Obiekt

Tytuł: Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolityczne = The Rimland concept of Nicholas Spykmanand its geopolitical consequences

Twórca:

Eberhardt, Piotr (1935-2020)

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 2 (2014)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1.Araszkiewicz K., 2007, Nicholas John Spykman – strategia dla amerykańskiej powojennej polityki zagranicznej, Racja Stanu. Studia i Materiały, 1, 1, s. 213-227.
2. Bordonaro F., 2009, Rediscovering Spykman (Rimland, Geography of Peace, Foreign) http://www.exploringgeopolitics.org/ (styczeń 2013).
3. Brzeziński Z., 1990, Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku, Instytut Literacki, Paryż.
4. Cohen S.B., 1973, Geography and Politics in a World Divided, Oxford University Press, Oxford.
5. Cohen S.B., 2003, Geopolitics of the World System, Rowman & Littlefield Publisher Inc., Boston.
6. Cohen S.B., 2009, Geopolitics: The Geography of International Relations, Rowman & Littlefield Publisher Inc., Boston.
7. Crampton A., 1995, Discourses of danger: Robert Strausz-Hupé, Geopolitics and American Foreign Policy 1939-1961, Polytechnic Institute and State University, Virginia.
8. Eberhardt P., 2011, Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera, Przegląd Geograficzny, 83, 2, s. 251-266.
9. Eberhardt P., 2013, Koncepcja nawalizmu Alfreda Mahana, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 629-654.
10. Foster J.B., 2006, The new geopolitics of Empire, Monthly Review: An Independent Socialist Magazine, 57, 8, s. 1-11.
11. Fullerton W.M., 1913, Problems of Power, Konstable & Company, London.
12. Furniss E.S., 1952, The contribution of Nicholas John Spykman to the study of international politics, World Politics, 4, 3, s. 382-401.
13. Gerace M.P., 1991, Between Mackinder and Spykman geopolitics, containment and after, Comparative Strategy, 10, 4, s. 347-364.
14. Goodpaster A.J., 1978, For the Common Defense, Lexington Books, Lanham, MD.
15. Jean C., 2003, Geopolityka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków.
16. Kalous M., Kolmaš M., 2010, Geopolitickė diskursy Karla Haushofera a Nicholase Spykmana: kdo, co, proč, a co z toho?, http:/www.globalpolitics.cz/clanky/geopoliticke-diskursy 1. 10.2013).
17. Kennan G., 1954, Realities of American Foreign Policy, Princeton University Press, Princeton.
18. Kennan G., 1982, The Nuclear Delusion: Soviet–American Relations in the Atomic Age, Panteon Books, New York.
19. Klin T., 2008, Wizje ładu międzynarodowego w niemieckiej i anglosaskiej myśli geopolitycznej w okresie II wojny światowej, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
20. Klin T., 2011, Amerykańska doktryna powstrzymywania w świetle rozważań Halforda Mackindera i Nicholasa Spykmana, Racja Stanu. Studia i Materiały, 1, 9, s. 33-46.
21. Moczulski L., 1999, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
22. Otok S., 2003, Geografia polityczna. Geopolityka – Państwo – Ekopolityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
23. Potulski J., 2010, Wprowadzenie do geopolityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
24. Rykiel Z., 2006, Podstawy geografii politycznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
25. Sempa F.P., 2002, Geopolitics: From the Cold War to the 1st Century, Transaction Publisher, New Brunswick, New Jersey.
26. Sempa F.P., 2006, Spykman's World, http:/ www. americandiplomacy org (21.10.2013).
27. Spykman N., 1925, The Social Theory of Georg Simmel, University of Chicago Press, Chicago.
28. Spykman N., 1926, The social background of Asiatic nationalism, The American Journal of Sociology, 33, 3, s. 396–412.
29. Spykman N., 1934, States rights and the league, The Yale Review, 24, 2, s. 274-293.
30. Spykman N., 1938a, Geography and foreign policy I, The American Political Science Review, 32, 1, s. 28-50.
31. Spykman N., 1938b, Geography and foreign policy II, The American Political Science Review, 32, 2, s. 213-236.
32. Spykman N., 1942a, America's Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power, Harcourt, Brace and Company, New York.
33. Spykman N., 1942b, Security and international organization, Geographical Review, 32, 3, s. 436-447.
34. Spykman N., 1944, The Geography of the Peace, Harcourt, Brace and Company, New York.
35. Spykman N., Rollins A.A., 1939a, Geographic objectives in foreign policy I, The American Political Science Review, 33, 3, s. 391-410.
36. Spykman N., Rollins A.A., 1939b, Geographic objectives in foreign policy II, The American Political Science Review, 33, 4, s. 591-614.
37. Teggart F.J., 1943, In memorial, Nicholas J. Spykman (1893-1943), The American Journal of Sociology, 49, 1, s. 60.
38. Thompson N., 2009, The Hawk and the Dove. Paul Nitze, George Kennan, and the History of the Cold War, Henry Hold & Company, New York.
39. Wilkinson D., 1985, Spykman and the geopolitic, [w:] C. Zappo, Ch. Zorgbibe (red.), On Geopolitic: Classical and Nuclear, NATO Asi Series, Martinus Nijhoff Publisher, Dordrecht, s. 77-129.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

86

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

261

Strona końc.:

280

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,3 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:47056 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2014.2.5

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji