Obiekt

Tytuł: Rola opadów nawalnych w kształtowaniu stoków i koryt w Gorcach na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamne = The role of shortlived downpours in shaping slopes and valley bottoms in the Gorce Mountains (as exemplified by the Jaszcze and Jamne catchments)

Twórca:

Bucała, Anna

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 3 (2009)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

W artykule opisano rolę opadów nawalnych w przebiegu procesów stokowych i korytowych w Gorcach na przykładzie dolin potoków Jaszcze i Jamne podczas opadów w lipcu 1997 i 2008. Skutki ulew z pierwszej dekady lipca 1997 r. opisano na podstawie analizy zdjęć lotniczych, na których zarejestrowane zostały płytkie formy osuwiskowe na stokach. Natomiast w czasie badań w lipcu 2008 r. obserwowano bezpośrednio przebieg i skutki krótkotrwałych ulew, które spowodowały największe przekształcenia w korycie potoku Jamne oraz przyczyniły się do powstania na stokach kilku małych zerw zwietrzelinowych. Stwierdzono, że podczas opadów nawalnych większe zmiany zachodzą w korytach potoków niż na stokach.

Bibliografia:

1. Adamczyk B., Komornicki T., 1970, Charakterystyka gleboznawcza dolin potoków Jaszcze i Jamne, Studia Naturae, Seria A, 3, s. 102–153.
2. Cebulak E., Limanówka D., Malota A., Niedbała J., Pyrc R., Starkel L., 2008, Przebieg i skutki ulewy w dorzeczu górnego Sanu w dniu 26 lipca 2005 roku, Materiały Badawcze: Seria Meteorologia, 40, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
3. Froehlich W., 1998, Transport rumowiska i erozji koryta potoków beskidzkich podczas powodzi w lipcu 1997 roku, [w:] L. Starkel, J. Grela (red.), Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 roku, Wydawnictwo PAN, Kraków, s. 133–144.
4. Froehlich W., Słupik J., 1986, Rola dróg w kształtowaniu spływu i erozji w karpackich zlewniach fliszowych, Przegląd Geograficzny, 58, 1–2, s. 67–87.
5. Gerlach T., 1976, Współczesny rozwój stoków w polskich Karpatach Fliszowych, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 122, s. 25–46.
6. Gerlach T., Niemirowski M., 1968, Charakterystyka geomorfologiczna dolin Jaszcze i Jamne, [w:] A. Medwecka-Kornaś (red.), Doliny potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach, Studia Naturae, Seria A, 2, s. 11–22.
7. German K., 1998, Przebieg wezbrania powodzi 9 lipca 1997 roku w okolicach Żegociny oraz ich skutki krajobrazowe, [w:] L. Starkel, J. Grela (red.), Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 roku, Wydawnictwo PAN, Kraków, s. 177–184.
8. Gil E., 1994, Meteorologiczne i hydrologiczne warunki ruchów osuwiskowych, Conference Papers, IGiPZ PAN, 20, s. 89–102.
9. Gil E., 1998, Spływ wody i procesy geomorfologiczne w zlewniach fliszowych podczas gwałtownej ulewy w Szymbarku w dniu 7 czerwca 1985 roku, [w:] L. Starkel (red.), Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis lokalnych ulew, Dokumentacja Geograficzna, 11, Warszawa, s. 85–107.
10. Gil E., Starkel L., 1979, Long-term extreme rainfalls and their role in the modelling of flysch slopes, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 13, s. 207–220.
11. Gorczyca E., 2004, Przekształcenie stoków fliszowych przez procesy masowe podczas katastrofalnych opadów (dorzecze Łososiny), Wydawnicwo UJ, Kraków.
12. Gorczyca E., 2008, Rola płytkich ruchów osuwiskowych w kształtowaniu stoków fliszowych (na przykładzie Beskidu Wyspowego i Bieszczadów), Przegląd Geograficzny, 80, 1, s. 105–126.
13. Gorczyca E., Krzemień K., 1998, Geomorfologiczne skutki katastrofalnych opadów w lipcu 1997 r. w dolinie Łososiny (Beskid Wyspowy), [w:] K. Pękala (red.), Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce, Stan aktualny i perspektywy, UMCS, Lublin, s. 117–118.
14. Govi M., Sorzana P. F., Tropeano D., 1982, Landslide mapping as evidence of extreme regional events, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 15, s. 81–98.
15. Grela J., Słota H., Zieliński J. (red.), 1999, Dorzecze Wisły. Monografia powodzi lipiec 1997, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
16. Kotarba A., 1998, Morfogenetyczna rola opadów deszczowych w modelowaniu rzeźby Tatr podczas letniej powodzi w roku 1997, [w:] A. Kotarba (red.), Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach – III, Dokumentacja Geograficzna, 12, Warszawa, s. 9–23.
17. Medwecka-Kornaś A., Kornaś J., 1968, Zbiorowiska roślinne dolin Jaszcze i Jamne, [w:] A. Medwecka-Kornaś (red.), Doliny potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach, Studia Naturae, Seria A, 2, s. 50–91.
18. Niemirowska J., Niemirowski M., 1968, Stosunki hydrograficzne zlewni potoków Jaszcze i Jamne, [w:] A. Medwecka-Kornaś (red.), Doliny potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach, Studia Naturae, Seria A, 2, s. 39–48.
19. Niemirowski M., 1972, Comparison of the effects of flood in two catchment basins if the Gorce Mts (Beskid Sądecki), Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 6, s. 201–203.
20. Niemirowski M., 1974, Dynamika współczesnych koryt potoków górskich (na przykładzie potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 34.
21. Obrębska-Starklowa B., 1969, Stosunki mikroklimatyczne na pograniczu pięter leśnych i pól uprawnych w Gorcach, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 23.
22. Obrębska-Starklowa B., 1970, Mezoklimat zlewni potoków Jaszcze i Jamne, Studia Naturae, Seria A, 3.
23. Patkowski B., 2002, Rola ekstremalnych wezbrań w kształtowaniu koryta Uszwicy (na przykładzie powodzi w latach 1997–1998), Prace Instytutu Geografii AŚ w Kielcach, 6, Kielce, s. 139–152.
24. Sikora W., Żytko K., 1968, Warunki geologiczne dolin Jaszcze i Jamne, [w:] A. MedweckaKornaś (red.), Doliny potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach, Studia Naturae, Seria A, 2, s. 23–38.
25. Słupik J., 1981, Rola stoku w kształtowaniu odpływu w Karpatach fliszowych, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 142.
26. Starkel L., 1976, The role extreme (catastrophic) meterological events in contemporary evolution of slopes, [w:] E. Derbyshire (red.), Geomorphology and Climate, Wiley, Chichester, s. 203–246.
27. Starkel L., 1986, Rola zjawisk ekstremalnych i procesów sekularnych w erozji gleby (na przykładzie fliszowych Karpat), Czasopismo Geograficzne, 57, 2, s. 203–213.
28. Starkel L., 1996, Geomorphic role of extreme rainfalls in the Polish Carpathians, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 30, s. 21–39.
29. Starkel L. (red.), 1997, Rola gwałtownych ulew w ewolucji rzeźby Wyżyny Miechowskiej (na przykładzie ulewy w dniu 15 września 1995 roku), Dokumentacja Geograficzna, 8, Warszawa.
30. Starkel L., Grela J. (red.), 1998, Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 roku, Wydawnictwo PAN, Kraków.
31. Van Westen C. J., 1994, GIS in landslide hazard zonation: a review, with examples from the Andes Colombia, [w:] M. F. Price, D. I. Heywood (red.), Mountain Environments and Geographic Information System, International Institute for Aerospace Survey & Earth Sciences Enschede, The Netherlands, s. 132–165.
32. Ziętara T., 1968, Rola gwałtownych ulew i powodzi w modelowaniu rzeźby Beskidów, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 60, Warszawa.
33. Ziętara T., 2002, Rola gwałtownych ulew i powodzi w modelowaniu rzeźby terenu oraz niszczeniu infrastruktury osadniczej w górnej części dorzecza Wisły, [w:] Z. Górka, Jelonek A. (red.), Geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju Małopolski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 37–54.
34. Ziętara T., 2007, Rola powodzi błyskawicznych w niszczeniu infrastruktury osadniczej w Karpatach, [w:] J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.), Procesy transformacji społecznoekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Akademia Pedagogiczna, Kraków, s. 662–670.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

81

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

399

Strona końc.:

418

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55592 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2009.3.5

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji