Object

Title: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część II = Ownership transformation of urban-transport companies in Poland – part II

Creator:

Taylor, Zbigniew (1946- ) ; Ciechański, Ariel

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 2 (2009)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Chyba A., 2007, Miejski transport zbiorowy w Zakopanem, Transport Miejski i Regionalny, 12, s. 31–36. ; 2. Dydkowski G., Tomanek R., 1999, Regulacyjne ograniczenia rynkowego zarządzania komunikacją miejską, Przegląd Komunikacyjny, 7–8, s. 24–27. ; 3. Mazur B., 2005, Funkcjonowanie zintegrowanych systemów transportu pasażerskiego – wnioski z doświadczeń czeskich, [w:] Integracja lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego – szanse i bariery, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa, s. 15–38. ; 4. Pertkiewicz M. J., Machowiak R., 1996, Kaliskie Linie Autobusowe, sukces przekształcenia – przekształcenie sukcesu, Transport Miejski, 12, s. 11–15. ; 5. Rozkwitalska C., Kiewel J., Kozłowski M., Madej W., Rataj M., Ryciak L., Tarchalski Z., Więckowski M., 1994, Komunikacja miejska. Organizacja, zarządzanie i finansowanie, Agencja Wydawnicza Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa. ; 6. Rudnicki A., Starowicz W., 2005, Transport miejski, Przegląd Komunikacyjny, 12, s. 72–78. ; 7. Taylor Z., Ciechański A., 2007, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw PKS w nowej sytuacji gospodarczej, Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 5–44. ; 8. Taylor Z., Ciechański A., 2008a, Transformacja własnościowa przedsiębiorstw PKS po roku 1990, Przegląd Komunikacyjny, 4, s. 3–13. ; 9. Taylor Z., Ciechański A., 2008b, What happened to the national road carrier in a post-communist country? The case of Poland's State Road Transport, Transport Reviews, 28, 5, s. 619–640. ; 10. Taylor Z., Ciechański A., 2008c, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część I, Przegląd Geograficzny, 80, 4, s. 495–513. ; 11. "Tczewski" model komunikacji miejskiej, prezentacja przygotowana na konferencję pt. Sektor komunalny w Polsce i Europie, Gdańsk, 29.05.2007, ; 12. Tomanek R., 2003, Liberalizacja transportu miejskiego w Polsce na tle polityki transportowej Unii Europejskiej, [w:] G. Dydkowski, R. Tomanek (red.), Liberalizacja transportu w warunkach transformacji gospodarczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 195–211. ; 13. www.alpbuses.com – strona internetowa Autobusowych Linii Prywatnych (29.09.2008). ; 14. bip.tram-silesia.pl – Tramwaje Śląskie SA, Biuletyn Informacji Publicznej (12.09.2008). ; 15. www.igkm.pl – strona internetowa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (1.07.2008). ; 16. www.infobus.pl – internetowy portal autobusowy Infobus (1.07.2008). ; 17. www.katowice.uw.gov.pl – strona internetowa Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach(16.09.2008). ; 18. www.kla.com.pl – strona internetowa Kaliskich Linii Autobusowych (11.09.2008). ; 19. www.komunikacja.bialystok.pl – strona internetowa Departamentu Dróg i Transportu Urzę-du Miasta w Białymstoku (9.09.2008). ; 20. www.komunikacja.radom.pl – nieoficjalna strona internetowa komunikacji miejskiejw Radomiu, redagowana przez M. Ziółkowskiego i B. Wurmana (10.09.2008). ; 21. www.mpk.swidnica.pl – strona internetowa Komunikacyjnego Związku Komunalnego GórnośląskiegoOkręgu Przemysłowego (16.09.2008). ; 22. www.mpk.kielce.pl – strona internetowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnegow Kielcach (9.09.2008). ; 23. www.mpk.swidnica.pl – strona internetowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnegow Świdnicy (9.09.2008). ; 24. www.mzdik.pl – strona internetowa Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu(10.09.2008). ; 25. www.netblok.pl/~noltychy/histkomslaskiej2.html – prywatna strona internetowa – Historiaśląskich autobusów. Geneza i rozwój Komunikacyjnego Związku Komunalnego GórnośląskiegoOkręgu Przemysłowego (12.09.2008). ; 26. www.wpk.katowice.pl – strona internetowa (Wojewódzki portal komunikacyjny), redagowanaprzez Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie (11.09.2008). ; 27. www.zdik.walbrzych.pl – strona internetowa Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu(29.09.2008). ; 28. www.zkm.tczew.pl – strona internetowa Zakładu Komunikacji Miejskiej Veolia TransportPolska Tczew (22.09.2008). ; 29. Wyszomirski O., 2007, Ewolucja systemów organizacji transportu miejskiego w Europie, Przegląd Komunikacyjny, 7, s.23–28. ; 30. Wyszomirski O. (red.), 2008, Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. ; 31. Wyszomirski O., Grzelec K., Hebel K., 2005, Integracja transportu zbiorowego z punktu widzenia interesów pasażera, operatora i organizatora, [w:] Integracja lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego – szanse i bariery, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa, s. 61–85. ; 32. Zagożdżon B., 2001, Komunikacja miejska w Polsce w okresie transformacji. Analiza na przykładzie wybranych miast, Monografie, 48, Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, Radom.

Relation:

Przegląd Geograficzny ; Przegląd Geograficzny

Volume:

81

Issue:

2

Start page:

205

End page:

236

Format:

File size 1,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55607 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2009.2.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information