Obiekt

Tytuł: Typy źródeł i ich rozmieszczenie na Babiej Górze (Zachodnie Karpaty) = Types of springs and their location on Mount Babia Góra (Western Carpathians)

Twórca:

Łajczak, Adam

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 89 z. 1 (2017)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Zanalizowano głębokość i zasięg krążenia wód podziemnych w wyróżnionych typach utworów wodonośnych na obszarze monoklinalnego grzbietu Babiej Góry, najwyższego w Beskidach Zachodnich. Najgłębsze krążenie wód obejmujące najdłuższe odcinki stoków zachodzi w rozległych osuwiskach na podłożu piaskowców magurskich w górnej części masywu. W kategoryzacji wypływów zastosowano następujące klasyfikacje źródeł: położenie geomorfologiczne (kierunek napływu wód podziemnych i sposób ich krążenia), rodzaj utworów wodonośnych, rozmieszczenie w skali lokalnej nawiązujące do form osuwiskowych. Na obszarze polskiej części Babiej Góry dominują liczebnie źródła stokowe, wypływające w większości z grubych pokryw koluwiów i w lejach źródłowych.

Bibliografia:

1. Alexandrowicz S.W., 1978, The northern slope of Babia Góra Mt. as a huge rock slump, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 12, s. 133-148.
2. Alexandrowicz Z., Margielewski W., 2010, Impact of mass movements on geo- and biodiversity in the Polish Outer (Flysch) Carpathians, Geomorphology, 123, s. 290-304.
-
3. Bober L., Oszczypko N., 1964, Związek między szczelinowatością a zawodnieniem piaskowca magurskiego ze Śnieżnicy (Beskid Wyspowy), Kwartalnik Geologiczny, 8, 3, s. 626-641.
4. Chowaniec J., 2009, Studium hydrogeologii zachodniej części Karpat polskich, Biuletyn PIG, Hydrogeologia, 434, s. 1-98.
5. Corsini A., Cervi F., Ronchetti F., 2009, Weight of evidence and artificial neural network for potential groundwater spring mapping: an application to the Mt. Modino area (Northern Apennines, Italy), Geomorphology, 111, s. 79-87.
-
6. Geological Atlas of the Western Outer Carpathians and Their Foreland, 1988-1989, Scale: 500 000, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
7. Humnicki W., 2007, Hydrogeologia Pienin, Disertationes, 476, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
8. Kleczkowski A., 1991, Źródła i wahania zwierciadła wód podziemnych, [w:] I. Dynowska, M. Maciejewski (red.), Dorzecze górnej Wisły, cz. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków, s. 297-299.
9. Książkiewicz M., 1971, Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski. Ark. Zawoja, 1:50 000, Instytut Geologiczny, Warszawa.
10. Książkiewicz M., 1983, Zarys geologii Babiej Góry, [w:] K. Zabierowski (red.), Park Narodowy na Babiej Górze. Przyroda i człowiek, Studia Naturae, ser. B, 29, s. 25-39.
11. Lenk T., 1972, Metody badań szczelinowatości skał, Prace Instytutu Naftowego Śląsk", Katowice.
12. Łajczak A., 2004, Wody Babiej Góry, [w:] B.W. Wołoszyn, A. Jaworski, J. Szwagrzyk (red.), Babiogórski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza, Babiogórski Park Narodowy, Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 153-177.
13. Łajczak A., 2012, Water circulation and chemical denudation within the upper Skawica River flysch catchment, Western Carpathian Mountains, Zeitschrift für Geomorphologie, 56, 1, s. 69-86.
-
14. Łajczak A., 2014, Relief development of the Babia Góra massif, Western Carpathians, Quaestiones Geographicae, 33, 1, s. 89-106.
-
15. Łajczak A., Czajka B., Kaczka R.J., 2014, The new features of landslide relief discovered using LiDAR. Case study from Babia Góra massif, Western Carpathian Mountains, Quaestiones Geographicae, 33, 3, s. 73-84.
-
16. Małecka D., 1997, Źródła masywu tatrzańskiego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographia Physica, 2, s. 9-26.
17. Mapa Hydrograficzna M-34-87-B (Jeleśnia), 2003, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 1:50 000, Geokart – International Sp. z o.o. Rzeszów.
18. Mapa Hydrograficzna M-34-88-A (Zawoja), 2006, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 1:50 000, Geokart – International Sp. z o.o. Rzeszów.
19. Mikoš M., Brilly M., Fazarinc R., Ribieie M., 2006, Strug landslide in W. Slovenia: A complex multi process phenomenon, Engineering Geology, 83, s. 22-35.
-
20. Mocior E., Rzonca B., Siwek J., Plenzler J., Płaczkowska E., Dąbek N., Jaśkowiec B., Potoniec P., Roman S., Zdziebko D., 2015, Determinants of the distribution of springs in the upper part of a flysch ridge in the Bieszczady Mountains in southeastern Poland, Episodes, 38, 1, s. 21-30.
21. Niemirowski M., 1963, Szkic geograficzny obszaru babiogórskiego, [w:] W. Szafer (red.), Babiogórski Park Narodowy, Wydawnictwa Popularnonaukowe Zakładu Ochrony Przyrody PAN, 22, s. 21-43.
22. Ozdemir A., 2011, GIS-based groundwater spring potential mapping in the Sultan Mountains (Konya, Turkey) using frequency ratio, weights of evidence and logistic regression methods and their comparison, Journal of Hydrology, 411, s. 290-308.
-
23. Pawlik-Dobrowolski J., 1965, Uźródłowienie południowej Polski, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 12, s. 7-42.
24. Rajchel L., 1996, Wody siarczkowe w okolicach Lipnicy na Orawie, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 52, 5, s. 50-59.
25. Rauczyńska D., 1967, Wody podziemne szczytowej partii Lubogoszczy, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 16, s. 81-92.
26. Ronchetti F., Borgetti L., Cervi F., Gorgoni C., Piccinini L., Vincenzi V., Corsini A., 2009, Groundwater processes in a complex landslide, northern Apennines, Italy, Natural Hazard and Earth System Sciences, 9, s. 895-904.
-
27. Rzonca B., Kołodziej A., Laszczak E., Mocior E., Plenzler J., Płaczkowska E., Rozmus M., Siwek J., Ścisłowicz B., Wójcik S., Ziółkowska L., 2008, Źródła w zlewni górnej Wołosatki w Bieszczadach Wysokich, Przegląd Geologiczny, 56, 8, s. 772-779.
28. Waksmundzki K., 1971, Typologia naturalnych wypływów wody podziemnej w górskich obszarach fliszowych, Przegląd Geograficzny, 43, 3, s. 381-390.
29. Wieser T., Pelczar A., Gucwa I., Mildner Z., Szczurowska J., 1958, Charakterystyka petrograficzna skał serii magurskiej z obszaru Babiogórskiego Parku Narodowego, maszynopis, operat do użytku służbowego, Dyrekcja BgPN, Zawoja.
30. Wit K., Ziemońska Z., 1960, Objaśnienia do mapy hydrograficznej Tatry Zachodnie" 1:50 000, IG PAN, Warszawa.
31. Wit-Jóźwik K., 1974, Objaśnienia do mapy hydrograficznej Tatry Wysokie" 1:50 000, Dokumentacja Geograficzna, 5.
32. Ziemońska Z., 1973, Stosunki wodne w polskich Karpatach Zachodnich, Prace Geograficzne, IG PAN, 103.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

89

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

111

Strona końc.:

132

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,6 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61804 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2017.1.6

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji