Obiekt

Tytuł: Między miastem kurczącym się a reurbanizacją. Zróżnicowanie rozwoju miast w Niemczech w latach 1995-2012 = Between the shrinking city and reurbanization. Differentiation of urban development in Germany in the years 1995-2012

Twórca:

Radzimski, Adam

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 4 (2015)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Autor przedstawia zróżnicowanie rozwoju miast w Niemczech na podstawie przeglądu literatury i analizy danych empirycznych. Stawia tezę, że w niemieckim dyskursie dotyczącym rozwoju miast dokonała się w ostatnich latach istotna zmiana. Nadal wprawdzie używane są pojęcia związane z kryzysem miast, np. schrumpfende Stadt, czyli miasto kurczące się, coraz częściej jednak pojawiają się pojęcia takie jak reurbanizacja czy renesans miast. W artykule próbuje się odpowiedzieć na pytanie, na ile zmiana w warstwie dyskursu znajduje odzwierciedlenie w danych empirycznych. Wykorzystane zostały w tym celu trzy wskaźniki: saldo migracji, zmiana liczby zatrudnionych oraz aktywność budowlana. Zakres przestrzenny obejmuje 118 miast niemieckich dużej i średniej wielkości, natomiast zakres czasowy to lata 1995-2012. Wyniki sugerują, że można mówić o pewnej pozytywnej zmianie w rozwoju miast niemieckich w ostatnich latach. W niektórych miastach, zarówno z części wschodniej jak i zachodniej, widoczne są pewne symptomy reurbanizacji. Z drugiej strony część miast może być wciąż uznawana za kurczące się, inne zaś nie zaliczają się ani do kategorii kurczących się, ani też tych, w których zachodzi proces reurbanizacji. Zarysowuje się także konwergencja pomiędzy częścią wschodnią i zachodnią, której towarzyszy pewna dywergencja w obrębie obydwu części.

Bibliografia:

1. Banse J., Effenberger K.-H., 2002, Wohnungsmarkt unter Schrumpfungsbedingungen - Wohnungsleerstand in ostdeutschen Städten, Institut für Ökologische Raumentwicklung, Dresden (IÖR-Texte 138). ; 2. Bose M. (red.), 1997, Die unaufhaltsame Auflösung der Stadt in der Region, Hamburger Berichte zur Stadtplanung, t. 9, Hamburg. ; 3. Böling L., Sieverts T. (red.), 2004, Mitten am Rand. Auf dem Weg von der Vorstadt über die Zwischenstadt zur regionalen Stadtlandschaft, Verlag Müller Busmann, Wuppertal. ; 4. Brake K., Dangschat J., Herfert G. (red.), 2001, Suburbanisierung in Deutschland. Aktuelle Tendenzen, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. ; 5. Brake K., Herfert G. (red.), 2011, Reurbanisierung. Materialität und Diskurs in Deutschland, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. ; 6. Brühl H., Echter C.-P, Frölich von Bodelschwingh F., Jekel G., 2005, Wohnen in der Innenstadt - eine Renaissance?, Deutsches Institut für Urbanistik (Difu-Beiträge zur Stadtforschung, 41), Berlin. ; 7. Buch T., Hamann S., Niebuhr A., Rossen A., 2013, What makes cities attractive? The determinants of urban labour migration in Germany, Urban Studies, 51, 9, s. 1960-1978. ; 8. Couch C., Cocks M., Bernt M., Grossmann K., Haase A., Rink, D., 2012, Shrinking cities in Europe, Town & Country Planning, 81, 6, s. 264-270. ; 9. Dangshat J., 2007, Reurbanisierung – eine Renaissance der (Innen-)Städte?, [w:] S. Frech, R. Reschl (red.), Urbanität neu planen. Stadtplanung, Stadtumbau, Stadtentwicklung, Wochenschau Verlag, Frankfurt nad Menem. ; 10. Dittrich-Wesbuer A., Knapp W., Osterhage F. (red.), 2010, Postsuburbanisierung und die Renaissance der (Innen-)Städte. Neue Entwicklungen in der Stadtregion. Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, Dortmund, seria Metropolis und Region", t. 6. ; 11. Dziomba M., 2009, Städtebauliche Großprojekte der urbanen Renaissance. Die Phase der Grundstückverkäufe und ihr Einfl uss auf den Projekterfolg, LIT Verlag, Berlin. ; 12. Grossmann K., 2007, Am Ende des Wachstumsparadigmas? Zum Wandel von Deutungsmustern in der Stadtentwicklung. Der Fall Chemnitz, Transcript Verlag, Bielefeld. ; - ; 13. Haase A., Kabisch S., Steinführer, A., 2005, Reurbanisierung — eine Chance für die dauerhafte Nutzung innerstädtischer Wohngebiete?, [w:] Arbeitskreis Stadterneuerung an deutschsprachigen Hochschulen (red.), Jahrbuch Stadterneuerung 2004/05, Institut für Stadt- und Regionalplanung, Berlin, s. 79-95. ; 14. Haase A., Herfert G., Kabisch S., Steinführer A., 2012, Reurbanizing Leipzig (Germany): Context conditions and residential actions, European Planning Studies, 20, 7, s. 1173-1197. ; 15. Häußermann H., Siebel W., 1988, Die schrumpfende Stadt und die Stadtsoziologie, Soziologische Stadtforschung, 29, s. 78-94. ; 16. Heineberg H., 2004, Städte in Deutschland - zwischen Wachstum und Umbau. Geographische Rundschau, 56, 9, s. 40-47. ; 17. Herfert G., 2004, Die Ostdeutsche Schrumpfungslandschaft. Schrumpfende und stabile Regionen, Städte und Wohnquartiere, Geographische Rundschau, 56, 2, s. 57-62. ; 18. Jahresbericht der Bundesregierung zur Stand der deutschen Einheit, 2013, Bundesministerium des Innern, Berlin. ; 19. Housing Statistics in the European Union, 2010, Ministry of the Interior and Kingdom Relations of the Netherlands, Haga. ; 20. Krämer-Badoni T., Petrowsky W., 1996, Das Verschwinden der Städte, Dokumentation des 16. Bremer Wissenschaftsforums der Universität, Brema. ; 21. Lang T., Tenz E., 2003, Von der schrumpfenden Stadt zur Lean City. Prozesse und Auswirkungen der Stadtschrumpfung in Ostdeutschland und deren Bewältigung, Dortmunder Vertrieb für Bau- und Planungsliteratur, Dortmund. ; 22. Nuissl H., Rink D., 2005, The 'production' of urban sprawl in eastern Germany as a phenomenon of post-socialist transformation, Cities, 22, 2, s. 123-134. ; 23. Renaissance der Großstädte – eine Zwischenbilanz, 2011, Bundesinstitut für Bau-, Raumund Stadtforschung, Berlin/Bonn (BBSR-Berichte Kompakt, 9/2011). ; 24. Sassen S., 1999, Telematik und Globalisierung: Neue Zentralität statt Neutralisierung des Raums, Das Magazin des Wissenschaftszentrums Nordrhein-Westfalen, 2/3, s. 10-13. ; 25. Sieverts T., 1997, Zwischenstadt zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land, Birkhäuser Verlag, Bazylea oraz Bau Verlag, Berlin. ; 26. Stadtentwicklung und Städtebau in Deutschland. Ein Überblick, 2000, Bundesamt für Baumwesen und Raumordnung, Bonn. ; 27. Stryjakiewicz T., Jaroszewska E., Marcińczak S., Ogrodowczyk A., Rumpel P., Siwek T., Slach O., 2014, Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast, [w:] T. Stryjakiewicz (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 9-14. ; 28. Tölle A., 2005, Quartiersentwicklung an innerstädtischen Uferzonen. Die Beispiele Hamburg HafenCity, Lyon Confluence und Gdańsk Młode Miasto, Leue Verlag, Berlin. ; 29. Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata, 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa. ; 30. Van den Berg L., Drewett R., Klassen L.H., Rossi A., Vijvberg C.T.H., 1982, Urban Europe Vol. 1: A Study of Growth and Decline, Pergamon, Oxford. ; 31. Wiechmann T., Wolff M., 2014, Skala i przestrzenne zróżnicowanie procesu kurczenia się miast w Europie na przełomie XX i XXI wieku, [w:] T. Stryjakiewicz (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 15-27. ; 32. Wiegandt C., 2000, Urban development in Germany – perspectives for the future, GeoJournal, 50, s. 5-15. ; 33. Wiest K., Hill A., 2004, Sanfte Gentrifizierung, Studentifizierung und Inseln ethnischer Konzentration in ostdeutschen Innenstadtrandgebieten? Raumforschung und Raumordnung, 62, 6, s. 361-374.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

87

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

659

Strona końc.:

682

Format:

Rozmiar pliku 1,2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:57351 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2015.4.5

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji