Obiekt

Tytuł: Geografia najlepiej ocenianych ośrodków akademickich = Geography of world-class universities

Twórca:

Bański, Jerzy (1960– ) : Autor ORCID

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 4 (2015)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Celem tego opracowania jest rozpoznanie prestiżowych uniwersytetów na świecie i ich przestrzennego rozmieszczenia na podstawie dostępnych rankingów uczelni wyższych i baz danych dotyczących nauki. Analizy obejmują identyfikację najlepszych dziesięciu uniwersytetów oraz zróżnicowanie regionalne w zakresie stu najwyżej klasyfikowanych uczelni. Wykorzystano trzy najbardziej popularne rankingi (Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education, QS World University Rankings) oraz bazę Thomson Routers dotyczącą najczęściej cytowanych naukowców i bazę Nagrody Nobla. Poza ogólną klasyfikacją placówek uniwersyteckich, analizy obejmują ich ocenę według obszarów naukowych i wskaźników przyjętych w poszczególnych metodologiach rankingów.

Bibliografia:

1. Aalbers M.B., 2004, Creative destruction through the Anglo-American hegemony: A non-Anglo-American view on publications, referees and language, Area, 36, s. 319-322.
2. Abramo G.D., D`Angelo C.A., Capresecca A., 2009, Allocative efficiency in public research funding. Can bibliometrics help?, Research Policy, 38, 1, s. 206-215.
3. Adler N., Harzing A., 2009, When knowledge wins: Transcending the sense and nonsense of academic rankings, Academy of Management Learning and Education, University in New York, 8, 1, s. 72-95.
4. Aguillo I., Bar-Ilan J., Levene M., Ortega J.L., 2010, Comparing university rankings, Scientometrics, 85, s. 243-256.
5. Bański J., Ferenc M., 2012, Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej, Przegląd Geograficzny, 84, 4, s. 617-638.
6. Bormann L., 2011, Peer review and bibliometric. Potentials and problems, [w:] J. Shin, R. Toutkoushian, U. Teichler (red.), University Rankings: The Changing Academic Profession in International Comparative Perspective, 3, Dordrecht, Springer.
7. Bracken L.J., Oughton E. A., 2006, What do you mean?". The importance of language in developing interdisciplinary research, Transactions of the Institute of British Geographers, 31, 3, s. 371-382.
8. Cantwell B., Taylor B., 2013, Global status, intra-institutional stratification and organizational segmentation. A time-dynamic tobit analysis af AWRU position among U.S. Universities, Minerva, 51, s.195-223.
9. David D., Mackintosh B. (red.), 2012, Making a Difference: Australian International Education, UNSW Press, University World News.
10. Dehon C., McCathie A., Verardi V., 2010, Uncovering excellence in academic rankings. A closer look at the Shanghai ranking, Scientometrics, 83, s. 515-524.
11. De Vite K., Hudrilkova L., 2013, What about excellence in teaching? A benevolent ranking of universities, Scientometrics, 96, s. 337-364.
12. Dichev I., 2001, News or nois? Estimating the noise in the U.S. News University Rankings, Research in Higher Education, 42, 3, s. 237-266.
13. Docampo D., 2011, On using the Shanghai ranking to assess the research performance of university systems, Scientometrics, 86, s. 77-92.
14. Docampo D., 2013, Reproducibility of the Shanghai academic ranking of world universities results, Scientometrics, 94, s. 567-587.
15. Findlay A.M., Russell K., Smith F.M., Geddes A., Skeldon R., 2012, World class? An investigation of globalisation, difference and international student mobility, Transactions of the Institute of British Geographers, 37, 1, s. 118-131.
16. Garcia-Ramon M.D., 2003, Globalization and international geography: the question of languages and scholarly traditions, Progress in Human Geography, 27, 1, s. 1-5.
17. Hazelkorn E., 2009, Impact of Global Rankings on Higher Education Research and the Production of Konowledge, UNESCO Forum on Higher Education, Research and Knowledge, Occasional Paper, 15, Paris.
18. Jöns H., 2007, Transnational mobility and the spaces of knowledge production: a comparison of global patterns, motivations and collaborations in different academic fields, Social Geography, 2, s. 97-114.
19. Jöns H., Hoyer M., 2013, Global geographies of higher education: The perspective of world university rankings, Geoforum, 46, s. 45-59.
20. Kroth A., Daniel H.D., 2008, Internationale Hochschulrankings. Ein methoden kritischer Vergleich, Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 11, s. 542-558.
21. Li M., Shankar S., Tang K. K., 2011, Why does the USA dominate university league tables?, Studies in Higher Education, 36, 8, s. 923-937.
22. Longden B., 2011, Ranking indicators and weight, [w:] J. Shin, R. Toutkoushian, U. Teichler (red.), University Rankings: The Changing Academic Profession in International Comparative Perspective, 3, Springer, Dordrecht.
23. Matthiessen Ch.W., Schwarz A.W., Find S., 2002, The top-level global research system, 1997- 99: centres, networks and nodality. An analysis based on bibliometric indicators, Urban Studies, 39, 5-6, s. 903-927.
24. Matthiessen Ch., W, Winkel Schwarz A., Find S., 2010, World cities of scientific Knowledge: systems, networks and potential dynamics. An analysis based on bibliometric indicators, Urban Studes, 47, 9, s. 1879-1897.
25. Maslen G., 2012, Worldwide Student Numbers Forecast to Double by 2025, University World News, 209, http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20120216105739999 (21.04.2015).
26. Meredith M., 2004, Why do universities compete in the ratings game? An empirical analysis of the effects of the U.S. News and World Report college rankings, Research in Higher Education, 45, 5, s. 443-461.
27. Millot B., 2014, International rankings: Universities vs. higher education systems, International Journal of Education Development, 40, s. 156-165.
28. Nesterov A.V., 2011, The influence of rankings on the development of universities, Scientific and Technical Information Processing, 38, 1, s. 13-16.
29. O`Connell C., 2013, Research discourses surrounding global university rankings: exploring the relationship with policy and practice recommendation, Higher Education, 65, 6, s. 709-723.
30. O`Connell C., 2013, Investigating the Role of Global University Rankings in Higher Education Policy Discourse in England, Department of Educational Research, Lancaster University.
31. Paasi A., 2005, Globalisation, academic capitalism, and the uneven geographies of international journal publishing spaces, Environment and Planning A, 37, s. 769-789.
32. Power M., 1997, The Audit Society, Oxford University Press, Oxford.
33. Raport Polska 2050, 2011, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, PAN, Warszawa.
34. Rauhvargers A., 2011, Raport on rankings 2011: Global university rankings and their impact, European University Association, Brussels.
35. Roberts D., Thompson L., 2007, Reputation management for universities: University league tables and the impact on student recruitment, Working Paper Series, 2, The Knowledge Partnership, Leeds.
36. Safon V., 2013, What do global university rankings really measure? The search for the X factor and the X entity, Scientometrics, 97, s. 223-244.
37. Saisana M., d`Hombres B., Saltelli A., 2011, Rickety numbers: Volatility of university rankings and policy implications, Research Policy, 40, 1, s. 165-177.
38. Salmi J., Saroyan A., 2007, League tables as policy instruments: Uses and misuses, Higher Education Management and Policy, 19, 2, s. 31-68.
39. Thakur M., 2007, The impact of ranking systems on higher education and its stakeholders, Journal of Institutional Research, 13, 1, Australasian Association for Institutional, s. 83-96.
40. Whitehand J. W. R., 2005, The problem of Anglophone squint, Area, 37, 2, s. 228-230.
41. Wróblewski K., 2008, A commentary on misuses of the impact factor, Scientometrics, 56, s. 355-356.
42. Wróblewski K. 2013, Pozycja nauki polskiej w międzynarodowych rankingach, Studia BAS, 3, 35, s. 89-106, Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

87

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

613

Strona końc.:

641

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,8 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:57349 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2015.4.3

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji