Obiekt

Tytuł: Rola ostatniego zlodowacenia w ukształtowaniu systemu krasowego Wywierzyska Goryczkowego w Tatrach = The role of the last glaciation in shaping the Wywierzysko Goryczkowe karst system in the Tatra Mts.

Twórca:

Bytomski, Tomasz

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 3 (2009)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę oszacowania objętości wód roztopowych würmskiego lodowca Doliny Suchej Wody w okresie jego maksymalnego zasięgu oraz określenia ich roli w ukształtowaniu systemu krasowego Wywierzyska Goryczkowego. W świetle uzyskanych wyników można stwierdzić, że w okresie maksymalnego zlodowacenia doliny wody glacjalne mogły mieć ograniczone znaczenie dla kształtowania środowiska krasowego tego systemu. Przypuszczalnie większą rolę w rozwoju systemu krasowego odegrała ostatnia faza recesji lodowca.

Bibliografia:

1. Barczyk G., 2004, Barwienie ponoru na Hali Gąsienicowej, [w:] M. Gradziński, M. Szelerewicz (red.), Materiały 38 Sympozjum Speleologicznego, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Zakopane, s. 35–36.
2. Barczyk G., 2008, Tatrzańskie wywierzyska. Krasowe systemy wywierzyskowe Tatr Polskich, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
3. Barczyk G., Humnicki W., 1999, Wpływ zawodnienia masywu na migrację wód w krasowym systemie Wywierzyska Goryczkowego w Tatrach, Współczesne Problemy Hydrogeologii, 9, Warszawa, s. 21–28.
4. Baumgart-Kotarba M., Kotarba A., 2001, Deglaciation in the Sucha Woda and Pańszczyca valleys in the Polish High Tatras, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 35, s. 7–38.
5. Bindschadler R., Harrison W., Raymond C., 1976, Termal regime of surge type glacier, Journal of Glaciology, 16, s. 251–259.
6. Dąbrowski T., Głazek J., 1968, Badania przepływów krasowych we wschodniej części Tatr Polskich, Speleologia, 3, 2, s. 85–89.
7. Derkacz M., 2005, Pierwsze etapy recesji lodowca Suchej Wody w Tatrach podczas ostatniego zlodowacenia, [w:] A. Kotarba, K. Krzemień, J. Święchowicz (red.), VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Współczesna ewolucja rzeźby Polski", Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 97–100.
8. Dobiński W., 2004, Wieloletnia zmarzlina w Tatrach: geneza, cechy, ewolucja, Przegląd Geograficzny, 76, 3, s. 327–343.
9. Gądek B., 1998, Wűrmskie zlodowacenie Tatr w świetle rekonstrukcji lodowców wybranych dolin na podstawie prawidłowości glacjologicznych, Uniwersytet Śląski, Katowice.
10. Gądek B., Litwin L., 1999, Glaciokarst of subalpine and alpine zone of the Mała Łąka valley, Tatra Mts., Poland, Acta Carsologica, 28, 1, s. 71–86.
11. Głazek J., 1960, O hydrografii krasowej wschodniej części Tatr Polskich, Speleologia, 2, 2–4, s. 115–119.
12. Głazek J., 1964, Kras podmorenowy Doliny Pańszczycy w Tatrach, Kwartalnik Geologiczny, 7, 1, s. 161–171.
13. Głazek J., 1995, Hydrografia krasowa Tatr Polskich, [w:] J. Grodzicki (red.), Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego, 4, Polskie TPNoZ, Warszawa, s. 11–30.
14. Głazek J., Grodzicki J., 1996, Kras i jaskinie, [w:] Z. Mirek (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego, Tatrzański Park Narodowy, Kraków–Zakopane, s. 139–166.
15. Głazek J., Grodzicki J., Rudnicki J., Wójcik Z., 1979, Kras Tatrzański, Przegląd Geologiczny, 56, 7, s. 377–381.
16. Głazek J., Wójcik Z.,1963, Zjawiska krasowe wschodniej części Tatr Polskich, Acta Geologica Polonica, 13, 3, s. 91–124.
17. Grodzicki J., 1991, Geneza i ewolucja jaskiń Tatr Zachodnich, [w:] J. Grodzicki (red.), Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego, 1, Polskie TPNoZ, Warszawa, s. 11–41.
18. Gryglewski M., 1998, Rekonstrukcja geometrii wűrmskiego lodowca Suchej Wody w Tatrach, Katedra Geomorfologii, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, maszynopis.
19. Guzik K., 1959, Mapa geologiczna Tatr Polskich 1:10 000, arkusz Kościelec, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.
20. Hercman H., 1991, Rekonstrukcja elementów środowiska geologicznego na podstawie datowania izotopowego nacieków jaskiniowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Matematyka-Fizyka, 66, Geochronometria, 8.
21. Jania J., 1988, Dynamiczne procesy glacjalne na południowym Spitsbergenie, Uniwersytet Śląski, Katowice.
22. Jania J., 1997, Glacjologia, PWN, Warszawa.
23. Klimaszewski M., 1978, Geomorfologia, PWN, Warszawa.
24. Klimaszewski M., 1988, Rzeźba Tatr Polskich, PWN, Warszawa.
25. Małecka D., 1993, Hydrogeologia krasu tatrzańskiego, [w:] J. Grodzicki (red.), Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego, 3, Polskie TPNoZ, Warszawa, s. 11–35.
26. Pachla J., Zaczkiewicz W., 1985, Drogi krążenia wód krasowych na przykładzie zlewni potoku Sucha Woda, Gacek, 2, Sekcja Taternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego, Kraków, s. 39–44.
27. Pulina M., 1974, Denudacja chemiczna na obszarach krasu węglanowego, Prace Geograficzne, IG PAN, 105, Wrocław.
28. Pulina M., 1999, Kras. Formy i procesy, Uniwersytet Śląski, Katowice.
29. Wójcik Z., 1968, Rozwój geomorfologiczny wapiennych obszarów Tatr i innych masywów krasowych, Prace Muzeum Ziemi, 13, Warszawa, s. 73–76.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

81

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

419

Strona końc.:

431

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,7 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55593 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2009.3.6

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji