o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, 2013, PGE Dystrybucja SA, Biuro Zarządzania Rozwojem Sieci, Lublin. ; 32. Poussard E. (red.), 2004, Spatial Planning of Wind Turbine, PREDAC, European Actions for Renewable Energies, http://www.cler.org/predac/ (maj 2011). ; 33. Pytlowany R., 2003, Prognoza oddziaływania na środowisko, [w:] Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających terenów rolnych w miejscowościach: Klimkówka, Rymanów, Ladzin, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki w gminie Rymanów, Urząd Miasta Rymanów, maszynopis. ; 34. Raport. The Potencial Health Impact of Wind Turbines, 2010, Chief Medical Officer of Health http://www.health.gov.on.ca (maj 2011). ; 35. Rodman L.C., Meentemeyer R.K., 2006, A geographic analysis of wind turbine placement in Northern California, Energy Policy, 34, s. 2137–2149. ; 36. Soliński B., 2008, Analiza zasobów energetycznych wiatru województwa podkarpackiego, Baza danych odnawialnych źródeł energii województwa podkarpackiego http://www.baza-oze.pl (lipiec 2010). ; 37. Spezifikation für den Transport, Transportwege, sonstige Zuwegungen und Kranstellflächen, 2011, REpower MM82/MM92/MM100, REpower Systems SE, Hamburg, Germany. ; 38. Szurlej-Kielańska A., Kaczerowski M., 2011, Aspekty lokalizacyjne farm wiatrowych Ambiens http://www.ambiens.pl (kwiecień 2011). ; 39. World Energy Outlook 2012, International Energy Agency http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/German.pdf (sierpień 2013). ; 40. Wymagania w zakresie minimalnej odległości turbin wiatrowych od napowietrznych linii elektroenergetycznych obowiązujące w ENERGA-OPERATOR SA, 2008, Energa Operator SA, Gdańsk. ; 41. Zathey M. (red.), 2010, Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne, Wrocław. ; 42. Zuwegung und Kranstellfläche, E-101, 147m Betonfertigteilturm, 2012, Enercon GmbH, Aurich, Germany.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

85

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

323

Strona końc.:

352

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,7 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:35474 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.3.1

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji