Obiekt

Tytuł: Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5°91’–104°8’ E) = Differentiation of pine forests as an effect of geographical and habitat conditions from the Netherlands to Irkutsk (5°91’–104°8’ E)

Twórca:

Roo-Zielińska, Ewa (1948- ) ; Solon, Jerzy ; Degórski, Marek

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 1 (2009)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

W artykule przedstawiono zróżnicowanie wybranych charakterystyk dwóch podstawowych komponentów borów sosnowych: roślinności (składu gatunkowego, synuzjów, biomasy oraz wartości liczb wskaźnikowych) oraz gleb (dominujących procesów glebowych i właściwości gleb) w różnych skalach przestrzennych: od makrogeograficznej do lokalnej. Badaniami objęto 12 stanowisk (6 obiektów x 2 powierzchnie): po jednym w Holandii, Szwecji i Polsce oraz 3 w Rosji: Perm, St. Petersburg i Irkuck. W każdym obiekcie było jedno stanowisko znajdujące się w naturalnym zbiorowisku leśnym i jedno w zasięgu silnej antropopresji. Głównym celem badań była identyfikacja powiązań między cechami strukturalnymi zbiorowiska leśnego, jego charakterystykami ekologicznymi i cechami gleby. Otrzymane wyniki pozwalają wnioskować, że większość analizowanych charakterystyk zmienia się w trzech różnych płaszczyznach: geograficznej, lokalno-siedliskowej oraz oddziaływań antropogenicznych.

Bibliografia:

1. Bednarek R., 1991, Wiek, geneza i stanowisko systematyczne gleb rdzawych w świetle badań paleopedologicznych w okolicach Osia (Bory Tucholskie), Rozprawy UMK, Toruń.
2. Breymeyer A., Reed D. (red.), 2003, Patterns of pine ecosystem response to climate on a boreal temperate transect, Polish Journal of Ecology, 51, 4.
3. Breymeyer A., Roo-Zielińska E. (red.), 1998, Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej – badania geoekologiczne, Dokumentacja Geograficzna, 13, IGiPZ PAN, Warszawa.
4. Breymeyer A., Degórski M., Roo-Zielińska E., Solon J., 2006, Warming, continentality and pollution: large scale forces driving pine ecosystems, Papers on Global Change IGBP, 13, s. 79–114.
5. Degórski M., 2002, Przestrzenna zmienność właściwości gleb bielicoziemnych środkowej i północnej Europy a geograficzne zróżnicowanie czynników pedogenicznych, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 182, Warszawa.
6. Degórski M., 2007, Spatial Variability in Podzolic Soils of Central and Northern Europe, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C.
7. Degórski M., 2008, Oddziaływanie miasta na wybrane właściwości gleb w kilku europejskich i azjatyckich aglomeracjach, Dokumentacja Geograficzna, 37, s. 150–160.
8. Diekmann M., 2003, Species indicator values as an important tool in applied plant ecology – a Review, Basic and Applied Ecology, 4, s. 1–14.
9. Ellenberg H., Weber H.E., Düll R., Wirth V., Werner W., Paulissen D., 1991, Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa, Scripta Geobotanica, 18, Göttingen.
10. Gillet F., 1980, Les phytocoenoses forestieres du Jura nord-occidental. Essai de phytosociologie integree, These, Besancon.
11. Julve P., Gillet F., 1994, III. Experiences of French authors (Map 3), [w:] J.B. Falinski (red.), Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basic phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Bialowieza Forest, Phytocoenosis 6 (N.S.), Supplementum Cartographiae Geobotanicae, 4, s. 45–66.
12. Konecka-Betley K., 1968, Zagadnienia żelaza w procesie glebotwórczym, Roczniki Gleboznawcze, 1, s. 51–97.
13. Lindacher R., Böcker R., Bemmerlein-Lux, F.A., Kleemann, A., Haas, S., 1995, PHANART Datenbank der Gefäßpflanzen Mitteleuropas, Erklärung der Kennzahlen, Aufbau und Inhalt. Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der ETH, Stiftung Rübel, Zürich.
14. Liski J., Westman C., Dernsity of organic carbon in soil at coniferous forest sites in southern Finland, Biogeochemistry, 29, s. 183–197.
15. Mavriščev V.V., 1980, Sinuzialnaja struktura fitocenozov kisličnoj serii tipov lesa, Avtoreferat, Instytut Eksperimentalnoj Botaniki AN BSSR, Minsk.
16. McKeague J. (red.), 1981, Manual on Soil Sampling and Methods of Analysis, Canadian Society of Soil Science, Prince George, British Columbia, Canada.
17. Means J.E., Hansen H.A., Koerper G.J., Alaback P.B., Klopsch M.W., 1994, Software for Computing Plant Biomass – BIOPAK Users Guide, General Technical Report PNW-GTR, 340, U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, Portland, OR.
18. Means J.E., Krankina O.N., Jiang H., Li H., 1996, Estimating Live Fuels for Shrubs and Herbs with BIOPAK, General Technical Report PNW-GTR, 372, U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, Portland, OR.
19. Mehra O., Jackson J., 1960, Iron oxide removal from soils and clays by a dithionite-citrate system buffered with sodium bicarbonate, Clay and Clays Minerals, 5, s. 317–327.
20. Mokma D., 1983, New chemical criteria for defining the spodic horizon, American Journal of Soil Sciences, 47, 5, s. 972–976.
21. Olson D.M., Dinerstein E., Wikramanayake E.D., Burgess N.D., Powell G.V.N., Underwood E.C., D'Amico J.A., Itoua I., Strand H.E., Morrison J.C., Loucks C.J., Allnutt T.F., Ricketts T.H., Kura Y., Lamoreux J.F., Wettengel W.W., Hedao P., Kassem K.R., 2001, Terrestrial ecoregions of the World: A new map of life on Earth, BioScience, 51, s. 933–938.
22. Roo-Zielińska E., 2004, Fitoindykacja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego. Podstawy teoretyczne i analiza porównawcza stosowanych metod, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 199, Warszawa.
23. Roo-Zielinska E., Solon J., 1997, Effect of geographical location on species composition, vegetation structure, diversity and phytoindicative characteristics in pine forests, Environmental Pollution, 98, 3, s. 347–360.
24. Roo-Zielinska E., Solon J., 1998a, Geographical differentiation of the floristic composition and structure of the herb layer of forest permanent plots in East Germany, Poland and Belarus, [w:] Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems, February 5–9, 1996, Riverside, California, General Technical Report, PSIO-GTR, 164,U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, Portland, OR, s. 151–160.
25. Roo-Zielinska E., Solon J., 1998b, Herb layer diversity and phytoindicative evaluation of habitat conditions of forest permanent plots in Poland, [w:] Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems, February 5–9, 1996, Riverside, California, General Technical Report, PSIO-GTR, 164, U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, Portland, OR, s. 161–168.
26. Schaffers A.P., Sykora K.V., 2000, Reliability of Ellenberg indicator values for moisture, nitrogen and soil reaction: a comparison with field measurements, Journal of Vegetation Science, 11, s. 225–244.
27. Solon J., 1998, Różnorodność gatunkowa borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52°N, 12–32°E) i śląskim", [w:] A. Breymeyer i E. RooZielińska (red.), Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej – badania geoekologiczne, Dokumentacja Geograficzna, 13, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 113–130.
28. Solon J., Roo-Zielińska E., 1998, Zróżnicowanie struktury runa borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52°N, 12–32°E) i śląskim", [w:] A. Breymeyer, E. Roo-Zielińska (red.), Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej – badania geoekologiczne, Dokumentacja Geograficzna, 13, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 99–112.
29. Solon J., Roo-Zielińska E., 2003, Ground vegetation carbon and its relation to climate and species richness, Polish Journal of Ecology, 51, 4, s. 513–527.
30. Systematyka Gleb Polski, 1989, PTG, Roczniki Gleboznawcze, 40, 3/4, s. 157–177.
31. Ulrich B., 1981, Okologische Gruppierung von Boden nach ihrem chemischen Bodenzustand, Zeitschrift für Pflanzernährung und Bodenkunden, 144, s. 289–305.
32. Van Reeuwijk L., 1995, Procedures of soil analysis, Technical Paper, 9, International Soil Reference and Information Centre, Wageningen, The Netherlands.
33. World Reference Base for Soil Resources (WRB), 1998, World Soil Resources Reports, 84, FAO, SRIC and ISSS, Rome.
34. World Reference Base for Soil Resources (WRB). A Framework for International Classification Correlation and Communication, 2006, World Soil Resources Reports, 103, FAO, Rome.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

81

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

46

Format:

Rozmiar pliku 3,1 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55620 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2009.4.1

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji