Obiekt

Tytuł: Dynamika piętrzenia wody w zespole zbiorników Czorsztyn–Sromowce Wyżne = The dynamics of water level in the Czorsztyn–Sromowce Wyżne reservoir complex

Twórca:

Wiejaczka, Łukasz

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 1 (2015)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

W artykule przeanalizowano dynamikę stanów wody w zespole zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne na Dunajcu w ciągu pierwszego 15-lecia jego funkcjonowania. Wykorzystano dane archiwalne z lat 1998-2012 udostępnione przez Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA. Zwrócono uwagę na podobieństwa i różnice dynamiki stanów wody pomiędzy dużym zbiornikiem Czorsztyn a małym, wyrównawczym zbiornikiem Sromowce Wyżne. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zbiornik Czorsztyn odznacza się dużą dynamiką wahań poziomu wody w cyklu rocznym oraz wieloleciu. W ich rocznym rozkładzie zaznacza się wyraźny podział na okres wysokich stanów letnich oraz niskich zimowych. Przebieg stanów wody w zbiorniku Sromowce Wyżne w cyklu rocznym oraz wieloleciu jest bardziej wyrównany. Wahania poziomu wody w tym zbiorniku są w głównej mierze uzależnione od sposobu gospodarowania wodą. W zbiorniku Czorsztyn roczny przebieg stanów wody ściśle nawiązuje do wielkości zasilania oraz odpływu wody z zespołu zbiorników.

Bibliografia:

1. Baran M., Gwiazda R., 2006, Siewkowce Charadrii Zbiornika Dobczyckiego – dynamika przelotu, struktura gatunkowa i liczebność w zależności od poziomu wody, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 62, 4, s. 11-25.
2. Coops H., Beklioglu M., Crisman T.L., 2003, The role of water-level fluctuations in shallow lake ecosystems – workshop conclusions, Hydrobiologia, 506, 1-3, s. 23-27.
3. Gasith A., Gafny S., 1990, Effects of water level fluctuation on the structure and function of the littoral zone, [w:] M.M. Tilzer, C. Serruya (red.), Large Lakes – Ecological Structure and Function, Springer, Berlin-Heidelberg, s. 156-171.
4. Goldsby T.L., Bates A.L., Stanley R.A., 1978, Effect of water level fluctuation and herbicide on Eurasian Watermilfoil in Melton Hill Reservoir, Journal of Aquatic Plant Management, 16, s. 34-38.
5. Hill N.M., Keddy P.A., Wisheu I.C., 1998, A hydrological model for predicting the effects of dams on the shoreline vegetation of lakes and reservoirs, Environmental Management, 22, 5, s. 723-736.
6. Kloss A. (red.), 2003, Zespół zbiorników wodnych Czorsztyn–Niedzica i Sromowce Wyżne im. Gabriela Narutowicza. Monografia, RZGW w Krakowie, Hydroprojekt Warszawa, IMGW, Warszawa.
7. Kloss A., Fiedler-Krukowicz H., 2003, Gospodarka wodna w normalnych warunkach eksploatacji i obliczenia hydroenergetyczne, [w:] A. Kloss (red.), Zespół zbiorników wodnych Czorsztyn–Niedzica i Sromowce Wyżne im. Gabriela Narutowicza. Monografia, RZGW w Krakowie, Hydroprojekt Warszawa, IMGW, Warszawa, s. 63-69.
8. Knutelski S., 2010, Przemiany fauny rejonu Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne od stanu przed ich powstaniem do czasu napełnienia wodą oraz ocena przyczyn tego zjawiska, Pieniny-Zapora-Zmiany. Monografie Pienińskie, 2, s. 173-184.
9. Kozielska-Sroka E., Michalski P., Zydroń T., 2010, Uwarunkowania geotechniczne i hydrodynamiczne transformacji północnej strefy brzegowej zbiornika Czorsztyn-Niedzica w trakcie jego eksploatacji, Pieniny-Zapora-Zmiany. Monografie Pienińskie, 2, s. 63-82.
10. Leira M., Cantonati M., 2008, Effects of water-level fluctuations on lakes: an annotated bibliography, [w:] Ecological Effects of Water-Level Fluctuations in Lakes, Springer, Netherlands, s. 171-184.
11. Liro M., 2014, The experimental use of a statistical algorithm and GIS for detecting the spatial reach of the impact of a dam reservoir on the development of a river channel. The case of the Dunajec and the Bialka rivers, the Polish Carpathians, EGU General Assembly Conference Abstracts, 16, s. 7993.
12. Łajczak A., 1995, Studium nad zamulaniem wybranych zbiorników zaporowych w dorzeczu Wisły, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, 8.
13. Nowlin W.H., Davies J.M., Nordin R.N., Mazumder A., 2004, Effects of water level fluctuation and short-term climate variation on thermal and stratification regimes of a British Columbia reservoir and lake, Lake and Reservoir Management, 20, 2, s. 91-109.
14. Soja R., 2002, Regime of the water level oscillations of the Dobczyce Reservoir, Prace Geograficzne IGiGP UJ, 109, s. 11-20.
15. Wang Y., Wu J.Q., Huang H.W., Liu S.B., 2004, Quantitative analysis of plant communities in water-level-fluctuation zone within Three Gorges reservoir area of Changjiang River, Journal of Wuhan Botanical Research, 22, 4, s. 307-314.
16. Wiejaczka Ł., 2011, Wpływ zbiornika wodnego Klimkówka" na abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego w dolinie rzeki Ropy, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 229.
17. Wiejaczka Ł., Wesoły K., 2012, Differentiation of temporal water level dynamics in the Besko and Klimkówka reservoirs (the Low Beskids, Poland), Geographia Polonica, 85, 4, s. 35-46.
18. Wojtuszewska K., 2007, Dynamika zmian stanu wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie zbiorników wodnych Solina-Myczkowce, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 23, 3, s. 119-134.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

87

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

109

Strona końc.:

124

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:53536 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2015.1.6

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji